RAPORT

Pogarda

„Popiełuszko mówił o Polsce solidarnej, wolnej i demokratycznej”

Najnowsze

Popularne

W Suchowoli (Podlaskie) rozpoczęły się w sobotę dwudniowe uroczystości związane z 70. rocznicą urodzin błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Zamordowany w 1984 roku przez SB duchowny pochodził z tej parafii; urodził się w pobliskiej wsi Okopy. Szef MSWiA przypomniał, że ks. Popiełuszko w swoich kazaniach „mówił o Polsce solidarnej, wolnej i demokratycznej”.

W obchodach bierze udział rodzina ks. Jerzego i mieszkańcy Suchowoli, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Listy do uczestników skierowali m.in. prezydent Andrzej Duda i premier Beata Szydło.

W swoim liście prezydent wyraził radość, że społeczność Suchowoli i Okopów, w której wyrósł ksiądz Popiełuszko i z której wyruszył, by służyć Kościołowi i bliźnim, w serdeczny sposób czci jego pamięć. Andrzej Duda napisał, że ci, którzy mieli szczęście poznać księdza Jerzego w latach jego posługi kapłańskiej, zapamiętali go jako wspaniałego duchownego, głęboko oddanego Bogu, miłującego Ojczyznę i zawsze otwartego na potrzeby innych ludzi. A to wszystko, czego ksiądz Jerzy dokonał, za co był ceniony, a teraz jest czczony, zaczęło się w jego rodzinnych Okopach i parafialnej Suchowoli.

„Dlatego uważam, że świętowanie 70. rocznicy Jego urodzin właśnie w tym miejscu, niejako u źródeł Jego powołania i drogi do świętości, ma charakter głęboko chrześcijański. I chociaż napełnia nas smutkiem wiedza o niezwykle ciężkim doświadczeniu, przez które przeszedł, to o wiele większa jest radość z tego, że nasz polski naród wydał tak wspaniałą postać, istotną dla całego Kościoła” – napisał Andrzej Duda.

Prezydent dodał, że „błogosławiony ksiądz Popiełuszko za życia był dla nas, Polaków, dobrym pasterzem i przewodnikiem duchowym w zmaganiach z komunizmem. A dzisiaj, już w wolnej Polsce, mamy w Nim wielkiego patrona i bardzo ważny autorytet, wskazujący wzorce postępowania zarówno w życiu publicznym, jak zawodowym i prywatnym. Życzę Państwu, aby obecne obchody były okazją do wspomnień i radości dla tych, którzy Go znali, a młodszym- by przybliżyły Jego piękną, szlachetną osobę i przesłanie, które niósł pokoleniu Solidarności” – czytamy w liście do organizatorów i uczestników obchodów 70.

„Zło dobrem zwyciężaj”

Szef MSWiA Mariusz Błaszczak w swoim wystąpieniu przy pomniku ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli nawiązał do słów ks. Jerzego: „nie daj się zwyciężyć złu, zło dobrem zwyciężaj”. Ocenił, że to przesłanie wciąż jest aktualne. – To jest dewiza, która powinna przyświecać nam wszystkim – dodał minister. Zaznaczył, że bezpośredni sprawcy zabójstwa duchownego zostali ukarani. Ale – jak to ujął – „wszyscy ci, którzy byli mocodawcami tych bandytów, nie ponieśli kary za swoje inspiracje, za swoje czyny”. – Nierozliczona została także cała formacja, która stała na straży aparatu opresji reżimu komunistycznego – zauważył szef MSWiA.

Duchowy przywódca „Solidarności”

Ks. Jerzy Popiełuszko urodził się we wsi Okopy 14 września 1947 r. Był synem Marianny i Władysława, którzy prowadzili gospodarstwo rolne. Od 1954 r. uczył się w szkole w Suchowoli, a w miejscowym kościele był ministrantem. Po maturze wstąpił do Metropolitalnego Seminarium Duchownego pw. św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Po powstaniu „Solidarności” ks. Popiełuszko stał się jej duchowym przywódcą. Był duszpasterzem krajowym ludzi pracy, a także służby zdrowia. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r., był systematycznie nękany i inwigilowany przez SB i MO. Zginął z rąk SB jesienią 1984 r. Uroczystość beatyfikacji ks. Popiełuszki odbyła się w 2010 r.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej