W nowym wzorze oświadczenia majątkowego będą rubryki dot. dochodów

CBA może zażądać oświadczenia majątkowego nawet na konkretny dzień (fot. Shutterstock/ lOvE lOvEl)

Jest projekt nowej ustawy o jawności życia publicznego. W poprawionym wzorze oświadczenia majątkowego rozszerzono znacznie miejsce na wpisy i zakres źródeł dochodów osiąganych w danym okresie.

Można sprawdzić, czy sędziowie są bogaci. Oświadczenia majątkowe w internecie

Domy, mieszkania, działki letniskowe, auta oraz kredyty (w tym i frankowe), biżuteria, a nawet fortepian czy basen – takie m.in. dane zawierają...

zobacz więcej

Minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński i jego zastępca Maciej Wójcik przedstawili założenia projektu nowej ustawy, która zastąpi trzy dotychczasowe: o ograniczeniu działalności gospodarczej osób pełniących funkcje publiczne, o lobbingu i o dostępie do informacji publicznej.

Celem ustawy o jawności życia publicznego ma być wzmocnienie przejrzystości państwa poprzez m.in. stworzenie jawnego rejestru umów cywilnoprawnych w sektorze publicznym, nowy wzór jawnych i jednakowych - dla wszystkich zobowiązanych – oświadczeń majątkowych.

Rozdział „dochody”

Teraz w oświadczeniach majątkowych np. posłowie wpisują swoje wynagrodzenia czy diety poselskie w ostatniej części oświadczenia w formularzu, w pozycji „inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć”. Wzór nie zawierał innego miejsca, w którym należało podać wysokość pensji osiąganej z pracy czy pełnionej funkcji.

Teraz w oświadczeniu ma być osobny rozdział – „dochody”. Zgodnie z projektem należy wpisać tam dochody i inne przysporzenia majątkowe uzyskane przez osobę zobowiązaną do składania oświadczeń majątkowych oraz jej małżonka w roku poprzedzającym złożenie oświadczenia majątkowego na wskazany dzień.

Mają być to kwoty z umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło, prowadzenia gospodarstwa rolnego lub dopłat związanych z prowadzeniem takiego gospodarstwa. Do oświadczenia będzie się też wpisywało kwoty dochodów z posiadania papierów wartościowych lub obrotu nimi, akcji lub udziałów w spółkach handlowych, uczestnictwa w osobowych spółkach prawa handlowego, a także z tytułu zasiadania w organach spółek, spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń.

Więcej jawności w życiu publicznym. Ta ustawa ma pomóc w walce z korupcją

– Naszym celem jest zwiększenie transparentności i kontroli społecznej nad osobami pełniącymi funkcje publiczne – powiedział minister koordynator...

zobacz więcej

Oświadczenie majątkowe na konkretny dzień

Również pieniądze za zasiadanie we władzach zarządzających, nadzorczych i kontrolnych firm i instytucji oraz za prowadzenie działalności gospodarczej lub zarządzanie działalnością gospodarczą, będzie należało wpisać do oświadczenia. Znajdą się tam także kwoty diet, rent i emerytur oraz środków uzyskanych z innych źródeł. W każdym przypadku oprócz kwoty należy podać, z jakich źródeł te pieniądze pochodzą.

Oprócz stałych terminów składania oświadczeń, szef CBA będzie mógł zażądać przedstawienia oświadczenia majątkowego na konkretny dzień – poza normalnym, corocznym kalendarzem składania takich oświadczeń. Szef CBA będzie mógł nakazać każdej osobie pełniącej funkcję publiczną złożenie oświadczenia majątkowego, nawet jeśli te funkcje nie zostały wymienione w ustawie – wynika z założeń projektu ustawy.

Wzór nowego projektowanego oświadczenia majątkowego można znaleźć na stornach KPRM.

źródło:

Zobacz więcej