Aresztowana za obronę życia nienarodzonych dzieci. Zbiórka podpisów ws. Mary Wagner

Za działalność na rzecz obrony życia Mary Wagner spędziła w więzieniach prawie 5 lat (fot. Ian Waldie/Getty Images)

Od dziś w internecie można wyrazić poparcie dla kanadyjskiej obrończyni życia. Petycja zostanie dostarczona sędziemu, który poprosił o przysyłanie korespondencji zaświadczającej o działalności Mary Wagner na rzecz obrony życia nienarodzonych dzieci.

Marsze dla Życia i Rodziny w całej Polsce. „Każde życie jest bezcenne”

15 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rodziny. Z tej okazji para prezydencka złożyła wszystkim rodzinom życzenia.

zobacz więcej

Kanadyjska obrończyni życia w sierpniu ponownie została uznana za winną utrudniania działalności prywatnych klinik aborcyjnych. Aresztowano ją, gdy namawiała kobiety do odstąpienia od aborcji i oferowała im pomoc. Prokurator domaga się 18 miesięcy więzienia.

Na stronie internetowej ratujdzieci.pl w języku polskim i angielskim można podpisywać list otwarty zaadresowany do kanadyjskiego sędziego – poinformował Mariusz Dzierżawski z Fundacji Pro Prawo do Życia. – Korespondencja może pomóc skrócić karę Mary Wagner – dodał.

Mariusz Dzierżawski przypomniał, że Mary Wagner dwukrotnie gościła w Polsce. – Ci, którzy ją poznali, mogą pisać listy do sądu kanadyjskiego, dając świadectwo, że jest to osoba bardzo łagodna, która kieruje się dobrymi motywacjami. Ze względów moralnych sprzeciwia się zabijaniu dzieci, w żaden sposób nie ucieka się do przemocy ani jej nie pochwala – podkreślił.

Apel do Polaków o przysyłanie świadectw na temat Mary Wagner wystosowała również jej matka.

Prawie dwa miesiące po wylewie utrzymywano ją przy życiu, żeby mogła urodzić dziecko

Ciężarna kobieta, która zapadła w śpiączkę, przez dwa miesiące podłączona była do aparatury szpitalnej i podtrzymywana sztucznie przy życiu....

zobacz więcej

W jaki sposób można dołączyć do akcji?

Krótkie listy świadectwa nieprzekraczające jednej strony, zaadresowane do sędziego Ericka Libmana można wysyłać również pocztą na adres kanadyjskiej Koalicji dla Życia: Justice Eric (Rick) N. Libman; Care of Campaign Life Coalition104 Bond Street Suite 300; Toronto ON M5B 1X9 Canada.

Korespondencję można wysyłać również e-mailem na adresy: EricRick.Libman@ocj-cjo.ca z kopią do prokuratora craig.power@ontario.ca oraz Koalicji dla Życia clc@campaignlifecoalition.com.

Mary Wagner w grudniu ubiegłego roku została po raz kolejny aresztowana w Toronto. Kanadyjska obrończyni życia za swą działalność spędziła w więzieniach prawie 5 lat. Zasądzona dla Mary Wagner kara zostanie ogłoszona 12 września.

źródło:
Zobacz więcej