RAPORT

Koronawirus: mapy, statystyki, porady

Papież: Ludzie stosujący przemoc w imię religii poważnie obrażają Boga

Papież wyraził przekonanie, że religie ze swej natury powinny krzewić pokój (fot. REUTERS/Tony Gentile)

– Ci, którzy podejmują akty przemocy lub próbują je usprawiedliwiać w imię religii, poważnie obrażają Boga, który jest pokojem i źródłem pokoju, i pozostawił w ludziach odbicie swej mądrości, siły i piękna - powiedział Ojciec Święty przyjmując dziś delegację Światowej Konferencji Religii na rzecz Pokoju (World Conference of Religions for Peace). Jest to utworzona w 1970 r. największa organizacja międzynarodowa przedstawicieli religii świata; stawia sobie za cel krzewienie pokoju.

Papież: trzeźwość to fundament szczęścia, jej brak niszczy rodziny

– Trzeźwość jest jednym z fundamentalnych warunków szczęśliwego życia człowieka. Jej brak niszczy więź z Bogiem, z Kościołem, niszczy osobę,...

zobacz więcej

W swoim przemówieniu Ojciec Święty podkreślił, że pokój pozostaje pilnym zadaniem w dzisiejszym świecie, w którym wiele narodów nosi blizny wojny i konfliktu. Zaznaczył, że pokój jest zarówno darem Bożym, jak i osiągnięciem ludzkim. Dlatego wierzący wszystkich religii są wezwani do modlitwy o pokój, a ludzie dobrej woli mają się do tej sprawy przyczyniać swym sercem, umysłem i rękoma.

Papież podkreślił że budowanie pokoju ściśle łączy się z dążeniem do sprawiedliwości. – Religie, ze swoimi duchowymi i moralnymi zasobami mają do odegrania specyficzną i wyjątkową rolę w budowaniu pokoju. Nie mogą być obojętne, a tym bardziej dwuznaczne tam gdzie w grę wchodzi pokój. Ci, którzy podejmują akty przemocy lub próbują je usprawiedliwiać w imię religii, poważnie obrażają Boga, który jest pokojem i źródłem pokoju, i pozostawił w ludziach odbicie swej mądrości, siły i piękna - powiedział Franciszek.

Ojciec Święty wyraził uznanie dla działań Światowej Konferencji Religii na rzecz Pokoju, zaznaczając, że religie z samej swej natury zobowiązane są do krzewienia pokoju poprzez sprawiedliwość, braterstwo, rozbrojenie i troskę o stworzenie.

Wskazał na potrzebę ich współdziałania w zakresie ekologii integralnej, krzewiąc poszanowanie godności osoby ludzkiej i troskę o stworzenie. Zachęcił też do kontynuowania dobrych działań, jakie podejmują wspólnie religie w różnych regionach świata.

źródło:
Zobacz więcej