Eksport polskiej żywności wzrósł o 9,4 proc. w 2017 roku

Polscy producenci żywności mają możliwość eksportowania do ponad 70 krajów świata (fot. Shutterstock/Freer)

– Wartość eksportu polskiej żywności w pierwszych 7 miesiącach br. wzrosła o 9,4 proc. Polscy producenci żywności mają możliwość eksportowania do ponad 70 krajów świata – poinformował posłów wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki.

Morawiecki: polski eksport po raz pierwszy może przekroczyć 200 mld euro

Adrian Stankowski z Gazety Polskiej o nadwyżce w budżecie państwa: zadziałał mechanizm nazywany w skrócie „wystarczy nie kraść”.

zobacz więcej

Wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki na połączonym posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju zaprezentował dane, według których w 2016 r. eksport polskiej żywności wyniósł 24,3 mld euro i był o 1,2 proc. wyższy niż w 2015 roku. Dlatego - jak informował wiceszef resortu rolnictwa - wobec ubiegłorocznego importu na poziomie 17,1 mld euro saldo w handlu zagranicznym polską żywnością w 2016 r. było dodatnie i osiągnęło wartość ponad 7 mld euro.

Jak podkreślił Bogucki, również w 2017 r. utrzymywał się wzrost obrotów w handlu zagranicznym - wartość eksportu polskiej żywności w pierwszych siedmiu miesiącach wzrosła o 9,4 proc. a import wzrósł o 11,2 proc. Poinformował, że polscy producenci żywności mają możliwość eksportowania do ponad 70 krajów świata.

Marek Magierowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zewnętrznych, mówił posłom, że jednym z głównych zadań MSZ jest budowa wizerunku polskich produktów żywnościowych, „jako produktów najlepszych, najzdrowszych, o najwyższej jakości”. – To jest cel, który nam przyświeca – podkreślił Magierowski.

Rekordowy eksport naszej żywności. To najlepszy wynik od wejścia Polski do UE

24 miliardy 182 milionów euro – na tyle Główny Urząd Statystyczny oszacował wartość eksportu polskiej żywności za ubiegły rok. To najlepszy wynik...

zobacz więcej

Promocja na rynku chińskim

Wiceminister spraw zagranicznych zaznaczył, że mocna pozycja polskiej żywności na rynkach Europy Zachodniej może być doskonałym argumentem w jej promowaniu m.in. na rynku chińskim. W wielu krajach świata – informował Magierowski - zwłaszcza pozaeuropejskich, polska żywność nie jest jeszcze znana. – Ale mam nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku lat uda się tę sytuację zmienić – powiedział wiceminister.

Problemy polskich eksporterów - zdaniem Magierowskiego - to przede wszystkim „protekcjonistyczna polityka ze strony niektórych rządów” oraz ostra konkurencja ze strony innych państw - eksporterów żywności. Informował również o pomocy udzielanej polskim eksporterom przez placówki dyplomatyczne. Placówki te – informował – udzielają wsparcia prawnego oraz prowadzą m.in. działalność analityczną, w wyniku której powstają analizy dotyczące możliwości ekspansji na rynki poszczególnych krajów.

Posłów z komisji niepokoił m.in. fakt wzrostu importu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Wiceszef resortu rolnictwa odpowiadał, że Polska przy każdym wniosku Ukrainy o zwiększenie kontyngentów importowych do UE sprzeciwia się jego przyjęciu, jednak jest w swym stanowisku osamotniona, dlatego często te kontyngenty są zwiększane.

źródło:

Zobacz więcej