„GPC”: wychowania do życia w rodzinie bez postulatów środowisk LGBT

Do resortu edukacji ma trafić petycja z prośbą o poświęcanie większej uwagi instytucji małżeństwa (fot. Pexels)

Dzięki interwencji rodziców i organizacji prorodzinnych resort edukacji usunął z nowej podstawy programowej „Wychowania do życia w rodzinie” postulaty środowisk LGBT – informuje „Gazeta Polska Codziennie”.

Amerykańscy kreacjoniści chcą odzyskać tęczę. „To symbol przymierza z Bogiem”

Ken Ham, który w Stanach Zjednoczonych postawił naturalnych rozmiarów replikę arki Noego, a w planach ma zbudowanie całego biblijnego miasteczka,...

zobacz więcej

Dziennik ocenia, że zmiany są niewystarczające. Wciąż za mało – dowodzi – uwagi poświęca się instytucji małżeństwa – jej roli i znaczeniu. Wkrótce do ministerstwa trafi petycja w tej sprawie.

Niebawem mają zakończyć się prace nad nową podstawą programową „Wychowanie do życia w rodzinie” dla szkół ponadpodstawowych. Gazeta uważa, że to „ostatnia szansa” na zwrócenie się do Ministerstwa Edukacji z apelem o zmiany w programie. Do tej pory pod petycją opublikowaną na stronie www.maszwplyw.pl podpisało się kilka tysięcy osób.

„Stanowczo wnoszę o modyfikację treści podstawy programowej »Wychowanie do życie w rodzinie«, które w zaproponowanym kształcie marginalizuje instytucję małżeństwa. W świetle art. 18 Konstytucji RP małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny wymaga szczególnej ochrony i nie może być ignorowane w podstawie programowej »Wychowania do życia w rodzinie« – cytuje autorów petycji dziennik.

„Wychowanie do życia w rodzinie” to nieobowiązkowe zajęcia dla uczniów szkół podstawowych, branżowych, liceów i techników. Ponieważ są to zajęcia nadprogramowe, rodzice muszą wyrazić pisemną zgodę na udział w nich ich dzieci.

źródło:
Zobacz więcej