RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

„Rekomendujemy, aby CPK powstał w miejscowości Stanisławów”

– Rekomendujemy, aby Centralny Port Komunikacyjny „Solidarność” powstał w miejscowości Stanisławów, w gminie Baranów – powiedział pełnomocnik rządu ds. CPK Mikołaj Wild podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

– Zostałem zobowiązany przez Radę Ministrów do przedłożenia w przyszłym tygodniu projektu uchwały, na mocy której zostanie zatwierdzona koncepcja budowy portu „Solidarność”, czyli Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczpospolitej Polskiej – mówił.

W tej koncepcji, jak dodał, znajdą się też rekomendacje, co do lokalizacji tej inwestycji. – Rekomendujemy, aby inwestycja ta miała miejsce w miejscowości Stanisławów w gminie Baranów – poinformował Wild.

Powiedział, że prowadzone są już rozmowy z jednostkami samorządu terytorialnego. – Zależy nam na tym, aby ta inwestycja była wzorcowym przykładem pogodzenia interesu ogólnego – dlatego, że budujemy port „Solidarność” w interesie wszystkich Polaków – i interesu jednostki, czyli interesów mieszkańców okolicznych miejscowości – podkreślił.

– W najbliższym czasie szczegóły koncepcji zostaną przedstawione na oddzielnej konferencji – podsumował.


Lokalizacja dla Centralnego Portu Lotniczego wybrana. Tuż przy autostradzie A2

Lotnisko Chopina bliskie wyczerpania swojej przepustowości

Jednym z argumentów przemawiających za budową Centralnego Portu Lotniczego jest to, że warszawskie Lotnisko Chopina – największy port w kraju, obsługujący ok. 38 proc. ruchu pasażerskiego w Polsce – zaczyna być bliski wyczerpania swojej przepustowości. Stołeczny port w 2016 roku obsłużył 12,8 mln pasażerów, a w tym roku – według szacunków – ma to być 14 mln. Przez pierwsze osiem miesięcy br. port obsłużył 10,4 mln pasażerów - to o 24 proc. więcej, niż w analogicznym okresie 2016 roku. Niektórzy eksperci twierdzą, że przepustowość Lotniska Chopina to 20 mln osób rocznie.

Z danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego wynika, że polskie porty lotnicze w ubiegłym roku obsłużyły blisko 34 mln pasażerów - o 12 proc. więcej niż w 2015 r. Według prognoz, w roku 2030 będzie to 60 mln podróżnych.

źródło:
Zobacz więcej