Zarzut zdrady dla Donalda Tuska? MON przekazało prokuraturze materiały

Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało do Prokuratury Krajowej materiały uzupełniające zawiadomienie z marca o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej przez Donalda Tuska. Chodzi o decyzje dot. sposobu badania katastrofy smoleńskiej.

„Raport nt. katastrofy smoleńskiej będzie gotowy wiosną”

Raport dotyczący katastrofy smoleńskiej będzie gotowy wiosną 2018 roku – zapowiedział szef MON Antoni Macierewicz na antenie Telewizji Republika. –...

zobacz więcej

Resort wskazuje, że działanie byłego premiera polegało na rezygnacji z umowy polsko-rosyjskiej z 1993 roku gwarantującej Polsce równe prawa i zawarciu umowy z Federacją Rosyjską o badaniu katastrofy smoleńskiej według załącznika 13 konwencji chicagowskiej.

Rozmowy z Putinem i Miedwiediewem

Materiały uzupełniono o informację o trzech rozmowach telefonicznych z 10 kwietnia 2010 roku pomiędzy Tuskiem a ówczesnym premierem Federacji Rosyjskiej Władimirem Putinem oraz dwóch rozmowach z prezydentem Dmitrijem Miedwiediewem wraz ze wskazaniem osób towarzyszących rozmowom i mających wiedzę na ich temat.

W wydanym oświadczeniu wskazano także na chronologię podjęcia decyzji o sposobie badania katastrofy ze wskazaniem na kluczową rolę premiera Tuska, ówczesnego szefa MON Bogdana Klicha, który wbrew ustawowemu obowiązkowi do dnia 15 kwietnia 2010 roku nie powołał Komisji Badania Wypadków Lotnictwa Państwowego, uniemożliwiając prawne działanie polskim specjalistom w Smoleńsku, ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka, który forsował badanie według załącznika 13, Edmunda Klicha, który działając jako przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych przyjął z rąk premiera Putina stanowisko członka komisji rosyjskiej.

MON przekazał także prokuraturze meldunki przesyłane ze Smoleńska do ministra Bogdana Klicha przez szefa Inspektoratu Ministerstwa Obrony Narodowej ds. Bezpieczeństwa Lotów płk. Mirosława Grochowskiego oraz ustalenia i ekspertyzy prawne dotyczące sposobu badania katastrofy smoleńskiej.

Resort obrony zwrócił uwagę, że zgodnie z obowiązującym prawem w dniu 10 kwietnia 2010 r. istniała konieczność zastosowania „Porozumienia między Ministerstwem Obrony Narodowej RP a Ministerstwem Obrony Narodowej FR w sprawie zasad wzajemnego ruchu lotniczego wojskowych statków powietrznych RP i FR w przestrzeni powietrznej obu państw” z dnia 14 grudnia 1993 roku.

Kaczyński: zbliżamy się do momentu, kiedy cele marszów zostaną zrealizowane

– Dziś mamy już jako Polska, jako ojczyzna, bardzo wiele sukcesów i zbliżamy się jednocześnie do tego momentu, w którym cele tych marszów zostaną...

zobacz więcej

Oddanie inicjatywy

Art. 11 tego porozumienia stanowił, iż „wyjaśnienie incydentów lotniczych, awarii i katastrof, spowodowanych przez polskie wojskowe statki powietrzne w przestrzeni powietrznej FR lub rosyjskie wojskowe statki powietrzne w przestrzeni powietrznej RP prowadzone będzie wspólnie przez właściwe organy polskie i rosyjskie. Jednocześnie strony zapewnią dostęp do niezbędnych dokumentów z zachowaniem obowiązujących je zasad ochrony tajemnicy państwowej”.

MON dowodzi, że wspomniana umowa bilateralna gwarantowała RP równość stron i współdziałanie w badaniu przyczyn. „Ze strony Polski właściwą w przedmiotowej sprawie była Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, która miała współpracować z adekwatnym organem FR. Jednocześnie porozumienie zapewniało dostęp do niezbędnych dokumentów i jego zastosowanie wykluczałoby np. odmowę zrealizowania wniosku dowodowego. Zrezygnowano z tego rozwiązania, oddając to kluczowe postępowanie Rosji” – oceniono.

W przesłanych prokuraturze materiałach zwrócono również uwagę, że zgodnie z polskim prawem osobami mogącymi zaciągać zobowiązania międzynarodowe są: prezydent, premier i minister spraw zagranicznych.

Resort obrony dowodzi, że decyzja została podjęta w pierwszych dniach, prawdopodobnie już 10 kwietnia 2010 roku, bez koniecznej analizy przepisów oraz uwzględnienia interesu RP, zaś w procesie decyzyjnym po stronie polskiej brali udział: premier Donald Tusk, przewodniczący PKBWL Edmund Klich, minister obrony narodowej Bogdan Klich, minister infrastruktury Cezary Grabarczyk.

źródło:

Zobacz więcej