Gloria Artis dla Zygmunta Baumana

Medal Gloria Artis prof. Zygmunt Bauman otrzymał z rąk ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego (fot. PAP/Grzegorz Jakubowski)

Jeden z najwybitniejszych polskich socjologów, filozof, eseista prof. Zygmunt Bauman został odznaczony w piątek, w dniu swoich 85. urodzin, złotym medalem „Zasłużony Kulturze - Gloria Artis”.

– Sztuką jest uprawianie refleksji – w obszarze filozofii, socjologii, szeroko rozumianego dyskursu intelektualnego – tak jak pan to czyni. To naprawdę sztuka i chcę panu za nią podziękować – powiedział minister kultury Bogdan Zdrojewski wręczając medal Baumanowi.

– Jestem, rzecz jasna, wdzięczny, bo trudno mi sobie wyobrazić wyróżnienie mogące większej radości przysporzyć niż uznanie mojej służby dla kultury – bo jej przecież większość mojego karygodnie długiego życia usiłowałem poświęcić. Z jakim powodzeniem i czy z jakimkolwiek – nie mnie tu ferować – mówił Bauman.

Wśród wielu zagranicznych gości na uroczystość przybyła m.in. historyk i krytyk sztuki Griselda Pollock. Zaproszony był także b. prezydent Czech Vaclav Havel, jednak ze względu na złe samopoczucie nie mógł on przyjechać, przesłał jednak list z gratulacjami.

Podczas uroczystości zaprezentowano fragmenty filmów „Rozmowy z Zygmuntem Baumanem” w reż. Krzysztofa Rzączyńskiego wyprodukowanego przez Narodowy Instytut Audiowizualny, „Kształt czasu” w reż. Bartka Dziadosza oraz „1 Lawnswood Gardens – świat według Zygmunta Baumana” w reż. Pawła Kuczyńskiego.

Wśród najważniejszych prac Baumana znajduje się m.in. wydana w 1989 r. „Nowoczesność i Zagłada”, za którą Bauman otrzymał Europejską Nagrodę Amalfi, a w 1998 r. prestiżową nagrodę im. Theodora W. Adorno.

Inne książki Baumana to m.in. „Europa - niedokończona przygoda”, „Płynna nowoczesność”, „Płynne życie”, „Razem osobno”, „Wspólnota. W poszukiwaniu bezpieczeństwa w niepewnym świecie”, „Życie na przemiał”, „Płynny lęk”. W październiku ukazała się najnowsza książka Baumana „Socjalizm. Utopia w działaniu”.

Zygmunt Bauman urodził się w 1925 r. w niepraktykującej rodzinie polsko-żydowskiej. Studiował w Związku Radzieckim, a potem na Uniwersytecie Warszawskim, z którego został usunięty w 1968 r. z powodu antysemickiej nagonki związanej z tzw. wydarzeniami marcowymi.

Po wyjeździe z Polski wykładał w Izraelu. W 1971 r. osiadł w Anglii, gdzie związał się z uniwersytetem w Leeds, na którym pracował aż do przejścia na emeryturę. Po powrocie do Polski w 1992 r. Bauman aktywnie uczestniczy w życiu publicznym. Wydaje książki, pisze eseje. W 2004 r. został rektorem Uniwersytetu Powszechnego im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach k. Białowieży na Podlasiu.

W 2007 r. w wywiadzie dla brytyjskiego „Guardiana” przyznał, że w latach 1945-48 współpracował z komunistycznym kontrwywiadem (był pracownikiem Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zajmującego się likwidacją tzw. zbrojnego podziemia niepodległościowego).

źródło:

Zobacz więcej