RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Sąd zwrócił prokuraturze sprawę Kajetana P. Jest zażalenie

Sąd zwrócił prokuraturze sprawę Kajetana P. (fot. arch.PAP/Radek Pietruszka)
Sąd zwrócił prokuraturze sprawę Kajetana P. (fot. arch.PAP/Radek Pietruszka)

Sąd zwrócił, w celu uzupełnienia śledztwa, warszawskiej prokuraturze okręgowej sprawę Kajetana P. oskarżonego o brutalne zabójstwo tłumaczki języka włoskiego. Prokuratura złożyła już zażalenie na to postanowienie sądu.

Opinia biegłych ws. Kajetana P. ma być gotowa do końca stycznia

Nowy zespół biegłych przeprowadzi w najbliższym czasie jednorazowe badanie psychiatryczno-psychologiczne Kajetana P. i do końca stycznia prześle...

zobacz więcej

Z informacji, do których dotarła PAP, wynika, że sąd wskazał m.in. na konieczność przeprowadzenia konfrontacji biegłych psychiatrów i psychologów z obu zespołów biegłych wypowiadających się w zakresie poczytalności oskarżonego, doręczenie oskarżonemu i jego obrońcy kopii opinii psychiatrycznej oraz sporządzenie czytelnych odpisów protokołów zeznań świadków oraz jednego protokołu przesłuchania podejrzanego.

– Prokuratura Okręgowa w Warszawie nie zgadza się z decyzją Sądu Okręgowego w Warszawie, uznając argumentację zawartą w postanowieniu za całkowicie bezpodstawną. Prokurator skierował do sądu zażalenie na powyższe postanowienie – powiedział pytany o to rzecznik prokuratury Łukasz Łapczyński.

Prokuratora w uzasadnieniu swojego zażalenia, do którego dotarła PAP, oceniła, że postanowienie sądu o zwrocie sprawy, wydane prawie trzy miesiące po skierowaniu aktu oskarżenia, „w oczywisty sposób zmierza do wydłużenia postępowania, powodując m.in. nieuzasadniony w realiach tej sprawy obieg akt pomiędzy sądami w związku z wdrożeniem procedury zażaleniowej”. Nadmieniono, że następuje to w sytuacji, „gdy i tak, biorąc pod uwagę charakter sprawy, wskazane przez sąd czynności dowodowe zostaną przeprowadzone w toku postępowania sądowego”.

– Należy przy tym jednoznacznie wskazać, iż uwagi sądu dotyczą jedynie podlegających ocenie prokuratora rozbieżności w opiniach biegłych, nie zaś pozostałego zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego. Ten w zakresie ustaleń dotyczących sprawstwa oskarżonego nie został w żaden sposób zakwestionowany – podkreślono.

Kajetan P. na ponowne badania. „Poprzednia opinia biegłych nas nie przekonała”

Prokuratura Okręgowa w Warszawie zdecydowała się powołać nowy zespół biegłych, który przebada Kajetana P. Eksperci Instytutu Psychiatrii i...

zobacz więcej

Dwie różne opinie psychiatryczne

Prokuratura wskazała też, że w toku śledztwa powołane zostały dwa zespoły biegłych psychiatrów i psychologów, które miały się wypowiedzieć ws. poczytalności Kajetana P. Pierwsza opinia budziła bowiem – jak zaznaczono – uzasadnione wątpliwości w zakresie wniosków końcowych.

Kolejna – zdaniem prokuratora – była „spójna, logiczna i kompletna”, a wnioski w niej zawarte „pozwoliły na zakończenie prowadzonego przeciwko Kajetanowi P. postępowania przygotowawczego decyzją merytoryczną o skierowaniu do Sądu Okręgowego w Warszawie aktu oskarżenia”. Biegli nie stwierdzili bowiem – jak wskazano w uzasadnieniu – by oskarżony był niepoczytalny.

– Nie można zatem mówić o brakach postępowania przygotowawczego w tym zakresie. Prokurator uzyskał na potrzeby śledztwa opinie biegłych i dokonał ich oceny, wskazując, że pełny walor dowodowy może mieć opinia uzyskana na późniejszym etapie, sporządzona o pełniejszy materiał dowodowy. Wskazana przez sąd konieczność przeprowadzenia konfrontacji pomiędzy biegłymi - autorami opinii psychiatrycznych i psychologicznych - wynika zatem nie z braków postępowania przygotowawczego, ale z wątpliwości sądu – podkreślono w uzasadnieniu zażalenia. Zaznaczono równocześnie, że rozstrzygnięcie tych okoliczności leży po stronie sądu, „w toku postępowania dowodowego”.

Odnosząc się do doręczenia oskarżonemu i jego obrońcy kopii opinii biegłych, prokuratura podkreśliła, że nie przewiduje tego z urzędu kodeks postępowania karnego. – Niekwestionowanym prawem oskarżonego i jego obrońcy jest prawo do zapoznawania się z aktami śledztwa, uzyskiwania z nich dokumentów, jak też składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa oraz o końcowe zaznajomienia z aktami postępowania. Czynności te wykonuje się jednak na wniosek oskarżonego lub jego obrońcy, złożony w toku śledztwa. Brak takiego wniosku wyłącza aktywność prokuratora w tym zakresie – uzasadniono.

Prokuratura dodała, że w tym przypadku „oskarżony oraz jego obrońca przez cały czas postępowania przygotowawczego nie składali żadnych wniosków dowodowych, pozostawiając inicjatywę organowi procesowemu”.

Cela albo leczenie. Co dalej z „Hannibalem z Żoliborza”?

Kajetan P., sprawca jednej z najbardziej makabrycznych zbrodni ostatnich dziesięcioleci, zamiast do celi dla szczególnie niebezpiecznych więźniów...

zobacz więcej

Zabił, rozczłonkował zwłoki, ukrył w mieszkaniu

Akt oskarżenia ws. Kajetana P. został skierowany do sądu w połowie lipca br. 27-letni P. został oskarżony o brutalne zabójstwo w 2016 r. tłumaczki języka włoskiego i napaść na policjanta oraz biegłą psycholog.

3 lutego 2016 r. Kajetan P. – pod pozorem rozpoczęcia nauki języka włoskiego – spotkał się z tłumaczką Katarzyną J. w jej mieszkaniu na warszawskiej Woli. Tam – jak wynika z ustaleń śledczych – zabił ją nożem. By ukryć zwłoki i uniknąć odpowiedzialności, rozczłonkował je i przewiózł je do wynajmowanego przez siebie mieszkania. Następnie uciekł. Zatrzymano go po 11 dniach na Malcie i przekazano stronie polskiej.

źródło:

Zobacz więcej