Europejska organizacja krytykuje Dom Historii Europejskiej. „Przedstawia neomarksistowskie interpretacje historyczne”

Ekspozycja stała Domu Historii Europejskiej przedstawia zarys historii europejskiej (fot. PAP/EPA/OLIVIER HOSLET)

Platforma Europejskiej Pamięci i Sumienia opracowała raport dotyczący działalności Domu Historii Europejskiej. Wskazuje na „wyraźne ideologiczne przechyły w stronę marksizmu” w wystawie stałej. Raport zostanie zaprezentowany publicznie w najbliższych tygodniach w Brukseli.

„Powinniśmy prowadzić polską, własną politykę historyczną i dbać o prawdę”

Działający od niedawna Dom Historii Europejskiej wzbudza ogromne kontrowersje. Pomija choćby zwycięstwo Polaków nad bolszewikami w 1920 roku, co...

zobacz więcej

Wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego dr. Paweł Ukielski przekazał, że organizacja Platforma Europejskiej Pamięci i Sumienia, w której władzach zasiada, dopatrzyła się „poważnych niedociągnięć” oraz „błędnych interpretacji historycznych, zwłaszcza w odniesieniu do wartości europejskich i historii zimnej wojny” w ekspozycjach i treściach przedstawianych przez Dom Historii Europejskiej z siedzibą w Brukseli.

Muzeum Dom Historii Europejskiej (House of European History) powstało z inicjatywy Parlamentu Europejskiego. Ekspozycja stała Domu Historii Europejskiej przedstawia zarys historii naszego kontynentu. Koncentruje się na historii Europy w XX wieku i historii integracji europejskiej, przy jednoczesnym uwzględnieniu najważniejszych procesów historycznych wcześniejszych epok. Ekspozycje są dostępne we wszystkich 24 językach urzędowych Unii Europejskiej, a wstęp na nie jest darmowy.

„To zawstydzające”

Raport powstał po tym, jak dr. Ukielski odwiedził Dom Historii Europejskiej w sierpniu. – To naprawdę zawstydzające, że w roku setnej rocznicy bolszewickiego zamachu stanu w Rosji otwarto wystawę z tak neomarksistowskim przesłaniem w samym sercu demokratycznej, wolnej Europy. To obraźliwe dla dziesiątek milionów ludzi, którzy utracili życie z powodu nieludzkiego, totalitarnego reżimu – zaznaczył po wizycie w Brukseli.

Zdaniem Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia „nie traktuje dzisiejszej Europy i europejskiego procesu integracji jako zwycięstwa wartości europejskich, tj. wolności, demokracji, ochrony praw człowieka i praworządności, nad zniewoleniem, wojną i dyktaturami totalitarnymi”. „To raczej ideologiczna, neomarksistowska wystawa, która w sposób niewłaściwy ukazuje historię, zwłaszcza zimnej wojny i upadku komunizmu”, podano.

Celem Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia, skupiającej 21 instytucji państwowych i społecznych z 13 państw Unii Europejskiej, jest współpraca na rzecz rozszerzenia wiedzy na temat reżimów totalitarnych i upamiętnienia ich ofiar. Powołanie Platformy poprzedziły kilkuletnie przygotowania, których początkiem była Deklaracja Praska z 2008 r., zaś ostatnim etapem była Deklaracja Warszawska, podpisana 23 sierpnia 2011 r. w trakcie obchodów Europejskiego Dnia Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych współorganizowanego przez IPN.

„Wystawa w Domu Historii Europejskiej w Brukseli narusza prawdę historyczną”

„Wystawa w Domu Historii Europejskiej w Brukseli narusza w kwestiach fundamentalnych prawdę historyczną oraz pomija wiele istotnych faktów...

zobacz więcej

Prof. Gliński oburzony wystawą

Wcześniej swoje wyraźne zastrzeżenia wyraził minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. „Wystawa w Domu Historii Europejskiej w Brukseli narusza w kwestiach fundamentalnych prawdę historyczną oraz pomija wiele istotnych faktów historycznych” – napisał w liście do szefa PE Antonio Tajaniego wicepremier.

W liście skierowanym do szefa PE Gliński napisał, że jest „zaniepokojony narracją wystawy prezentowanej przez Dom Historii Europejskiej w Brukseli, niezwykle ważną dla wspólnej Europy placówkę, która powstała z inicjatywy Parlamentu Europejskiego”.

Wicepremier podkreślił zarazem, że jego głos nie jest „wyłącznie jednostronnym głosem z Polski i dotyczy większości wątków tematycznych wystawy, również tych niezwiązanych z Polską i Europą Środkową. Narracja wystawy Domu Historii Europy zawiera podstawowe błędy w odniesieniu do wszystkich narodów Europy i jej wartości uniwersalnych”.

źródło:

Zobacz więcej