Przyjął nominację z rąk Ziobry. Iustitia nie wyklucza usunięcia sędziego

W sprawie odwołania wiceprezesów SO głos ma zabrać również Krajowa Rada Sądownictwa (fot. Shutterstock/Alexander Kirch)

Do końca września zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia zdecyduje, czy wystąpić o usunięcie ze stowarzyszenia sędziego Dariusza Drajewicza, powołanego przez ministra sprawiedliwości na wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie – poinformował sędzia Bartłomiej Przymusiński z zarządu Iustitii.

Wiceprezesi największego sądu w Polsce odwołani. Na wniosek nowej prezes

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro odwołał trzech wiceprezesów Sądu Okręgowego w Warszawie – największego sądu w Polsce. Odbyło się to na...

zobacz więcej

W środę ujawniono, że sędzia Joanna Bitner (członek Iustiti) została we wtorek powołana przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę na nowego prezesa SO, ponieważ w poniedziałek wygasła kadencja poprzedniej prezes. Jak podał w czwartek SO, także we wtorek minister, na podstawie przepisów przejściowych nowej ustawy o sądach, odwołał wiceprezesów SO: Beatę Najjar, Marię Dudziuk i Ewę Malinowską. W środę, na wniosek prezes Bitner, minister powołał na wiceprezesów sędziów: Małgorzatę Iwonę Szymkiewicz-Trelkę, Dariusza Dąbrowskiego i Dariusza Drajewicza (członka Iustitii).

12 sierpnia w życie weszła nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych, która m.in. zwiększyła uprawnienia ministra. Odstąpiła od modelu powoływania i odwoływania prezesów oraz wiceprezesów sądów apelacyjnych i okręgowych przez ministra po uzyskaniu opinii zgromadzeń ogólnych sądów.

Przepis przejściowy ustawy przewiduje, że prezesi i wiceprezesi sądów mogą zostać odwołani przez ministra sprawiedliwości, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – bez zachowania wymogów w niej określonych, czyli m.in. bez uzasadnienia. Stowarzyszenie Iustitia apelowało do sędziów, by nie przyjmowali stanowisk „po wyrzuconych w tym trybie prezesach”.

Reforma sądownictwa: prezydent Duda spotkał się z przedstawicielami klubów

Rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy po spotkaniu prezydenta z przedstawicielami partii ws. reformy sądownictwa.

zobacz więcej

W czwartek Radio ZET poinformowało, że Iustitia rozważa wniosek o usunięcie ze stowarzyszenia sędziego Drajewicza. Przymusiński, który jest członkiem zarządu Iustitii, potwierdził, że zarząd będzie rozważał taki wniosek, a jego decyzja ma zapaść do końca września.

– Będziemy się zastanawiać, jakie konsekwencje wyciągnąć wobec członków Iustitii, którzy zajęli miejsca osób odwołanych – wbrew naszemu stanowisku, żeby tak nie robić – oświadczył Przymusiński. Według niego sprawa sędziego Drajewicza to prawdopodobnie pierwszy taki przypadek.

Dodał, że podstawą wyciągnięcia konsekwencji może być złamanie celów działania stowarzyszenia. – Uważamy, że ta ustawa narusza odrębność władzy sądowniczej, a do celów działania naszego stowarzyszenia należy dbanie o jej zachowanie – powiedział.

W sądach przerwy w rozprawach i zebrania sędziów ws. reformy sądownictwa

W całym kraju o godzinie 12.00 sędziowie na ok. 30 minut mają zrobić przerwę w pracy i odwiesić togi. W ten sposób chcą wyrazić sprzeciw wobec...

zobacz więcej

Przymusiński wyjaśnił, że wniosek zarządu kierowany jest do oddziału Iustitii, z którego wywodzi się dana osoba. Od uchwały oddziału przysługuje odwołanie do najwyższego organu – zebrania delegatów stowarzyszenia, które podejmuje ostateczną decyzję.

W czwartek Krajowa Rada Sądownictwa podała, że sprawę odwołania wiceprezesów SO w Warszawie włączyła do porządku swego obecnego posiedzenia. Informację o jego postanowieniach zapowiedziano na piątek.

Maciej Strączyński, były prezes Iustiti, to pierwszy sędzia, który objął prezesurę sądu według nowych przepisów – został prezesem Sądu Okręgowego w Szczecinie, którym dotychczas kierował pełniący obowiązki prezesa po wygaśnięciu jego kadencji.

źródło:

Zobacz więcej