Szydło: w Polsce dziś bije serce nowoczesności, innowacyjności i wiedzy

– Każda z 44 nagród, jakie będę miała przyjemność wręczyć jest dla mnie i dla naszej ojczyzny powodem do dumy – powiedziała w czwartek premier Beata Szydło podczas uroczystości wręczenia Nagród Prezesa Rady Ministrów dla artystów i naukowców.

Przemówienie premier Szydło rozpoczęło w KPRM uroczystą galę wręczenia Nagród Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek osiągnięcia naukowe lub artystyczne, w tym wybitny dorobek naukowy lub artystyczny.

– Każda z 44 nagród, jakie zaraz będę miała przyjemność wręczyć, jest dla mnie i dla naszej ojczyzny powodem do dumy. Stanowi wyraz uznania państwa pracy czy to indywidualnej czy to zespołowej będącej istotnym wkładem w rozwój polskiej i światowej sztuki – powiedziała premier.

Zaznaczyła, że nagrody to wyraz „podkreślenia wagi tego, co w rozwoju naszego państwa jest najcenniejsze – nauki i tych, którzy tę naukę tworzą” – powiedziała Beata Szydło. Dodała, że jest to „piękne święto polskiej nauki i działalności artystycznej, święto, w którym mam zaszczyt uhonorować blisko 1stu wybitnych przedstawicieli nauki i sztuki - wielu dziedzin nauki”.

Laureatów nagród ogłoszono już latem. W tym roku przyznano 6 nagród za osiągnięcia naukowe w tym za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny, 3 nagrody zespołowe za osiągnięcia naukowo-techniczne, 10 nagród za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, a także 25 nagród za rozprawy doktorskie.

Zespół ds. Nagród powoływany jest przez premiera na trzyletnią kadencję. W tej kadencji (2016-2018) zespół tworzy 20 osób.

Nagrody zostały ustanowione z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk. Po raz pierwszy przyznano je w 1994 r. Od tego czasu wręczono już łącznie ponad 1100 nagród.


„Rząd będzie podejmował kroki, by wyzwalać energię i potencjał naukowców”

– To w Polsce dziś bije serce nowoczesności, innowacyjności i wiedzy. Rząd będzie w dalszym ciągu systematycznie i z determinacją podejmował kroki, by wyzwalać energię i potencjał naukowców – podkreśliła premier Beata Szydło podczas uroczystości.

– Każdy z państwa swoją pracą pokazuje, że to w Polsce bije dziś serce nowoczesności, innowacyjności i wiedzy – mówiła premier do nagradzanych artystów i naukowców obecnych na czwartkowej gali w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

– Rząd, którym mam zaszczyt kierować, będzie w dalszym ciągu systematycznie i z determinacją podejmował kroki, by ten potencjał i tę energie wyzwolić – zapewniła Szydło.

Premier dodała, że jest wiele czynników współtworzących siłę i prestiż państwa. – Ale – jak podkreślał św. pamięci pan prezydent prof. Lech Kaczyński – coraz częściej za najważniejszy z nich uznaje się poziom wykształcenia obywateli, ich specjalistyczne wiadomości, umiejętności, zdolność do skutecznej międzynarodowej rywalizacji, ale i współpracy na polu kultury, sztuki, nauki i techniki – mówiła.

Szydło wyjaśniła, że wybrała KPRM jako miejsce wręczenia nagród, gdyż chce, by była ona miejscem „pełnym dyskusji i debat”. – By to właśnie tu powstały idee i pomysły, których celem jest dobro naszej ojczyzny Polski – mówiła Szydło.

„Ważne, by politycy słuchali naukowców i przedstawicieli kultury”

) Zdaniem premier Beaty Szydło ważne jest, by politycy. zarówno ci sprawujący władzę, jak i reprezentujący mniejszość parlamentarną, słuchali polskich naukowców i przedstawicieli kultury. – Polska nauka i kultura jest dla mojego rządu szczególnie ważna – podkreśliła podczas gali wręczenia Nagród Prezesa Rady Ministrów.

– Uważam, że jest to niezwykle ważne by politycy zarówno ci sprawujący władzę, jak reprezentujący mniejszość parlamentarną, słuchali państwa, słuchali polskich naukowców, słuchali przedstawicieli kultury – podkreśliła Beata Szydło, zwracając się do nagradzanych artystów i naukowców.

Jak dodała, bez wsłuchiwania się w głos Polaków „nie może być dobrych rządów i nie może być dobrej władzy, nie może być dobrej i stojącej na wysokim poziomie debaty publicznej”. – Państwo w sposób wybitny reprezentujecie świat nauki, kultury i w naturalny sposób jesteście i musicie być ważnym głosem w tej debacie – wskazała premier.

Dodała, że „szczególną dumą i radością” napawa ją to, że wiele z nagrodzonych osiągnięć można przenieść na grunt praktyczny, a część już znalazła takie zastosowanie.

– Polska nauka i kultura jest dla mnie i mojego rządu szczególnie ważna. Mogę państwa zapewnić, że nie zabraknie nam determinacji, aby tak istotne dla naszego narodu elementy jego tożsamości i obszary, od których zależy nasza przyszłość wspierać – zadeklarowała Szydło.

Jak powiedziała, należy to robić przede wszystkim przez aktywne promowanie dorobku nagrodzonych w czwartek osób, a także przez zachęcanie naukowców, dla których nagrodzeni są wzorem, by „nie ustawali w dążeniach do osiągania wybitnych sukcesów”.

– My staramy się to robić od początku, od momentu, kiedy Polacy nam zaufali i powierzyli nam odpowiedzialność za Polskę – zapewniła premier. – Stawiamy na innowacyjny rozwój Polski, wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa naszych rodaków i utrwalanie wśród nich dumy z osiągnięć polskich naukowców. Zdajemy sobie sprawę, że to nauka jest tym fundamentem, na którym należy opierać naszą siłę gospodarczą i realizować te cele. Państwa działania, które dziś nagradzamy, wpisują się w tę strategię – dodała.

źródło:

Zobacz więcej