„Projekt ustawy o szkolnictwie dobrym punktem wyjścia”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało projekt ustawy (fot. Pixabay)

Projekt ustawy dot. reformy szkolnictwa to dobry punkt wyjścia do dalszych działań – ocenił przewodniczący Parlamentu Studentów RP Tomasz Tokarski. Jak dodał, resort nauki uwzględnił postulaty środowiska akademickiego; na razie ustawa nie budzi obaw. Także rektorzy wskazują, że „ogólny zarys ustawy o szkolnictwie spełnia oczekiwania”.

Rewolucja na uczelniach coraz bliżej. Gowin przedstawił ustawę 2.0

Zmiana sposobu wyboru rektorów, większa autonomia uczelni, możliwość wprowadzenia egzaminu na studia czy wydłużenie studiów niestacjonarnych o...

zobacz więcej

Projekt przedstawił we wtorek podczas Narodowego Kongresu Nauki (NKN) w Krakowie minister nauki i szkolnictwa wyższego, wicepremier Jarosław Gowin. Nad nową koncepcją ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce – tzw. Ustawą 2.0, nazywaną też „Konstytucją dla nauki” – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pracowało w dialogu ze środowiskiem naukowym od 2016 roku.

Uwzględnione postulaty

– Cieszymy się, że wiele naszych postulatów zostało uwzględnionych przez ministerstwo – powiedział przewodniczący Studentów Rzeczpospolitej Polski.

Podkreślił, że organizacja, której przewodniczy, popiera ten projekt – na razie co uważa, że ustawa nie budzi obaw. Jednak w najbliższych tygodniach i miesiącach będzie czas na głębszą analizę projektu i przedstawienie sugestii, zastrzeżeń.

– W ustawie są dobre rozwiązania dla studentów, ale i dla samorządności studenckiej – ocenił Tokarski.

Ogólny zarys ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym spełnia oczekiwania naszego środowiska – wskazali rektorzy kilku uczelni wyższych. Według nich zapisy w dokumencie wymagają jeszcze analiz i dopracowania, co ma nastąpić w przyszłości.

Większe dofinansowanie i nowy typ uczelni. Znamy założenia reformy Gowina

Zwiększenie nakładów na naukę, powstanie nowych uczelni badawczych i wprowadzenie alternatywnej ścieżki zdobywania doktoratu – zakłada przygotowana...

zobacz więcej

Wzmocnienie pozycji rektora

– Główne postulaty środowiska, np. zachowanie autonomii uczelni i wzmocnienie pozycji rektora, znalazły się w projekcie – przyznał rektor UJ prof. Wojciech Nowak.

Jak zaznaczył, w najbliższym czasie, po szczegółowym zapoznaniu się z dokumentem, będzie czas na krytykę i pochwały. – Ogólny zarys ustawy spełnia nasze (środowiska uczelnianego – przyp. red) oczekiwania, natomiast są zapisy, które wymagają dopracowania – przyznał.

Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka zadeklarował, że „odbiera ustawę pozytywnie”. Jego zdaniem uczelnie czeka wiele pracy. – Trzeba będzie zmienić ustrój uczelni, pojawia się rada uczelni – i tu wątpliwości, na ile ona będzie ograniczać władzę rektora, która ma być przecież znacznie większa – zastanawiał się Słomka.

W jego ocenie zmiany w kształceniu będą „absolutna rewolucją”. – W zasadzie może znikną wydziały – zastanawiał się rektor AGH. Przyznał też, że cieszą zapowiedzi stałego finansowania uczelni.

Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzy Duszyński przekonywał, że „nowa ustawa dotycząca uczelni bardziej niż dotąd doceni wybitnych uczonych”. W jego przekonaniu nowe przepisy to „bardzo ważny krok w dobrym kierunku”.

źródło:

Zobacz więcej