RAPORT

Kampania 2020

Piotr Walentynowicz zwrócił się o status poszkodowanego w rosyjskim śledztwie

Piotr Walentynowicz przyznaje, że nie wierzy w sprawiedliwość rosyjskich sądów (fot. arch.PAP/Rafał Guz)

Wnuk Anny Walentynowicz wystąpił do rosyjskich organów śledczych o nadanie statusu poszkodowanego w postępowaniu dotyczącym katastrofy smoleńskiej. Po uzyskaniu takiego statusu Piotr Walentynowicz winien otrzymać dostęp do akt sprawy – uważa jego pełnomocnik Lech Obara.

Walentynowicz: zaskarżę stronę rosyjską ws. śledztwa smoleńskiego

– Zaskarżę stronę rosyjską przed rosyjskim sądem w związku z łamaniem przepisów w trakcie prowadzenia śledztwa ws. katastrofy smoleńskiej –...

zobacz więcej

Jak podkreślił mec. Lech Obara, mimo że mija siedem lat od wszczęcia w Rosji postępowania karnego w sprawie katastrofy smoleńskiej, interes strony polskiej, tj. rodzin osób zmarłych w katastrofie nie jest w tym postępowaniu należycie reprezentowany.

Próbę zmiany tego stanu rzeczy podjął Piotr Walentynowicz, wnuk Anny Walentynowicz.

– Osobiście słabo wierzę w praworządność rosyjskiego wymiaru sprawiedliwości, ale trzeba od czegoś zacząć. Mamy tu ewidentny obraz niesprawiedliwości, która nas spotkała – rosyjska strona nie udziela nam jakichkolwiek informacji związanych z naszą własnością czyli wrakiem samolotu – powiedział Piotr Walentynowicz.

Ubiega się on o nadanie statusu poszkodowanego na podstawie art. 42 § 8 Kodeksu postępowania karnego Federacji Rosyjskiej. Jak wyjaśnił mec. Obara, zgodnie z tym przepisem „w sprawach karnych o przestępstwa, następstwem, których jest zgon osoby, prawa poszkodowanego przewidziane niniejszym artykułem przechodzą na jednego z jego bliskich krewnych.”

Wniosek został doręczony stronie rosyjskiej

– Po uzyskaniu postanowienia w sprawie nadania statusu poszkodowanego pan Walentynowicz winien otrzymać dostęp do akt sprawy, zwłaszcza przeprowadzonych dowodów – dodał pełnomocnik. Podkreślił, że „pełnomocnicy Walentynowicza będą mogli wpływać na przebieg postępowania kierując do rosyjskich organów wnioski, odwołania, a przede wszystkim zyskają bezcenną wiedzę na temat wszystkich czynności przeprowadzonych dotychczas”.

Mec. Obara dodał, że wniosek o nadanie Piotrowi Walentynowiczowi statusu poszkodowanego został już doręczony stronie rosyjskiej. Zgodnie z rosyjskim prawem, ewentualne postanowienie o jego oddaleniu będzie mogło być zaskarżone do sądu.

Obara przypomniał, że rosyjskie postępowanie przez Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej prowadzone jest w sprawie „naruszenia przepisów bezpieczeństwa ruchu i eksploatacji transportu powietrznego przez osobę zobowiązaną do przestrzegania tych przepisów w związku z faktem katastrofy samolotu TU-154 M Sił Powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 kwietnia 2010 r.”

źródło:

Zobacz więcej