Ukraińcy coraz ważniejsi na rynku pracy. Prawie 900 tys. z nich może pracować w Polsce

Ukraińcy wykonują najczęściej proste prace w budownictwie, przetwórstwie przemysłowym, rolnictwie czy handlu (fot. PAP/Paweł Supernak)

Obywatele Ukrainy coraz częściej zasilają polski rynek pracy. Jak informuje Magdalena Sweklej, zastępca dyrektora Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, do chwili obecnej zarejestrowano ponad 1 milion 200 oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców. Większość z nich dotyczyła zatrudnienia obywateli Ukrainy.

Ukraińcy tylko do prac fizycznych? „Szuka się wśród nich nauczycieli i pielęgniarek”

Po pracowników zza wschodniej granicy najchętniej nadal sięgają branże przemysłowa i budowlana. Ale osoby z Ukrainy coraz częściej wypełniają też...

zobacz więcej

Ukraińcy wykonują najczęściej proste prace w budownictwie, przetwórstwie przemysłowym, rolnictwie, handlu, transporcie i opiece domowej. Rośnie też liczba imigrantów ze specyficznymi kwalifikacjami bardzo potrzebnymi na polskim rynku pracy, takimi jak specjaliści budowlani czy kierowcy ciężarówek.

Trudno jest oszacować, ilu dokładnie obywateli Ukrainy pracuje obecnie w Polsce. Jak stwierdziła dyrektor Sweklej, w naszym kraju może przebywać teraz około 900 tysięcy Ukraińców. Wielu pracuje krótkoterminowo. Są do 6 miesięcy, potem wyjeżdżają i wracają. Z danych ZUS o zgłoszonych do ubezpieczenia osobach, czyli zatrudnionych na umowę o pracę czy umowę-zlecenie, wynika, że pod koniec ubiegłego roku było to około 300 tysięcy cudzoziemców – poinformowała Magdalena Sweklej.

Dyrektor Sweklej pytana, czy możliwość wyjeżdżania Ukraińców bez wizy do krajów Unii Europejskiej sprawia, że korzystają z tej możliwości, zaznaczyła, że na razie nie ma takich danych. Wiele argumentów przemawia jednak za tym, że wybierają Polskę. Mogą tu legalnie pracować. Niebagatelną kwestią jest również bliskość kulturowa i językowa.

Kwestie związane z zatrudnianiem pracowników z Ukrainy zdominowały trwającą w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog konferencję „Pracownicy migracyjni na rynku pracy – ocena sytuacji z perspektywy wschodniej i zachodniej Europy”.

źródło:
Zobacz więcej