RAPORT

Pogarda

Niemiecki rząd odmawia wypłaty emerytur Polakom za pracę w czasie wojny

Chodzi o pracowników, którzy po wojnie wrócili do Polski (fot. Wikipedia/Bundesarchiv Bild)
Chodzi o pracowników, którzy po wojnie wrócili do Polski (fot. Wikipedia/Bundesarchiv Bild)

Najnowsze

Popularne

Niemiecki rząd odmawia wypłaty emerytur Polakom, którzy podczas II wojny światowej byli zatrudnieni przez niemieckich pracodawców i odprowadzali z tego tytułu składki do niemieckiego systemu emerytalnego, a po wojnie powrócili do Polski. Takie stanowisko zajęło niemieckie ministerstwo pracy w odpowiedzi na interpelację deputowanej niemieckiej Lewicy do Bundestagu Azize Tank – poinformował we wtorek jej współpracownik w parlamencie Kamil Majchrzak.

Niemcy unikają płacenia rekompensat za pracę w getcie? Posłanka protestuje

Niemiecka deputowana Lewicy Azize Tank dowodzi, że w Niemczech są problemy z wypłatami świadczeń dla mieszkających w Polsce Żydów i Romów...

zobacz więcej

Chodzi zarówno o osoby, który w wyniku przymusowej germanizacji otrzymały niemieckie obywatelstwo, jak i o polskich robotników cywilnych, zatrudnionych w przemyśle bądź gospodarstwach rolnych, niebędących robotnikami przymusowymi. W tej pierwszej grupie są też przedstawiciele niemieckiej Polonii represjonowani w czasie wojny przez władze niemieckie.

Berlin zasłania się umową o ubezpieczeniach społecznych z 1975 roku, z której wynika, że Polska jest odpowiedzialna za wypłatę emerytur swoim obywatelom zamieszkałym na jej terytorium.

Strona niemiecka zgodziła się natomiast „w szczególnych przypadkach” na wypłatę jednorazowego odszkodowania dla polskich ofiar przymusowej germanizacji, które dotychczas nie otrzymały świadczeń z Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie – powiedział Majchrzak.

– Najwyższy czas, by rozpocząć debatę o niemieckiej odpowiedzialności emerytalno-rentowej za prace tysięcy Polaków podczas II wojny światowej. Sprawa ofiar akcji germanizacyjnych jest szczególnie bolesna. Ich zatrudnienie objęte było obowiązkiem ubezpieczeniowym. Do dziś w wielu przypadkach nie otrzymują emerytury przysługującej im za te okresy zatrudnienia – powiedziała Tank.

Polsce przysługuje odszkodowanie od Niemiec. Portal tvp.info dotarł do ekspertyzy sejmowej

Sejmowa ekspertyza ws. reparacji jest już gotowa – ustalił portal tvp.info. Z opinii Biura Analiz Sejmowych wynika, że w czasie II wojny światowej...

zobacz więcej

Odprowadzali składki

Polacy, których przymusowo germanizowano podczas niemieckiej okupacji, mają dobrze udokumentowany fakt odprowadzania składek ubezpieczeniowych. Niemcy jednak nie chcą wypłacać im emerytury, gdyż osoby te po 1945 roku wróciły do Polski i posiadają obywatelstwo polskie. Równocześnie osoby te często nie otrzymują odszkodowania, ponieważ posiadały wówczas formalnie obywatelstwo niemieckie.

– Rząd Niemiec twierdzi, że nie może wypłacać emerytur dla pracowników cywilnych ze względu na zapisy umowy z 1975 r. To oczywiście bzdura, bo dzięki naszym staraniom udało się już przełamać tę zasadę w 2014 roku w odniesieniu do emerytur gettowych – wyjaśnił Majchrzak.

– Cieszymy się, że w wyniku interpelacji Niemcy wyraziły zasadniczą gotowość do wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 2556 euro dla ofiar akcji germanizacyjnych, jednak nie do zaakceptowania jest to, że nie określono jasno kryteriów ich przyznawania – wyjaśnił Majchrzak.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej