Oddał życie za innego więźnia. 76 lat temu zginął o. Maksymilian Maria Kolbe

Otrzymał numer 16 670, w obozie koncentracyjnym spędził niecałe trzy miesiące. Oddał życie za innego więźnia. 76 lat temu w niemieckim obozie zagłady Auschwitz został zamordowany franciszkanin o. Maksymilian Kolbe.

„Maksymilian Kolbe stał się nie tylko patronem naszych trudnych czasów, ale też symbolem duchowych bohaterstw”

– Maksymilian, oddając życie za jednego człowieka, stał się symbolem drobnych, duchowych bohaterstw ludzi – powiedział franciszkanin o. Jarosław...

zobacz więcej

Ojciec Maksymilian Kolbe do Auschwitz trafił 29 maja 1941 roku. W końcu lipca 1941 roku, w odwecie za ucieczkę więźnia, kierownik obozu rozkazał skazanie 10 osób z tego samego bloku na śmierć głodową. Jeden ze skazanych, Franciszek Gajowniczek, prosił o darowanie mu życia ze względu na żonę i dzieci.

Słysząc te słowa, ojciec Kolbe wystąpił z szeregu i zwrócił się do esesmanów z propozycją zamiany za rozpaczającego więźnia. Przeprowadzający wybiórkę Karl Fritzsch zgodził się i ojciec Kolbe dołączył do pozostałych więźniów, których odprowadzono do podziemi bloku 11.

Po dwóch tygodniach zarządzono opróżnienie celi. Większość więźniów była już martwa, niektórzy jeszcze dawali oznaki życia, wśród nich ojciec Kolbe. Esesmani postanowili więc zabić żyjących więźniów zastrzykami fenolu.

W akcie zgonu wystawionym przez administrację obozową jako przyczynę śmierci wpisano Myocardinsuffizienz – niedoczynność mięśnia sercowego.

Ojciec Maksymilian Kolbe bohaterem filmu „Dwie korony”. Premiera w Cannes

W Cannes odbyła się światowa premiera koprodukowanego przez Telewizję Polską dokumentu fabularyzowanego „Dwie Korony” w reż. Michała Kondrata. Film...

zobacz więcej

Pierwszy męczennik Auschwitz

Ojciec Maksymilian Maria Kolbe był pierwszym męczennikiem z Auschwitz i pierwszym Polakiem uznanym świętym w okresie powojennym.

Został aresztowany 17 lutego 1941 r. w Niepokalanowie, gdzie pełnił funkcję przełożonego, gwardiana. Po kilkumiesięcznym śledztwie z warszawskiego więzienia Pawiak został przywieziony do Auschwitz.

Ojciec Kolbe został uznany przez Kościół rzymskokatolicki męczennikiem i ogłoszony błogosławionym przez papieża Pawła VI w 1971 r. W 1982 r. papież Jan Paweł II ogłosił go świętym.

Cisza i skupienie. Samotna modlitwa w celi św. Maksymiliana Kolbego

Papież modlił się w celi Bloku 11 w Auschwitz.

zobacz więcej

Księża „przywódcami powstańców”

Niemcy wywozili do obozów księży, by w ten sposób pozbawić społeczeństwo polskie grup przywódczych – ludzi wykształconych, cieszących się autorytetem, mogących organizować i kierować ruchem oporu. Aresztowania oprócz księży objęły m.in. działaczy społecznych, nauczycieli, lekarzy, dziennikarzy.

22 września 1939 roku dr Wilhelm Stuckart, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych tak uzasadniał prześladowania księży: „polscy księża, duchowni i nauczyciele w bardzo wielu przypadkach byli faktycznymi przywódcami powstańców. Pan marszałek Göring określił prowadzoną przez nich działalność jako proceder nie do przyjęcia, gdyż owi polscy księża, zwłaszcza na terenach wielojęzycznych, nadal podjudzają ludność”.

Polscy księża i zakonnicy byli aresztowani i kierowani do niemieckich obozów koncentracyjnych już w pierwszych miesiącach okupacji. Wielu z nich zostało osadzonych w KL Auschwitz. Początkowo aresztowania i deportacja objęły głównie duchownych Kościoła rzymskokatolickiego. Z czasem do obozu kierowani byli także duchowni protestanccy oraz prawosławni.

W latach 1940-1945 do Auschwitz skierowano co najmniej 464 kapłanów, kleryków, zakonników oraz 35 sióstr zakonnych z Polski, a także z innych krajów okupowanej Europy. Większość z nich straciła życie.

źródło:
Zobacz więcej