RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Koncesja na broń dla „Otwartego Dialogu”. Opiniował ją były szef SKW, który ma zarzuty ws. nielegalnej współpracy z FSB


Fundacja Otwarty Dialog – która nawoływała do obalenia polskiego rządu i organizowania „polskiego Majdanu” – w 2014 roku uzyskała od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji koncesję na handel bronią defensywną. Chodzi o koncesję na „obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym”. Pozytywną opinię w tej sprawie wydał ówczesny szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Piotr Pytel, który usłyszał zarzuty „przekroczenia uprawnień funkcjonariusza publicznego, wskutek podjęcia współpracy ze służbą obcego państwa (rosyjską FSB – przyp. red.) bez zgody prezesa Rady Ministrów, wymaganej przez ustawę o SKW i SWW.”

Nawoływali do łamania prawa? Fundacja Otwarty Dialog ma się wytłumaczyć

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwróciło się do władz Fundacji Otwarty Dialog o niezwłoczne przesłanie wszystkich uchwał zarządu fundacji...

zobacz więcej

Podczas protestów opozycji związanych z planowaną przez Prawo i Sprawiedliwość reformą wymiaru sądownictwa, w sieci ukazała się instrukcja nawołująca do „wyłączenia rządu” Beaty Szydło i destabilizacji sytuacji w Polsce. Autorem instrukcji jest Bartosz Kramek z Fundacji Otwarty Dialog. W radzie tej fundacji zasiadał również mec. Jacek Świeca, biznesowo powiązany z gen. Markiem Dukaczewskim, byłym szefem WSI i prezesem Stowarzyszenia „Sowa”, które zrzesza byłych oficerów WSI związanych z rosyjskimi służbami specjalnymi. 21 lipca 2017 r. został wykreślony z organu nadzoru fundacji.

Z kolei prezesem Fundacji Otwarty Dialog jest Lyudmyla Kozlowska, prywatnie żona Kramka. Założycielami Fundacji Otwarty Dialog byli m.in Paweł Świderki i Ivan Sherstyuk. Ten drugi wg. ukraińskich mediów oskarżony był o wyłudzenie znacznej sumy pieniędzy i zlecenie mafii zabójstwa. Ludmyla Kozłovska zapytana o przeszłość założycieli fundacji, z którymi współpracowała, odparła: – Kiedy zakładałam fundację, w ogóle nie mówiłam w języku polskim, dlatego poprosiłam dwóch kolegów, którzy mówili doskonale po polsku, żeby zrobili to za mnie, a ja zostałam po prostu wiceprezesem.

We wrześniu 2014 roku, za rządów koalicji PO-PSL, Fundacja Otwarty Dialog zwróciła się do ówczesnej szefowej MSWiA o koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej „w zakresie obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym”. Teresa Piotrowska, jako minister spraw wewnętrznych, wydała tę zgodę.

Wniosek Fundacji Kramka o uzyskanie koncesji na handel bronią pozytywnie zaopiniował były szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego za rządów PO-PSL Piotr Pytel, któremu obecnie prokuratura postawiła zarzuty karne ws. nielegalnej współpracy z FSB.

Koncesję na broń „Otwarty Dialog” otrzymał w grudniu 2014 r.

Co obejmowała koncesja?

Zgodę na koncesję wydano w zakresie „obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w pozycjach: WT XII ust. 1, 3 i 4 oraz WT XiV ust. 12 Załącznika Nr 12 - Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym”. Wspomniane pozycje odnoszą się do następującej broni defensywnej:

„WT XII. Sprzęt i konstrukcje opancerzone i ochronne oraz komponenty

1. Płyty opancerzone: 1) wyprodukowane według norm wojskowych oraz wojskowych lub policyjnych warunków technicznych, 2) odpowiednie do użytkowania wojskowego lub policyjnego. 3. Hełmy wojskowe i policyjne, ochraniacze twarzy, kończyn i innych części ciała, z wyłączeniem konwencjonalnych hełmów stalowych niewyposażonych w żadnego typu akcesoria ani niezmodyfikowanych czy zaprojektowanych do zamontowania takich urządzeń. 4. Pancerze osobiste, kamizelki odłamkoodporne i kuloodporne.

WT XIV. Wyroby nieujęte w WT I-XIII, a posiadające przeznaczenie wojskowe lub policyjne

12. Odzież ochronna do ochrony przed materiałami objętymi WT I niniejszego załącznika i ich komponentami oraz urządzenia filtrowentylacyjne do filtrowania w warunkach skażenia jądrowego, biologicznego lub chemicznego.”

Pod lupą śledczych

„Gazeta Polska Codziennie” w grudniu zeszłego roku informowała, że „pod lupą śledczych znalazły się m.in. wizyty Rosjan w siedzibie SKW oraz delegacje Piotra Pytla w Rosji".

– Umowa pomiędzy SKW a Federalną Służbą Bezpieczeństwa została zawarta z pominięciem Donalda Tuska, który wówczas nadzorował służby specjalne. Dawała ona rosyjskim służbom specjalnym możliwość infiltracji polskiego kontrwywiadu wojskowego – czytamy w tekście.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak 12 czerwca 2017 roku wydał decyzję o cofnięciu Fundacji Otwarty Dialog koncesji na handel bronią.

źródło:
Zobacz więcej