„To jest zgodne z naszą konstytucją, prawem Unii i nic do tego biurokratom z Brukseli”

Kilka tysięcy osób wzięło udział w proteście „Solidarności” przed siedzibą Komisji Europejskiej w Warszawie. Podczas pikiety padły ostre słowa pod adresem KE, która kwestionuje prawo Polski do różnicowania wieku emerytalnego. – To jest zgodne z naszą konstytucją, jest zgodne z prawem traktatowym, jest decyzją Polek i Polaków i nic do tego biurokratom z Brukseli – powiedział szef związku Piotr Duda. Jacek Saryusz-Wolski zarzucił Komisji naużywanie prawa unijnego w postępowaniu przeciw Polsce.

„Biurokraci unijni uważają, że wszystko im wolno”. Szef Solidarności zapowiada protest

– Nie jest to protest przeciwko idei Unii Europejskiej, która jest ideą wspaniałą, ale przeciw urzędnikom. A właściwie biurokratom i niektórym...

zobacz więcej

Pod koniec lipca Komisja Europejska poinformowała o wszczęciu postępowania wobec Polski o naruszenie unijnych przepisów przez ustawę o ustroju sądów powszechnych. Zastrzeżenie Komisji wzbudziły przepisy różnicujące wiek przejścia w stan spoczynku dla osób sprawujących urząd sędziowskich: 60 lat dla kobiet i 65 – dla mężczyzn Zdaniem Komisji, jest to sprzeczne z art. 157 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz dyrektywą w sprawie równości płci w dziedzinie zatrudnienia.

„Zarząd jest kpiną i nieporozumieniem”

Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda mówił w sobotę, że zarzut Komisji Europejskiej, jakoby w Polsce kobiety były dyskryminowane, jest kpiną i nieporozumieniem. – My doskonale o tym wiemy, że przywrócenie wieku emerytalnego jest zgodne z naszą konstytucją, jest zgodne z prawem traktatowym, jest decyzją Polek i Polaków i nic do tego biurokratom z Brukseli – powiedział, zwracając się do zgromadzonych.

„KE nadużywa unijnego prawa przeciw Polsce”

Timmermans: jestem optymistą ws. Polski, ale KE ma narzędzia

Wiceszef KE Frans Timmermans oświadczył, że jest optymistą, jeśli chodzi o wypracowanie rozwiązania dotyczącego praworządności w Polsce....

zobacz więcej

Naużywanie prawa unijnego w postępowaniu przeciw Polsce zarzucił Komisji Europejskiej eurodeputowany Jacek Saryusz-Wolski. – Dyrektywa równościowa mówi o tym, że system emerytalny to jest kompetencja państw członkowskich. Przywoływany przez Komisję w postępowaniu przeciw Polsce artykuł 157 jest fałszywą podstawą prawną, ponieważ mówi o wyrównaniu płac – argumentował eurodeputowany.

– Dopiero dyrektywa 54, z roku 2006, mówi, że dyskryminacją jest zróżnicowanie wieku emerytalnego, ale ta dyrektywa stoi w sprzeczności z Traktatem. Zgodnie z elementarnymi zasadami stanowienia prawa akt prawny wyższej rangi przeważa nad aktem niższej rangi, czyli dyrektywą. I to jest to nadużycie prawa przez Komisję Europejską – dodał.

„Panie Timermans, niech pan przyjedzie do Polski”

„Pan Timmermans próbuje nam przeszkadzać”. Wiceszef „S” o wieku emerytalnym

– Nie jesteśmy jedynym krajem w Europie, gdzie obowiązuje zróżnicowany wiek emerytalny; dziwi zainteresowanie wiceszefa KE Fransa Timmermansa...

zobacz więcej

Przeciwko ingerencji Komisji w sprawę wieku emerytalnego w Polsce wypowiadali się też podczas pikiety między innymi wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki, europosłanka Jadwiga Wiśniewska oraz posłowie Janusz Śniadek i Jan Mosiński. Czarnecki zachęcał uczestników demonstracji do przeprowadzenia podobnego protestu w Brukseli pod główną siedzibą Komisji Europejskiej. Jak mówił, związkowcy w ten sposób pokazaliby, że dotychczasowe traktowanie Polski przez Komisję nie jest w naszym kraju akceptowane. – To potrzebny głos, potrzebna demonstracja, bo my wiemy, że Unia Europejska, że Komisja Europejska jeżeli się cofa, to pod pewną presją – mówił o dzisiejszym proteście Ryszard Czarnecki.

Poseł Mosiński zwrócił się do wiceprzewodniczącego Komisji: „Panie Timermans, niech pan nie słucha tych, którzy przyjeżdżają z Polski do Brukseli, a ciąży na nich haniebne donoszenie w stanie wojennym na swoich kolegów. Niech pan nie słucha targowiczan. Niech pan przyjedzie do Polski i porozmawia z polskimi kobietami, czego najbardziej potrzebują. Potrzebują świętego spokoju szacunku i wolności wyboru. Ten wybór daje ta ustawa, którą przyjął polski Sejm, w sposób demokratyczny”.

W 2008 roku KE odrzuciła petycję polskich sędziów, bo... „nie działa w sprawach krajowych”

Stronniczość zarzucił Komisji Europejskiej Sebastian Kaleta. Członek komisji weryfikacyjnej przypomniał na Twitterze reakcję KE sprzed dziewięciu...

zobacz więcej

„Do 67 lat kobiety nie dawały rady pracować”

Podczas pikiety głos zabierali również przedstawiciele pracowników, wśród nich Ewa Chełminiak, reprezentująca pracowników handlu. Przypomniała, że 80 proc. tej grupy zawodowej stanowią kobiety, zatrudniane nie tylko w sklepach, ale też w magazynach. Według relacji członkini „S”, pracują one 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę, na trzy zamiany i przez 8 godzin. – Często dojazd zabiera im 5 godzin dziennie. Tyle czasu są poza domem – mówiła Ewa Chełminiak. –W ich imieniu – powiedziała – dziękuję, że prezydent przywrócił wiek emerytalny.

Reprezentantka pracowników handlu zwróciła uwagę, że narzędziem pracy w magazynach jest wózek, który może ważyć około 400 kg. Obsługiwany – podkreślała – przy naciskach na tempo pracy, śrubowaniu wyników. – Nie ma czasu, żeby pójść do toalety. Po przedłużeniu wieku emerytalnego dla kobiet do 67 lat bywały takie sytuacje, że kobiety nie dawały rady pracować. Od lekarza nie dostawały „zdolności”. Ale ZUS nie uznawał ich niemożności pójścia do pracy i zostawały bez żadnych środków do życia, ponieważ pracodawca takiego pracownika nie chciał dłużej utrzymać – relacjonowała.

Timmermans: KE bliska uruchomnienia art. 7, który przewiduje sankcje

Komisja Europejska jest gotowa w przyszłym tygodniu rozpocząć procedurę przeciwko Polsce o naruszenie unijnego prawa, jeśli przeprowadzane reformy...

zobacz więcej

Petycja „Solidarności” do Komisji Europejskiej

Podczas demonstracji odczytano petycję NSZZ „Solidarność” do Komisji Europejskiej. Związek żąda „uszanowania suwerennej decyzji polskich obywateli” o powrocie do niższego wieku emerytalnego i zróżnicowania go ze względu na płeć oraz wzywa Komisję do „zaprzestania nacisków i działań nękających wobec Polski”.

Polska reforma emerytalna wchodzi w życie w październiku. Za jej sprawą mężczyźni będą mogli przejść na emeryturę w wieku 65-ciu lat, a kobiety – 5 lat wcześniej. To powrót do stanu sprzed 2012. Wtedy rząd PO-PSL wprowadził reformę, zgodnie z którą wiek emerytalny miał być stopniowo podnoszony do 67. roku życia, niezależnie od płci.

źródło:
Zobacz więcej