CBOS: 40 proc. Polaków zadowolonych z funkcjonowania demokracji

Polacy obojętnieją wobec wydarzeń politycznych (fot. Pixabay)

Dwóch na pięciu Polaków zadowolonych z funkcjonowania demokracji w naszym kraju. Z sierpniowego sondażu CBOS wynika, że niezadowolonych jest 52 proc. Polaków, zaś 8 proc. wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Reforma sądownictwa: prezydent Duda spotkał się z przedstawicielami klubów

Rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy po spotkaniu prezydenta z przedstawicielami partii ws. reformy sądownictwa.

zobacz więcej

W stosunku do lipcowego badania odsetek badanych zadowolonych z funkcjonowania demokracji w Polsce spadł o 5 punktów proc., niezadowolonych wzrósł o 7 punktów proc., a liczba badanych, którzy wybrali odpowiedź „trudno powiedzieć” spadła o 2 punkty proc.

CBOS w swoim badaniu zapytał respondentów, czy uważają, że demokracja ma przewagę nad wszelkimi innymi formami rządów. Ze stwierdzeniem tym zgodziło się 71 proc. badanych, przeciwnego zdania jest 17 proc. respondentów, a 12 proc. odpowiedziało „trudno powiedzieć”.

W porównaniu z sondażem z lipca liczba respondentów, którzy uważają, że demokracja ma przewagę nad innymi formami rządów wzrosła o 4 punkty proc., natomiast liczba badanych przeciwnego zdania spadła o 2 punkty proc.

CBOS: 69 proc. Polaków popiera weta prezydenta ws. sądownictwa

69 proc. Polaków uważa, że prezydent Andrzej Duda słusznie zawetował ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa – wynika z sondażu...

zobacz więcej

Spadek poziomu obojętności

CBOS zapytał również badanych, czy zgadzają się ze stwierdzeniem, że niekiedy rządy niedemokratyczne mogą być bardziej pożądane niż rządy demokratyczne. Poparło je 29 proc. respondentów (2 punkty proc. mniej niż w zeszłym miesiącu), przeciwnego zdanie było 54 proc. 5 pkt proc. więcej), zaś 17 proc. wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć” (spadek o 3 pkt proc.). Polacy zostali też przepytani, czy zgadzają się stwierdzeniem, że w gruncie rzeczy nie ma znaczenia, czy rządy są demokratyczne czy niedemokratyczne. Z tym stwierdzeniem zgodziło się 27 proc. badanych (spadek o 4 punkty proc.), przeciwnego zdania natomiast było 66 proc. badanych (wzrost o 5 punktów proc.), natomiast odpowiedź „trudno powiedzieć” wybrało 7 proc. respondentów.

Zdaniem ekspertów wyniki wskazują na spadek poziomu obojętności politycznej Polaków, rosnące znaczenie demokracji i silniejszy niż wcześniej sprzeciw wobec rządów niedemokratycznych.

„Niedawne wydarzenia – reforma sądownictwa, towarzyszące jej protesty społeczne i zawetowanie przez prezydenta dwóch z trzech nowelizacji ustaw – dodatkowo wpłynęły, jak się wydaje, na wzmocnienie postaw prodemokratycznych i nasilenie sprzeciwu wobec rozwiązań niedemokratycznych (w tym drugim przypadku do poziomu najwyższego z dotychczas zarejestrowanych), jak również na zmniejszenie skali alienacji politycznej, której poziom jest obecnie najniższy w ostatnim ćwierćwieczu” – napisano w komentarzu.

źródło:

Zobacz więcej