Płk Piotr Rękosiewicz nowym komendantem Straży Marszałkowskiej

Straż Marszałkowska to umundurowana formacja podległa marszałkowi Sejmu (fot. Grzegorz Gołębiowski / Wikimedia commons)

Płk. Piotr Rękosiewicz został powołany przez szefa Kancelarii Sejmu Agnieszkę Kaczmarską na Komendanta Straży Marszałkowskiej – poinformowało Centrum Informacyjne Sejmu. Zastąpił na tym stanowisku Arkadiusza Koschalkego.

Obywatele RP wtargnęli na teren Sejmu. Interweniowała Straż Marszałkowska

Grupa prowokatorów wtargnęła na teren Sejmu. Przedstawiciele tzw. „obrońców demokracji” – jak sami siebie nazywają – weszli na teren Sejmu bez...

zobacz więcej

Poprzedni komendant Straży Marszałkowskiej został odwołany w styczniu. Jak podkreślał wtedy dyrektor biura Prasowego Kancelarii Sejmu Andrzej Grzegrzółka, decyzja o jego odwołaniu została podjęta w porozumieniu z marszałkiem Sejmu i była wyłączną prerogatywą szefa Kancelarii Sejmu.

Według polityków opozycji powodem odwołania poprzedniego szefa Straży Marszałkowskiej były jego deklaracje, że nie użyje siły wobec opozycji w trakcie protestu w Sejmie.

16 grudnia 2016 r. posłowie opozycji zablokowali mównicę w sali plenarnej Sejmu. Był to protest wobec wykluczenia z obrad posła PO Michała Szczerby i planowanych zmian w zasadach pracy dziennikarzy w parlamencie. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński wznowił obrady w Sali Kolumnowej, gdzie przeprowadzono głosowania m.in. nad ustawą budżetową na 2017 r.

Kim jest nowy komendant?

Nowy szef Straży Marszałkowskiej jest absolwentem Akademii Obrony Narodowej w Warszawie na kierunku dowódczo-sztabowym i Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Piotr Rękosiewicz ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie na kierunku zarządzanie jednostką organizacyjną w administracji publicznej.

W latach 2001-15 był funkcjonariuszem Biura Ochrony Rządu, gdzie dosłużył się stopnia pułkownika. Podczas służby w tej formacji był m. in. wieloletnim szefem Oddziału Ochrony premiera i członków rządu oraz obiektów rządowych. Był też dowódcą ochrony jednej z polskich placówek dyplomatycznych. Prywatnie interesuje się m.in. historią, w tym historią architektury oraz strzelectwem sportowym.

Podlegają Marszałkowi Sejmu


Straż Marszałkowska to umundurowana formacja podległa marszałkowi Sejmu. Do jej zadań należy m.in. ochrona budynków Sejmu i Senatu i kontrola uprawnień do przebywania na terenie parlamentu. Strażnicy Straży Marszałkowskiej wykonują również zadania reprezentacyjne, w szczególności w ceremoniale powitań i pożegnań podczas wizyt parlamentarnych oraz asystach honorowych.

Zgodnie z ustawą o BOR, Straż Marszałkowska jako komórka organizacyjna Kancelarii Sejmu jest bezpośrednio nadzorowana przez Szefa Kancelarii Sejmu. Strażą Marszałkowską kieruje Komendant Straży Marszałkowskiej przy pomocy swojego zastępcy, którzy są powoływani i odwoływani przez Szefa Kancelarii Sejmu.

źródło:

Zobacz więcej