Dekomunizacja w Warszawie. Aleja im. Lecha Kaczyńskiego zamiast Armii Ludowej

Prezydent Lech Kaczyński (fot. arch. PAP/Jacek Turczyk)

Na tablice z nazwami stołecznych ulic trafią m.in. Lech Kaczyński i Zbigniew Herbert. Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera zdecydował o zmianie 47 nazw. Zgodnie z tak zwaną ustawą dekomunizacyjną miały to zrobić do 2 września samorządy. Ustawa wprowadza zakaz propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego poprzez m.in. nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Wojewoda Sipiera wyjaśnił w piątek na konferencji prasowej, że on sam podjął decyzję w 47 przypadkach, ponieważ „część samorządów scedowała na niego ten obowiązek”.

Jak tłumaczył, samorząd zmienił jedynie sześć nazw ulic, spośród ponad pięćdziesięciu funkcjonujących w Warszawie. Zgodnie z jego inicjatywą nowi patroni ulic pojawią się w każdej z dzielnic stolicy.

KSAP już z imieniem prezydenta Lecha Kaczyńskiego. „Był wielkim państwowcem”

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej w Warszawie nosi od czwartku imię prezydenta Lecha Kaczyńskiego. – Był wielkim państwowcem, służba Polsce...

zobacz więcej

Prezydent Lech Kaczyński będzie patronem al. Armii Ludowej – fragmentu trasy biegnącej przez stolicę z zachodu na wschód. Imieniem Zbigniewa Herberta zostanie nazwana obecna ul. Leona Kruczkowskiego – poinformowano w piątek na konferencji prasowej poświęconej dekomunizacji nazw ulic.

Ulica Sylwestra Bartosika zmieni nazwę na Grzegorza Przemyka, ul. Zygmunta Modzelewskiego – na Jacka Kaczmarskiego. Ulica Wincentego Rzymowskiego ma być ulicą Przemysława Gintrowskiego, a ul. Antoniego Kacpury (Rembertów) zmieni nazwę na ul. Stefana Melaka – takie zmiany w związku z wejściem w życie tzw. ustawy dekomunizacyjnej zapowiedział wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera.

Ul. Michała Sobczaka zostanie przemianowana na ul. płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego; gen. Sylwestra Kaliskiego – na gen. Witolda Urbanowicza, ppłk. Wacława Witolda Szadkowskiego – na ul. mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory”, Małego Franka (Zubrzyckiego) – na ul. Danuty Siedzikówny „Inki”, ul. Józefa Lewartowskiego – na Marka Edelmana, a ul. Stanisława Wrońskiego – na ul. Anny Walentynowicz.

W konferencji prasowej brał też udział prezes IPN Jarosław Szarek.

Jak poinformowano, zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy dekomunizacyjnej nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dot. ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.

źródło:
Zobacz więcej