Sondaż: mieszkańcy 10 państw Europy odrzucają kwotową relokację

W Węgrzech relokację popiera 8 procent (fot. PAP/EPA/MIGUEL PAQUET)

Przeprowadzony przez węgierski instytut Nezoepont w 10 państwach Europy sondaż wykazał, że zdecydowana większość ich mieszkańców odrzuca obowiązkową kwotową relokację imigrantów. Wyniki sondażu opublikowano w czwartek na stronie ośrodka.

Szef MSZ Węgier: decyzja o przymusowej relokacji niezgodna z prawem

Węgry nadal uważają decyzję o obowiązkowej relokacji uchodźców za niezgodną z prawem unijnym – oświadczył szef MSZ Węgier Peter Szijjarto. Rzecznik...

zobacz więcej

Badanie dotyczyło Bułgarii, Chorwacji, Czech, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji i Słowenii, a także Niemiec i Austrii.

Na pytanie „Czy pana/i zdaniem jest do przyjęcia, by Unia Europejska także bez zgody państw członkowskich nakazywała im obowiązkowe osiedlanie imigrantów?” 75 proc. ankietowanych w regionie odpowiedziało odmownie, przy czym najbardziej niechętnie odnieśli się do idei obowiązkowej relokacji mieszkańcy Słowacji – 94 proc. i Czech – 93 proc. W Polsce odrzuciło tę idę 74 proc. respondentów, a poparło 23 proc.

Najbardziej podzieleni byli w tej kwestii mieszkańcy Niemiec i Austrii. W Niemczech odsetek przeciwnych obowiązkowej relokacji – 50 proc., był tylko nieco wyższy niż osób ją popierających (48 proc.), zaś w Austrii nieco niższy – odpowiednio 46 i 50 proc.

W badaniu zapytano też o stosunek do różnych grup imigrantów. Przeciętnie 90 proc. respondentów wypowiedziało się przeciwko przyjmowaniu nielegalnych imigrantów. Najbardziej skłonni byli ich przyjmować mieszkańcy Niemiec (15 proc.) i Austrii (8 proc.).

Unijna walka o relokację uchodźców może trwać latami. Zacznie się wymiana pism

Decyzja KE o wszczęciu procedury o naruszenie prawa UE wobec Polski, Czech i Węgier za odmowę relokacji uchodźców to początek bardzo długiej...

zobacz więcej

Niemcy i Austria bardziej przychylne imigrantom

W przypadku legalnych imigrantów przeważał pogląd – 63 proc., że należy ich przyjmować, podobnie jak osoby rzeczywiście uciekające przed wojną. W Niemczech i Austrii odsetek skłonnych przyjmować te kategorie imigrantów był przy tym półtora raza wyższy niż w pozostałych badanych krajach.

Badanych poproszono też o odniesienie się do polityki imigracyjnej Węgier. W państwach Grupy Wyszehradzkiej dwukrotnie więcej ankietowanych ją poparło – 53 proc., niż odrzuciło – 27 proc. Te proporcje były odwrócone w Niemczech i Austrii – odpowiednio 26 i 61 proc.

Pytani, czy Węgry zmierzają raczej w dobrym, czy raczej w złym kierunku, mieszkańcy ośmiu z badanych państw przychylili się do opinii, że raczej w dobrym. Najbardziej byli o tym przekonani mieszkańcy Rumunii (64 proc.) i Bułgarii (54 proc.). W Polsce 40 proc. badanych uznało, że Węgry zmierzają raczej w dobrym kierunku, a 32 proc. – że raczej w złym.

Natomiast zwolennicy poglądu, że sytuacja na Węgrzech zmierza raczej w złym kierunku, przeważali w Niemczech i Austrii – po 56 proc. wskazań.

PE wzywa do szybszej relokacji uchodźców. PO podzielona, PiS przeciw

Parlament Europejski przyjął w czwartek rezolucję, w której wzywa państwa UE do szybszej relokacji uchodźców, wskazując, że jedynymi dwoma krajami,...

zobacz więcej

W Węgrzech relokację popiera 8 procent

Ankietowanych zapytano też o to, czy ich zdaniem Węgry należałoby wykluczyć z Unii Europejskiej. We wszystkich badanych państwach zdecydowanie przeważały osoby raczej zgadzające się tezą, że nie należy ich wykluczać – średnio 77 proc. wskazań. Tylko 10 proc. zadeklarowało, że raczej zgadza się z opinią, iż Węgry należy wykluczyć z UE.

W Polsce 79 proc. ankietowanych raczej nie zgodziło się z tezą, że Węgry należy z UE wykluczyć, a tylko 7 proc. raczej się z nią zgodziło. Stosunkowo najwięcej osób raczej popierających tę ideę było w Niemczech (17 proc.) i Austrii (13 proc.). Nawet w tych dwóch państwach zdecydowanie przeważały jednak osoby raczej zgadzające się z poglądem, że Węgier nie należy wykluczać z Unii – odpowiednio 78 i 77 proc.

 Nezoepont zapytał również o stosunek do imigracji w samych Węgrzech. Tylko 8 proc. badanych poparło obowiązkową relokację kwotową, a 3 proc. przyjmowanie nielegalnych imigrantów. Z polityką imigracyjną rządu zgodziło się 73 proc. ankietowanych.

Sondaż w 10 państwach został przeprowadzony w dniach 6 czerwca-6 lipca na próbie 1000 osób w każdym kraju. Margines błędy wyniósł 3,2 proc.

źródło:

Zobacz więcej