RAPORT

Prorosyjska era Tuska

Samotni rodzice a 500 plus. By dostać pieniądze, trzeba mieć zasądzone alimenty

1 sierpnia weszła w życie ustawa, która ma uszczelnić system przyznawania świadczeń (fot. arch.PAP/Wojciech Pacewicz)
1 sierpnia weszła w życie ustawa, która ma uszczelnić system przyznawania świadczeń (fot. arch.PAP/Wojciech Pacewicz)

Wszyscy samotni rodzice starający się o świadczenie 500 plus muszą potwierdzić fakt ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica – przypomina wiceminister rodziny Bartosz Marczuk. To zmiana, która obowiązuje od 1 sierpnia, dotycząca wniosków składanych na nowy okres zasiłkowy.

Rafalska o zmianach w programie „Rodzina 500 plus”. O czym należy pamiętać?

Od 1 sierpnia wchodzą nowe zasady dotyczące programu „Rodzina 500 plus”. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska...

zobacz więcej

Nowa zasada obowiązuje również tych rodziców deklarujących samotne wychowywanie dzieci, którzy starają się o 500 plus na drugie i kolejne dzieci, czyli o świadczenia niezależne od dochodu.

Dotychczas te osoby nie musiały do wniosku o 500 plus dołączać żadnych dodatkowych dokumentów dotyczących alimentów; chcąc otrzymać świadczenie na nowy okres zasiłkowy, muszą udokumentować fakt ustalenia alimentów.

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk tłumaczył, że nowy przepis ma spowodować, by osoby ubiegające się o 500 plus składały oświadczenia zgodne ze stanem faktycznym.

Rafalska o 500 plus: ponad 130 tys. wniosków on-line

– Przyjmowanie wniosków o wypłatę świadczenia „Rodzina 500 plus” na nowy okres zasiłkowy przebiega spokojnie – powiedziała w piątek minister...

zobacz więcej

Logiczny, szczelny i spójny system

– Ten przepis nie utrudnia w żaden sposób życia ludziom, którzy deklarują prawdę, bo jeżeli ktoś jest samotnym rodzicem, to – poza kilkoma wyjątkowymi przypadkami, gdy np. ojciec jest nieznany lub drugi rodzic nie żyje – ma zasądzone alimenty lub stara się o to – powiedział.

Pytany, dlaczego zasada ta obowiązuje również osoby, które wnioskują o świadczenia niezależne od dochodu, Marczuk powiedział, że gdyby ten przepis dotyczył tylko osób starających się o świadczenie na pierwsze dziecko, uzależnione od dochodu, „to sankcjonowalibyśmy de facto sytuacje, w których ktoś deklaruje nieprawdę”.

– Musimy stworzyć system, który jest logiczny, szczelny i spójny, a jedyną możliwością stworzenia takiego systemu jest przepis, zgodnie z którym osoba, która podaje się za samotnie wychowującą dziecko, jeżeli chce otrzymywać świadczenie od państwa, to podaje drugiego rodzica o alimenty – powiedział Marczuk.

Jak złożyć nowy wniosek o 500 plus. Portal tvp.info podpowiada

W pierwszym sierpnia wchodzą w życie nowe zasady rządowego programu Rodzina 500 plus. Ułatwią one między innymi ubieganie się o świadczenia...

zobacz więcej

Przejrzyste zasady

Marczuk przypomniał przy tym, że jeśli ktoś nie jest w związku małżeńskim, tylko w tzw. konkubinacie, i nie deklaruje, że jest samotnym rodzicem, gdyż podaje w składzie rodziny także swojego partnera, z którym wychowuje choć jedno wspólne dziecko, to wymóg ustalenia alimentów go nie dotyczy.

– Nie wymagamy od ludzi, by mieli związek małżeński, tylko żeby powiedzieli, że mieszkają razem, razem prowadzą gospodarstwo domowe. Chodzi o to, by ludzie składali oświadczenia zgodne ze stanem faktycznym – podkreślił.

Wskazał, że jeśli np. kobieta jest rozwódką, ale nie deklaruje, że jest samotna, bo tworzy związek nieformalny z innym mężczyzną, z którym ma choć jedno wspólne dziecko, to jej partner jest traktowany tak samo jak małżonek i świadczenia 500 plus nie są uzależnione od ustalenia alimentów na dzieci. Podobne zasady dotyczą tzw. rodzin patchworkowych.

Natomiast jeśli np. osoba rozwiedziona wychowuje dzieci z poprzedniego związku, na które nie ma ustalonych alimentów, i tworzy nieformalny związek z nowym partnerem, z którym nie ma jednak żadnego wspólnego dziecka, to nie może podać partnera w składzie rodziny i tym samym, pozostając osobą samotnie wychowującą dziecko, świadczenie 500 plus na dzieci uzależnione będzie od ustalenia alimentów od ojca dzieci.

Talony zamiast 500 plus. Coraz więcej świadczeń w formie rzeczowej

Przybywa rodzin, które otrzymują świadczenie w ramach programu Rodzina 500 plus w formie rzeczowej, a nie finansowej – informuje „Rzeczpospolita”....

zobacz więcej

Zaświadczenia o alimentach

Aby spełnić warunek ustalenia alimentów, osoba samotnie wychowująca dziecko nie musi występować do sądu z pozwem o alimenty, wystarczająca będzie np. zatwierdzona przez sąd ugoda zawarta przed mediatorem, protokół z posiedzenia sądu zatwierdzającego treść ugody zawartej przed sądem, a nawet umowa zawarta w formie aktu notarialnego, której sąd nadał klauzulę wykonalności.

Marczuk przekonywał, że niezależnie od sytuacji i relacji z byłym partnerem warto mieć sądowe orzeczenie o alimentach – to zwiększa bezpieczeństwo, daje możliwość sądowej egzekucji należności, jeśli rodzic nie wywiązuje się z zobowiązań. Podkreślił, że alimenty trzeba egzekwować i należy ścigać tych, którzy ich nie płacą, bo podstawowym obowiązkiem rodzica jest utrzymywanie dziecka.

Zaświadczenia o alimentach nie muszą przedstawiać rodzice w sytuacji, kiedy z przyczyn obiektywnych ustalenie alimentów jest niemożliwe, gdyż: drugi z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone; sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka lub dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub rozłączeniu, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Projekt 500+ dla emerytów? „Pracujemy w resorcie nad rozwiązaniem”

Jak dowiedział się „Super Express”, szefowa resortu pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska chce wprowadzić dodatek socjalny dla...

zobacz więcej

Nowe zasady

1 sierpnia weszła w życie ustawa, która uszczelnić ma system przyznawania świadczeń. Zmiany dotyczą nowego okresu zasiłkowego. Jedna z nich dotyczy rodziców samotnie wychowujących dzieci, którzy – aby otrzymać świadczenie – muszą mieć ustalone alimenty na dziecko od drugiego rodzica.

W uzasadnieniu projektu ustawy tłumaczono, że wymóg ten wprowadzany jest m.in. „w związku z napływającymi do MRPiPS sygnałami o pojawiających się przypadkach składania przez rodziców dziecka, którzy nie są małżeństwem, niezgodnych ze stanem faktycznym oświadczeń, że są osobami samotnie wychowującymi dziecko, przede wszystkim w celu wyłączenia drugiego z rodziców ze składu rodziny i jego dochodu”.

Od początku sierpnia można składać wnioski o świadczenie z programu 500 plus na nowy okres zasiłkowy. Decyzje wydane w trwającym jeszcze okresie zasiłkowym obowiązują do końca września.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej