Senat wysłucha informacji o działalności RPO za rok 2016

Senat będzie kontynuował w Piątek posiedzenie. Izba ma wysłuchać informacji o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2016 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.

Ponadto senatorowie mają przeprowadzić głosowania nad rozpatrzonymi na posiedzeniu punktami.

Są to m.in. nowelizacja ustawy o repatriacji, zakładającą m.in. podniesienie pomocy finansowej dla repatriantów i ich rodzin na zakup mieszkania oraz ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej, która przewiduje, że lekarz, pielęgniarka i położna będą tworzyli zespół, który ma zapewnić koordynację opieki nad pacjentem w całym systemie ochrony zdrowia.

Głosowana ma być także nowelizacją ustawy o pracy na morzu, nowe rozwiązania mają poprawić warunki pracy i życia marynarzy, zapewnić im odpowiednią ochronę m.in. w przypadku choroby lub uszkodzenia ciała.


Domy opieki społecznej a ochrona zdrowia psychicznego. Nowela ustawy w Senacie

źródło:

Zobacz więcej