1 nowa wiadomość

„Niczego nie proponujecie”. Gorąca dyskusja nt. projektów ustaw o SN i KRS

W Sejmie odbyło się pierwsze czytania prezydenckich projektów ustaw w sprawie Sądu Najwyższego oraz Krajowej Rady Sądownictwa. Po nim nastąpiła dyskusja. Posłowie PO i Nowoczesnej domagali się odrzucenia projektów.

Posłowie zdecydowali w głosowaniu, że prezydenckie projekty ustaw ws. KRS i SN trafią w środę pod obrady. Za włączeniem ustaw do porządku dziennego zagłosowało 255 posłów, a 168 było przeciw.

Według szefa sejmowej komisji sprawiedliwości Stanisława Piotrowicza prace nad prezydenckimi projektami ws. KRS i SN mogą zakończyć się na przyszłym posiedzeniu Sejmu. – Jest wola szybkiego procedowania i przyjęcia tych ustaw jak najszybciej – powiedział Piotrowicz.
Nie musisz odswieżać strony.
Relacja live odświeża się automatycznie.
00:00 23.11.2017
23:56 22.11.2017
Marszałek Ryszard Terlecki zamknął dyskusję. Kolejnym punktem było omawianie projektu ustawy o zakazie handlu w niedzielę.
23:50 22.11.2017
Zdaniem posła PO Krzysztofa Budki w Sejmie odbywa się „wielki teatr”. – W przeciwieństwie do projektów Andrzeja Dudy, to nasze projekty są przygotowane w ramach konsultacji, a nie nocnych rozmów – komentował.
23:46 22.11.2017
– Mieliście szansę podczas konsultacji mówić o swoich pomysłach – zwróciła się do posłów opozycji Anna Surówka-Pasek, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.
23:40 22.11.2017
Poseł PO Artur Dunin wykłócał się z marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim, że nie został dopuszczony do głosu. Marszałek twierdzi, że nie było go na liście. Gdy okazało się, że Dunin jest na liście, spytał z mównicy sejmowej, czy prezydent ma „świadomość, że łamie Konstytucję”.
23:38 22.11.2017
– Jeśli zabraknie niezależnych sądów, to nic nie stanie na przeszkodzie, by w przyszłości bez posiadania wystarczającej większości, ograniczone zostały prawa i wolności obywatelskie – oceniła Kinga Gajewska z PO.

23:36 22.11.2017
– Jesteście skrzywieni partyjnie, gdybyście wymyślili Boga, on też by był partyjny – ocenił poseł PO Rafał Grupiński.
23:29 22.11.2017
– Kogo wy dzisiaj bronicie?! – pytała opozycyjnych posłów Barbara Bartuś z PiS.
23:24 22.11.2017
Józef Lassota z PO ocenił, że projekty prezydenckie to „kolejna kompromitacja”. – Zwracając się do prezydenta, chciałem powiedzieć, że miał szansę zostać mężem stanu – powiedział poseł.
23:19 22.11.2017
Poseł PO Krzysztof Brejza zwrócił się do doradczyni Prezydenta RP Zofii Romaszewskiej. – Pani Zofio, to jest pani życie, życie ludzi Solidarności, które dzisiaj się niszczy – przekonywał.
23:18 22.11.2017
23:06 22.11.2017
Posłanka PO Monika Wielichowska przekonywała, że Prezydent RP „chce ograniczyć wymiar sprawiedliwości i Konstytucję”. – Poniesie pan za to odpowiedzialność – grzmiała.
23:05 22.11.2017
23:00 22.11.2017
– Prezydent Duda się poddał. Liczyliśmy, że coś jednak zmieni w tej ustawie. PiS razem z prezydentem kolejnymi ustawami łamią Konstytucję, łamany jest trójpodział władz – przekonywała posłanka PO Małgorzata Chmiel.
22:54 22.11.2017
– W takim peryferyjnym kraju zamorskim, USA, sędziów mianuje prezydent, a on jest przedstawicielem jakieś opcji politycznej. Czy ten kraj jest niedemokratyczny? – pytał poseł niezrzeszony Janusz Sanocki. Ocenił, że projekt prezydencki „idzie w dobrym kierunku” i go poprze.
22:53 22.11.2017
22:49 22.11.2017
Posłanka Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz zaapelowała o procedowanie projektu przygotowanego przez jej ugrupowanie oraz PO. – Nasz wspólny projekt przewiduje wybór członków KRS przez sędziów – tak jak mówi Konstytucja. To jest realne rozwiązanie zamiast łamania Konstytucji – przekonywała sugerują, że jeżeli „prezydent chce zmian w KRS” to powinien najpierw zgłosić projekt zmian w ustawie zasadniczej.
22:47 22.11.2017
– Swoim gestem (wetem ustaw o SN i KRS – przyp. red.) prezydent obudził nadzieję. Ale co dzisiaj? Dzisiaj wielu ta nadzieja została wyparta przez niezrozumienie i poczucie zawodu. Zamiast dobrych zmian w sądownictwie jest – delikatnie mówiąc – bardzo chaotyczny projekt legislacyjny – ocenił poseł PSL Krzysztof Paszyk.
22:22 22.11.2017
W imieniu Kukiz'15, stanowisko klubu odnośnie prezydenckiego projektu ustawy dot. KRS z druku 2002 oraz projektu poselskiego złożonego przez PO z druku 1697 przedstawia poseł Jerzy Jachnik.

– Na czym polega zasadnicza różnica w tych projektach? Państwo z Platformy stoicie na stanowisku, że KRS powinni wybierać sędziowie. My natomiast stajemy na stanowisku, że najważniejszy jest art. 4 Konstytucji RP, który mówi, ze suwerenem jest naród i Ci sędziowie powinni być wybierania albo w wyborach powszechnych, albo poprzez swoich przedstawicieli – stwierdził Jachnik.
22:14 22.11.2017
Na mównicę sejmową wrócił poseł Borys Budka. – Czas merytorycznie odnieść się do propozycji, które zostały zaprezentowane przez Prezydenta RP. W imieniu klubu Platformy Obywatelskiej, wnoszę o odrzucenie tego projektu ustawy, jako absolutnie niezgodnego z konstytucją – rozpoczął poseł Budka.

– Po pierwsze Prezydent RP proponuje, by w sposób nieznany konstytucji sędziów, członków KRS, wybierać w Sejmie w sposób polityczny, mimo tego, że konstytucja jasno i czytelnie zakłada, że Sejm wybiera tylko czterech przedstawicieli do KRS – stwierdził.

– Po drugie prezydent proponuje stygmatyzację sędziów, którzy będą zasiadać w KRS – dodał poseł opozycji.
22:05 22.11.2017
Rozpoczęły się pięciominutowe oświadczenia klubów i kół parlamentarnych.

Jako pierwszy w imieniu klubu parlamentarnego PiS przemawia poseł Stanisław Piotrowicz. – Z wystąpienia posła wnioskodawcy wynikało, że projekt, który prezentuje w imieniu własnego klubu, pozostaje w sprzeczności z projektem prezydenckim – stwierdził Piotrowicz. – Już samo to stwierdzenie wskazuje na to, że nie jest możliwe łączne procedowanie nad oboma projektami – podkreślił.

Stanisław Piotrowicz oświadczył, że KP PiS wnosi o odrzucenie projektu ustawy złożonego przez PO i „w pełni popiera” skierowanie prezydenckiego projektu ustawy do dalszych prac w komisji.
21:58 22.11.2017
21:48 22.11.2017
– Opinia publiczna we wszystkich badaniach pokazywała, że Polacy chcą reformy, ale nie chcą upartyjnienia sądów – stwierdził w wystąpieniu poseł Borys Budka prezentując projekt ustawy złożony przez PO. – Projekt opozycji realizuje normy konstytucyjne, projekt autorstwa prezydenta tylko chciałby je realizować, ale stoi z nimi w sprzeczności – podkreślił.

– W całkowitej sprzeczności z konstytucją stoi to, by sędziów członków KRS wybierali politycy – stwierdził poseł. – Zderzamy Polskę obywatelską, demokratyczną, niepartyjną, z podejściem totalnego partyjniactwa – podkreślił Budka.
21:44 22.11.2017
Projekt nowelizacji ustawy o KRS zmienia sposób wyboru jej członków. Prawo do zgłoszenia kandydata na członka Rady będzie miała grupa co najmniej dwóch tysięcy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli 18 lat, mają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych, a także grupa co najmniej 25 sędziów w stanie czynnym.

Członków KRS spośród grona sędziów będzie wybierał Sejm większością 3/5 głosów na wspólną, czteroletnią kadencję. Gdyby nie udało się wybrać kwalifikowaną większością 15 członków Rady, to prezydent proponuje, by parlamentarzyści głosowali imiennie. Każdy poseł miałby jeden głos.

– Zdaniem prezydenta proponowane zmiany spowodują skuteczniejsze działania Rady – stwierdziła Anna Surówka-Pasek.
21:40 22.11.2017
Sejm RP rozpoczął procedowanie prezydenckiego projektu ustawy o KRS. Projekt w imieniu Prezydenta RP Andrzej Dudy przedstawia Anna Surówka-Pasek.
21:37 22.11.2017
– To nie jest tak, że z automatu sędziowie i I prezes zostaną przeniesieni w stan spoczynku – mówiła podsekretarz stanu. – Wiek 65 lat to jest powszechny wiek emerytalny dla sędziów w sądach powszechnych, to jest ujednolicenie – przypomniała.
21:25 22.11.2017
Podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Anna Surówka-Pasek rozpoczęła udzielanie odpowiedzi na pytania posłów.

– Jeżeli chodzi o kwestię dotyczące prezesów Sądu Najwyższego, nie ma tutaj zagrożenia samowolą prezydenta, dlatego że Prezydent RP będzie mógł powoływać prezesa SN tylko i wyłącznie spośród tych kandydatów, którzy zostaną zaproponowani przez izbę – stwierdziła prezydencka minister.

– Tutaj nie ma żadnej groźby, że prezydent samodzielnie, bez żadnego wskazania izby dokona wskazania prezesa – podkreśliła.

Surówka-Pasek odniosła się też do kwestii dekomunizacji Sądu Najwyższego. – Po 1989 r. doszło do dekomunizacji SN, ale po 1990 r. te osoby wróciły do SN – przypomniała.
21:18 22.11.2017
Doradca społeczny prezydenta RP Andrzeja Dudy Zofia Romaszewska uzasadniła, dlaczego poparła projekt prezydencki. – Uważam, że należało wreszcie zainteresować się sprawą sądów. I to co się tutaj dzieje [sprawia, że] do pewnego stopnia widać, że jest to rzecz bardzo ważna – stwierdziła Zofia Romaszewska.

– Każdy uważa kogoś za oszusta i to jest dla mnie strasznie nieprzyjemne, bo ja bardzo poważnie traktuję swój kraj i mam nadzieję, że te sądy zreformujemy, bo do zreformowania jest jeszcze bardzo, bardzo dużo – stwierdziła doradca prezydenta, odpowiadając na zarzuty opozycji, że sędziowie nominowani na podstawie procedowanych przepisów będą stronniczy.
21:17 22.11.2017
21:16 22.11.2017
Zakończyła się runda pytań z sali sejmowej.
21:08 22.11.2017
– Dzisiejszy dzień to smutny dzień dla naszego parlamentaryzmu, bo poziom tej debaty – i to dotyczy niemalże wszystkich głosów, które dotychczas padły – jest bardzo, bardzo niski. Tymczasem społeczeństwo oczekuje od nas głębokiej rzetelnej debaty na temat stanu wymiaru sprawiedliwości – stwierdził poseł niezrzeszony Zbigniew Gryglas.
21:01 22.11.2017
– Kwalifikacje wymagane do pełnienia urzędu sędziego SN określa art. 29 § 1 proponowanej ustawy. Mam pytanie do opozycji: na jakiej podstawie oceniacie a priori sędziów, którzy wejdą w skład Sądu Najwyższego, że będą to ludzie nieuczciwi, bez zasad etyczno-moralnych, naginający prawo, dopuszczający się wszelakich bezeceństw? Na jakiej podstawie? – spytał posłów opozycji poseł PiS Antoni Duda.

– Jaka choroba jest przyczyną postawy, która nakazuje wam deprecjonowanie ludzi tylko dlatego, że to nie wy decydujecie o ich funkcjonowaniu w społeczeństwie? – pytał poseł.
20:45 22.11.2017
– Trzeba to powiedzieć głośno: prezydent oszukał ludzi. Wszystkich ludzi, którzy uwierzyli, że przedstawi poprawione projekty ustaw, że jego weta są po to, aby nie doszło do uchwalenia niekonstytucyjnych ustaw – stwierdziła posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz (Nowoczesna).

– Po co PiS chce wymienić cały skład izby? Akurat tej izby, która decyduje o ważności wyborów – stwierdziła posłanka. – Widzimy się w piątek, o godzinie 19.00 pod Pałacem Prezydenckim – dodała.
20:32 22.11.2017
20:24 22.11.2017
– Dotychczasowe działania Sądu Najwyższego w zakresie postępowań dyscyplinarnych budzą bardzo duże wątpliwości. Te działania są źle oceniane przez społeczeństwo – stwierdziła w wystąpieniu posłanka PiS Krystyna Wróblewska.

– Jaka jest efektywność postępowań dyscyplinarnych, prowadzonych przez Sąd Najwyższy? W ilu przypadkach orzeczono złożenie sędziego z urzędu, a w ilu przypadkach orzeczono minimalny wymiar kary? – pytała posłanka.

– Jaki jest średni czas rozpatrywania postępowań w Sądzie Najwyższym, bo w Europie to 3 miesiące – spytała również Krystyna Wróblewska.

– Wierzę, że uda nam się przygotować projekt – skonkludowała posłanka.
20:23 22.11.2017
20:19 22.11.2017
– W projektach nie ma nic o przyspieszeniu orzekania – stwierdził w trakcie rundy pytań poseł PSL Adam Jarubas. – Zasada trójpodziału zostaje tylko na papierze – dodał. – Jakie poprawki zostały ustalone podczas spotkań z prezydentem RP? – spytał poseł ludowców.
20:08 22.11.2017
20:05 22.11.2017
19:59 22.11.2017
– W Polsce latem zapalił się blask świec, pan prezydent ujrzał go i z trzech oczekiwanych wet skorzystał tylko dwa razy – stwierdził w wystąpieniu poseł Nowoczesnej Witold Zembaczyński. – Pan prezydent dzisiejszym projektem ten blask świec bezpowrotnie gasi – dodał poseł.

– Negatywnym bohaterem tej debaty stał się poseł Piotrowicz – stwierdził z kolei poseł Jerzy Meysztowicz. Poseł Nowoczesnej stwierdził, że „towarzysz Piotrowicz” nie będzie go uczył demokracji.
19:54 22.11.2017
Po wznowieniu obrad wystąpił poseł Mieczysław Kasprzak z PSL

– Co jest takiego w tych ustawach, co przyspieszy rozpatrywanie spraw w sądach? – spytał Kasprzak. – Wy niczego nie proponujecie, a jeszcze bardziej utrudniacie – stwierdził poseł ludowców.
19:40 22.11.2017
Poseł PO Michał Szczerba rzucił projektami ustaw w kierunku ław poselskich posłów PiS. – Te dwa projekty ustaw to bujda na resorach – krzyczy poseł. Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska zwróciła się do posła, żeby nie rzucał dokumentów na podłogę i je podniósł. Poseł po chwili zszedł z mównicy sejmowej i pozbierał dokumenty.

Po tym zajściu, marszałek zarządziła pięć minut przerwy.
19:37 22.11.2017
Skandaliczne zachowanie posła Szczerby podczas wystąpienia na sejmowej mównicy.
19:20 22.11.2017
– Nad Polską od Szczecina po Cieszyn zapada żelazna kurtyna – stwierdził poseł PO Tomasz Lenz.

– Prezydent chce przerwać kadencję pierwszej prezes Sądu Najwyższego, a konstytucja mówi wyraźnie o czteroletniej kadencji. To oznacza otwarcie puszki Pandory; czemu prezydent nie zaproponuje skrócenia kadencji prezydenta? – spytała posłanka Marzena Okła-Drewnowicz. – Panie prezydencie! Niech pan się nie włamuje do konstytucji – zaapelowała.
19:11 22.11.2017
W rundzie pytań rozpoczęli wystąpienia posłowie Platformy Obywatelskiej.

– Ustawa z lipca była zła i niekonstytucyjna, została zawetowana przez prezydenta. Dobrze się stało, że nie stała się obowiązującym prawem – stwierdził poseł Cezary Grabarczyk. – Projekt prezydenta i projekt z lipca są niezgodne z konstytucją – dodał.

– Dla wielu uprawnień prezydenta w tej ustawie nie ma podstaw w konstytucji – stwierdził z kolei poseł Marcin Święcicki.

– Dziś PiS z prezydentem dokonuje rozbioru polskiego sądownictwa – mówi Marcin Kierwiński. – Po co robicie te zmiany? Żebyście mogli przeprowadzać prywatne vendetty – stwierdził.
19:07 22.11.2017
Kolejne pytanie w imieniu koła parlamentarnego Nowoczesnej przedstawia Monika Rosa. – Co państwo przehandlowali podczas rozmowy z prezydentem, że on zgłosił taki projekt? Co otrzyma za to, że łamie konstytucję? - spytała posłanka.
19:03 22.11.2017
Pierwszy w rundzie pytań występuje poseł Krzysztof Truskolaski z Nowoczesnej.

– Ustawa nie gwarantuje zachowania niezależności i niezawisłości sądownictwa – stwierdził Truskolaski. – Ustawa ewidentnie narusza konstytucję – dodał.
19:01 22.11.2017
Rozpoczęła się runda pytań. Posłowie maja dwie minuty na zadanie pytania.
18:55 22.11.2017
Niezrzeszony poseł Ryszard Galla przedstawił stanowisko w imieniu mniejszości niemieckiej. – Reforma wymiaru sprawiedliwości jest bardzo potrzebna – stwierdził poseł.

Zdaniem posła prezydencki projekt „narusza ustawę o mniejszościach etnicznych”. – Brak obiektywnych przesłanek, które uzasadniałyby wprowadzenie obostrzeń dotyczących obywatelstwa kandydatów – podkreślił Galla.
18:53 22.11.2017
– Nie w imieniu zwykłego Polaka przeprowadzacie zmiany. Chcecie umocnić swoją władzę - stwierdził bardzo poruszony poseł.

– Nie pozwolimy wam zmienić ustroju, bo ten ustrój, choć niedoskonały, zapewnił Polakom najlepsze 28 lat w ciągu ostatnich kilkuset lat – stwierdził na zakończenie wystąpienia Michał Kamiński.
18:49 22.11.2017
Stanowisko koła Europejscy Demokraci przedstawia poseł Michał Kamiński. – Ci, co się łudzili, że prezydent stanął w obronie wartości demokratycznej, nie mieli racji - stwierdził.

– To była tylko personalna przepychanka. To wszystko jest konflikt wewnętrzny obozu władzy – podkreślił.
18:47 22.11.2017
Ireneusz Zyska: nasze koło wnosi o dalsze procedowanie projektu.
18:43 22.11.2017
Stanowisko koła Wolni i Solidarni przedstawia poseł Ireneusz Zyska. – Odbudowanie zaufania obywateli do władzy sądowniczej powinno nastąpić nie tylko przez wprowadzenie zmian w sądach powszechnych, ale też Sądzie Najwyższym – stwierdził poseł.

Zdaniem posła Zyski „istotnym novum” w projekcie ustawy o SN jest skarga nadzwyczajna.
18:41 22.11.2017
– Nie możemy poprzeć tej ustawy. Jeśli jednymi drzwiami do sądu wchodzi polityka, to drugimi wychodzi sprawiedliwość – skonkludował swoje wystąpienie Władysław Kosiniak-Kamysz.
18:38 22.11.2017
W imieniu KP Polskiego Stronnictwa Ludowego występuje przewodniczący ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Gdy prezydent wetował ustawy w lipcu, wszyscy biliśmy mu brawo i miał szansę zaproponować ustawy, które w autentyczny sposób zmienią wymiar sprawiedliwości – stwierdził.

– Niestety, zmiana zaproponowana dzisiaj nie spełnia oczekiwań. To nie jest więcej sprawiedliwości w wymiarze sprawiedliwości, to więcej obozu władzy w wymiarze sprawiedliwości – mówi Kosiniak-Kamysz.
18:34 22.11.2017
Stanowisko klubu parlamentarnego Kukiz'15 przedstawia poseł Jerzy Jachnik. – Szedłbym w kierunku badań psychologiczno-psychiatrycznych wszystkich funkcjonariuszy publicznych – stwierdził poseł w odniesieniu do projektu ustawy reformującej Sąd Najwyższy.
18:35 22.11.2017
Barbara Dolniak z Nowoczesnej: Nowoczesna wnioskuje o odrzucenie projektu reformy Sądu Najwyższego.
18:32 22.11.2017
Robert Kropiwnicki: PO składa wniosek o odrzucenie tego projektu.
18:30 22.11.2017
Robert Kropiwnicki (do PiS): drzecie płótno Rzeczypospolitej i to, co chcecie uczynić, jest tragedią dla Rzeczypospolitej(...) chcecie mieć swoich ludzi, którzy będą decydować.
18:30 22.11.2017
18:27 22.11.2017
Stanowisko klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej przedstawia poseł Robert Kropiwnicki. Poseł zwrócił się do PiS: nikt z was nie powiedział, co uzgodniliście (z Prezydentem RP), jakie są poprawki, dyskutujemy o ustawie, która tak naprawdę nie jest już aktualna.
18:21 22.11.2017
Poseł PO Borys Budka poprosił o przerwę w obradach. Podstawą przerwy ma być sprawdzenie, czy Straż Marszałkowska nakazała zakryć osobom znajdującym się na sejmowej galerii koszulki z napisem „konstytucja”. Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska stwierdziła, że nie jest to wniosek formalny, a sprawa zostanie wyjaśniona.

Sprawę na Twitterze skomentowała Beata Mazurek (PiS).
18:19 22.11.2017
Stanisław Piotrowicz: reforma proponowana przez prezydenta pozostaje w zgodzie z konstytucją i zasadami demokracji.
18:17 22.11.2017
Stanisław Piotrowicz: konstytucja to nie jest taka książeczka do wymachiwania, to jest najważniejszy akt prawny. (...) media informowały o licznych patologiach, a w konstytucji jest wyraźny zapis, że każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez zbędnej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd – ten zapis na przestrzeni lat nie był przestrzegany.
18:15 22.11.2017
Stanisław Piotrowicz (PiS): uwagami odnośnie projektu ustawy będziemy dzielić się podczas komisji.
18:11 22.11.2017
Poseł Stanisław Piotrowicz przedstawia stanowisku klubu PiS. – Mój klub pozytywnie odnosi się do projektu prezydenta co do generalnych rozwiązań, natomiast mamy swoje uwagi co do szczegółów – stwierdził.
18:10 22.11.2017
Przedstawicielka kancelarii Prezydenta RP zakończyła przedstawianie projektu.
18:08 22.11.2017
Anna Surówka-Pasek z Kancelarii Prezydenta przedstawiła projekt ustawy.
18:03 22.11.2017
Anna Surówka-Pasek: projekt ustawy o SN wyodrębnia dwie nowe izby Sądu Najwyższego - kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych oraz dyscyplinarną.

Zmiany zaproponowane w projekcie dotyczą również wieku przechodzenia sędziów w stan spoczynku i powoływania sędziów. Zgodnie z projektem sędzia SN będzie przechodził w stan spoczynku w wieku 65 lat, wyjątkiem będzie sytuacja, kiedy złoży w tej sprawie oświadczenie.

18:00 22.11.2017
Anna Surówka-Pasek: ustawa o SN przewiduje utworzenie Izby Dyscyplinarnej.
17:59 22.11.2017
Anna Surówka-Pasek: w Polsce wiele osób zostało pokrzywdzonych niesprawiedliwymi orzeczeniami sądów.
17:47 22.11.2017
Rozpoczęło się procedowanie prezydenckich projektów ustaw ws. KRS i SN. Anna Surówka-Pasek, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dudy przedstawia założenia projektów. Podczas sejmowej debaty, każdy klub będzie miał 5 minut na ustosunkowanie się do prezydenckiego projektu ustawy o SN.
Zobacz więcej