Adwokatura zapowiada wniosek o zawieszenie mec. Grzegorza M.

Mecenas Grzegorz M. doprowadzany przez agentów CBA na posiedzenie aresztowe we wrocławskim sądzie. (fot. arch.PAP/Maciej Kulczyński)

Po otrzymaniu dokumentów prokuratury ws. aresztowanego pod zarzutem korupcji mecenasa Grzegorza M. rzecznik dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie wystąpi do sądu dyscyplinarnego Izby o tymczasowe zawieszenie adwokata w obowiązkach.

Areszt dla trojga podejrzanych ws. reprywatyzacji m.in. Chmielnej 70

Trzy miesiące aresztu dla 3 osób zamieszanych w warszawską reprywatyzację m.in. Chmielnej 70. Są to: były dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej mec....

zobacz więcej

W czwartek rzecznik prasowy Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adw. Michał Fertak poinformował w komunikacie, że w związku z przedstawieniem zarzutów i aresztowaniem adw. Grzegorza M. pion dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie wystąpił o przekazanie odpisu wydanych postanowień o tymczasowym aresztowaniu i przedstawieniu zarzutów oraz zawnioskował o dostęp do akt postępowania.

– Nadmieńmy, iż wszystkie dotychczasowe wnioski w sprawie dostępu do akt postępowań w sprawie nieprawidłowości przy reprywatyzacji nieruchomości warszawskich w celu pozyskania dowodów zgromadzonych w sprawie przez prokuraturę, spotykały się z odmową prokuratora – dodał Fertak.

Podał, że po otrzymaniu tych dokumentów sprawa zostanie skierowana do sądu dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie celem tymczasowego zawieszenia adwokata Grzegorza M.

Poinformował także, że obowiązkiem dziekana ORA jest wyznaczenie zastępcy dla aresztowanego adwokata. ORA wystąpiła do prokuratury o przekazanie tych samych dokumentów celem wyznaczenia zastępcy i zabezpieczenia prawidłowego toku spraw postępowań prowadzonych przez adwokata Grzegorza M.

Ciąg dalszy afery „Chmielnej 70”. Izba adwokacka podejmie działania ws. mec. Grzegorza M.

Po decyzjach procesowych prokuratury w sprawie mec. Grzegorza M. rzecznik dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie podejmie „niezwłocznie...

zobacz więcej

Grzegorz M. jest b. dziekanem ORA w Warszawie

– Przypominamy, iż domniemanie niewinności jest jedną z naczelnych zasad postępowania karnego, która wyraża się w tym, iż każdą osobę uważa się za niewinną wobec zarzucanych jej czynów, jeśli jej wina nie zostanie jednoznacznie stwierdzona przez niezawisły sąd – dodał rzecznik ORA.

W poniedziałek CBA zatrzymało trzy osoby ws. reprywatyzacji działki w Warszawie pod dawnym adresem Chmielna 70 - w tym b. dziekana ORA w Warszawie, znanego adwokata mec. Grzegorza M. W środę zostali oni aresztowani pod zarzutami korupcji.

M. zrezygnował z funkcji dziekana ORA we wrześniu 2016 r. - po wybuchu afery w związku z działką Chmielna 70, do której w 2012 r. uzyskał od miasta prawo użytkowania wieczystego, wraz z dwiema innymi osobami. CBA zatrzymało w poniedziałek te osoby: mec. M., b. urzędniczkę MS Marzenę K. i biznesmena Janusza P.

źródło:

Zobacz więcej