Jak ukarać Polskę, gdy brakuje podstaw prawnych? Wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości UE podpowie

Radio Maryja przedstawiło fragmenty poniedziałkowego wysłuchania Komisji Europejskiej i przedstawicieli Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w Luksemburgu ws. postanowienia o zakazie wycinki w Puszczy Białowieskiej. Komisja zarzuciła polskim władzom, że nie respektują postanowienia Trybunału i wystąpiła o nałożenie kar. Polska odrzuciła oskarżenia i złożyła wniosek o uchylenie zakazu. Z wypowiedzi uczestników spotkania i z uzupełniającego go tłumaczenia wynika, że przedstawiciel Trybunału podpowiadał reprezentantce KE, jaki zastosować przepis, żeby ukarać Polskę. Podczas wymiany zdań urzędniczka użyła nawet sformułowania „jeżeli pan wiceprezes sugeruje”, co wywołało protest sędziego.

„Jestem zaszokowany tym, co się stało w europejskim Trybunale Sprawiedliwości”

– Jeszcze nie widziałem, żeby sędzia, który ma być bezstronny zamienił się w stronę skarżącą mówiąc prosto co strona skarżąca czyli KE ma robić by...

zobacz więcej

„KE chciałaby stwierdzić na podstawie artykułu 258 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Polska naruszyła postanowienia Trybunału, czyli nie zrealizowała nakazu natychmiastowego wstrzymania wycinki. Później – na podstawie artykułu 260 – nałożyć kary finansowe za jego nierealizowanie. Problem jednak w tym, że ten artykuł dotyczy wyroków, a nie postanowień tymczasowych” – komentuje nagranie Radio.

„Trybunał zaproponował jednak zupełnie nowe rozwiązanie, o którym nawet Komisja nie pomyślała i które dotąd nie było stosowane (…). Chodzi o artykuł 279 Traktatu o funkcjonowaniu UE. To poważny precedens, który może otworzyć unijnym instytucjom drogę do karania państw członkowskich w niestosowany dotąd sposób. Pozwalałby na dowolną nadinterpretację i nakładanie kar finansowych” – wprowadza słuchaczy w temat radiowa stacja.

KE wystąpiła do Trybunału Sprawiedliwości o nałożenie kar na Polskę

KE zarzuciła polskim władzom, że nie respektują postanowienia o zakazie wycinki w Puszczy Białowieskiej i wystąpiła do Trybunału Sprawiedliwości UE...

zobacz więcej

A oto fragmenty zaprezentowanego nagrania. Mówi pełnomocniczka Komisji Europejskiej Katarzyna Hermann: „Zastanawialiśmy się, jakie środki mamy do dyspozycji, w przypadku takiej sytuacji, jaka zaistniała i rozważaliśmy, czy możliwe jest na podstawie traktatów wszcząć postępowanie na podstawie 260 przeciw Rzeczypospolitej Polsce, ale brzmienie Traktatu i przepisu 258, 260 – nie jest w naszej opinii na tyle jasne, aby pozwoliły nam wszcząć postępowanie na podstawie 260 w przypadku naruszenia postanowienia tymczasowego”.

Trybunał Sprawiedliwości chce zakazu wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej

Jest wstępna decyzja unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie wstrzymania jakichkolwiek prac w Puszczy Białowieskiej – donosi Polskie Radio....

zobacz więcej

Odpowiada wiceprezes Trybunału Antonio Tizzano: „Artykuł 279 daje uprawnienia Trybunałowi. Wystarczy, żeby Komisja się o to zwróciła. Nie ma potrzeby wszczynania nowego postępowania, aby zażądać grzywny. Możemy wszcząć postępowanie w oparciu o ten artykuł. Ten pozwala na nałożenie kar”.

Katarzyna Hermann na to: „Jeżeli pan wiceprezes sugeruje nam, aby wnieść odpowiedni wniosek w celu zapewnienia skuteczności postanowienia tymczasowego, to my jak najszybciej to zbadamy”.

Prezes: „Ja niczego nie sugeruję, mówię, co stanowi Traktat. Nie trzeba szukać w artykule 258 czy 260. Mamy swoistą logikę dotyczącą postępowania pilnego. Niczego nie sugeruję, mówię jedynie, że jeśli komisja się o to zwróci, wiceprzewodniczący ma pewne prerogatywy w odniesieniu do postępowania pilnego”.Ostatecznie, po konsultacjach pełnomocniczka Komisji mówi: „Komisja Europejska wnosi do Trybunału o podjęcie wszelkich koniecznych środków tymczasowych, aby usankcjonować Polskę za naruszenie postanowienia z 27 lipca 2017 r. i wniosek ten opieramy na artykule 279 Traktatu o funkcjonowaniu UE”.

Szyszko: ponad milion zarażonych drzew w Puszczy Białowieskiej

Ok 1,3 mln zarażonych kornikiem drzew znajduje się obecnie w Puszczy Białowieskiej – powiedział w piątek Jan Szyszko. Szef resortu środowiska...

zobacz więcej

„Pani prosi o nałożenie kar okresowych, a nie o o to, żeby nałożyć sankcje. W postępowaniu o środki tymczasowe można nałożyć kary okresowe z tytułu nieposzanowania postanowienia; nie można nałożyć sankcji. Te będzie można nałożyć w wyroku. Zatem interpretuję pani słowa, jako o karę okresową” – odpowiada wiceprezes Tizzano, jak wynika z nagrania udostępnionego przez Radio Maryja.

Dopiero po tej wymianie zdań wiceprezes Tizzano zwraca się do ministra środowiska Jana Szyszki: „A cóż, panie ministrze Polska myśli o postanowieniach Komisji?”.

– Wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości UE sugeruje KE, by ta domagała się kar za ewentualne niestosowanie się do wytycznych Trybunału ws. Puszczy Białowieskiej. Zamiast arbitrem stał się stroną sporu – tak podsumowywał wysłuchanie jeden z jego uczestników, dyrektor generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski.

źródło:
Zobacz więcej