Polski rząd poprosił o dodatkowy czas w sprawie Puszczy Białowieskiej

W piątek mijał czas na odpowiedź rządu na wniosek KE dotyczący Puszczy Białowieskiej (fot. REUTERS/Kacper Pempel)

Polski rząd wystąpił do Trybunału Sprawiedliwości UE o dodatkowy czas na odpowiedź na wniosek KE o kary finansowe za niezastosowanie się do decyzji o natychmiastowym zaprzestaniu wycinki w Puszczy Białowieskiej – dowiedziała się PAP ze źródeł dyplomatycznych.

Co ma Puszcza Białowieska do praworządności? KE nie wyklucza połączenia spraw

Komisja Europejska nie wyklucza połączenia sprawy Puszczy Białowieskiej z prowadzoną wobec Polski procedurą dot. praworządności – zadeklarowała...

zobacz więcej

Rozmówca PAP poinformował, że termin na odpowiedź, który mija w piątek, został przesunięty. Na razie jednak nie wiadomo, do kiedy rząd będzie miał czas na reakcję.

Wniosek o nałożenie na Polskę kar finansowych za niezastosowanie się do lipcowej decyzji o nakazie wstrzymania wycinki w Puszczy Białowieskiej został przesłany do Trybunału przez Komisję Europejską w zeszłym tygodniu. To następstwo wysłuchania przed Trybunałem z 11 września, podczas którego KE przedstawiła dowody, że Polska nadal prowadzi wycinkę w Puszczy Białowieskiej.

źródło:

Zobacz więcej