RAPORT:

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Kaleta: Będzie zawiadomienie do prokuratury ws. grzywien Gronkiewicz-Waltz

Komisja weryfikacyjna zawiadomi prokuraturę o możliwości wyrządzania przez Hannę Gronkiewicz-Waltz szkody w majątku miasta, skoro umyślnie nie stawia się ona na komisję, a grzywny mają obciążać mieszkańców stolicy. – Zdecydowaliśmy się na złożenie zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Hannę Gronkiewicz-Waltz – powiedział członek komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił pierwszą grzywnę nałożoną na Gronkiewicz-Waltz

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił pierwszą z grzywien nałożonych na Hannę Gronkiewicz-Waltz przez komisję weryfikacyjną za...

zobacz więcej

Kaleta powiedział dziennikarzom, że „za umyślne działania Hanny Gronkiewicz-Waltz WSA chce, aby komisja, karała mieszkańców, a nie Hannę Gronkiewicz-Waltz”. – To ta część rozstrzygnięcia, z którą się nie zgadzamy – dodał.

Kaleta zwrócił uwagę, że z wyroku WSA wynika, że Gronkiewicz-Waltz musi się stawić przed komisją. – Dlatego też zdecydowaliśmy się na złożenie zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Hannę Gronkiewicz-Waltz z art. 231 Kodeksu karnego, tj. niedopełnienie obowiązków na szkodę interesu publicznego – powiedział członek komisji weryfikacyjnej ds. dzikiej reprywatyzacji w Warszawie.


WSA uchylił pierwszą z grzywien 3 tys. zł, nałożonych na Hannę Gronkiewicz-Waltz przez komisję weryfikacyjną za nieusprawiedliwione niestawiennictwo. Sąd uznał, że prezydent jako organ uprawniony do reprezentacji Warszawy mogła zostać wezwana do stawienia się na rozprawę osobiście, ale nie wynika z tego podstawa do nałożenia grzywny. – Jeśli komisja będzie zmuszona ukarać miasto stołeczne Warszawę, czyli wszystkich mieszkańców za – co podkreślam – umyślne działania Hanny Gronkiewicz-Waltz, to prokuratura będzie musiała ocenić, czy te szkody, które Hanna Gronkiewicz-Waltz wyrządza w majątku publicznym przez swoje niestawiennictwo przed komisję weryfikacyjną, są przestępstwem – podkreślił.

Wyrok WSA jest nieprawomocny. Stronie niezadowolonej z rozstrzygnięcia przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej