RAPORT

Wojna na Ukrainie

„Dzika reprywatyzacja” przed komisją weryfikacyjną. Pierwsza rozprawa

Na pierwszym jawnym posiedzeniu komisji badającej warszawską reprywatyzację nie stawił się przedstawiciel stołecznego ratusza. Brak obecności przedstawiciela władz Warszawy na posiedzeniu stwierdził stojący na czele komisji wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Rozpatrywane dziś są sprawy nieruchomości położonych przy ulicy Twardej 8 i 10.

Afera reprywatyzacyjna. Prokuratura chce unieważnienia kilku umów

Prokuratura chce, by sąd uznał nieważność umów sprzedaży udziału w spadku oraz roszczeń co do dwóch nieruchomości w Warszawie znanemu „kupcowi...

zobacz więcej

Prezydent Warszawa Gronkiewicz-Waltz powiedział na konfekcji prasowej, że nie ma możliwości aby ratusz był stroną w komisji weryfikacyjnej. Powiedziała również, że złożyła wniosek do NSA o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego.

„Komisja działa wbrew konstytucji”

Deklarujemy wolę współpracy z komisją weryfikacyjną ds. reprywatyzacji, ale uważamy, że komisja działa wbrew konstytucji i narusza zasadę trójpodziału władzy; te okoliczności będą w przyszłości czynić wątpliwości co do jej rozstrzygnięć – oświadczył na wstępie poniedziałkowej rozprawy obrońca Macieja Marcinkowskiego mec. Marek Gromelski.

Pełnomocnik Macieja Marcinkowskiego mec. Marek Gromelski wniósł też o wyłączenie z poniedziałkowych obrad komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji jej szefa Patryka Jakiego. Wniosek został oddalony.

Marcinkowski przez media nazwany "handlarzem roszczeń" został wezwany przed komisję w związku z reprywatyzacją nieruchomości Twarda 8/12 (dawny adres Twarda 10). W efekcie z tego miejsca musiało się przenieść jedno z najlepszych stołecznych gimnazjów. Marcinkowski ma już prokuratorskie zarzuty w związku z tą m.in. reprywatyzacją; jest aresztowany.

Patryk Jaki szefem komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji w Warszawie

Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki będzie przewodniczył komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji – poinformowała w czwartek premier Beata...

zobacz więcej

Przewodniczącym komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji w Warszawie jest powołany przez premier Beatę Szydło wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Komisje tworzą także wybrani przez Sejm kandydaci: PiS - Łukasz Kondratko, Jan Mosiński, Paweł Lisiecki i Sebastian Kaleta; PO - Robert Kropiwnicki; Nowoczesnej - Paweł Rabiej; Kukiz'15 - Adam Zieliński i PSL - Bartłomiej Opaliński.

Demonstracje przed gmachem

Przed gmachem resortu demonstruje grupa działaczy stowarzyszeń lokatorskich. Jak powiedział jeden z nich – Jakub Żaczek dziwi ich to, że komisja w pierwszej kolejności nie zajęła się tymi nieruchomościami, w których lokatorzy doznali najwięcej szkód. Dodał, że dokumentacja w tych sprawach jest pełna. – Ta krzywda jest największa - lokatorów, którzy mieli podwyższone czynsze, którzy zostali wypędzeni – powiedział Żaczek.

„Dzika reprywatyzacja”: wnioski o areszt dla sześciu osób

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu złożyła wnioski o tymczasowe aresztowanie dla sześciu osób podejrzanych w śledztwie w sprawie tzw. dzikiej...

zobacz więcej

Nieruchomość przy Twardej 10

W 1945 r. właścicielami nieruchomości Twarda 10 byli obywatele RP pochodzenia żydowskiego. Od rodziny jednego z nich Maciej Marcinkowski w 2009 r. nabył prawa do 3/22 części nieruchomości, co potem odsprzedał za 66 tys. zł swemu synowi Maksymilianowi M. (ma zarzuty; jest w areszcie). W 2010 r. warszawski sąd ustanowił kuratora dla pozostałych spadkobierców, których los od lat 40. jest nieznany - została nim mec. Grażyna K.-B. (ma zarzuty; jest w areszcie).

Sąd wyraził też zgodę na zniesienie wspólności praw i roszczeń do nieruchomości pozostałych spadkobierców - na rzecz Maksymiliana M. za kwotę 489 tys. zł. Potem wszelkie prawa do nieruchomości Maksymilian M. zbył na rzecz ojca. Następnie Maciej Marcinkowski. zwrócił się do miasta o ustanowienie użytkowania wieczystego, co stało się 29 lipca 2014 r. Według komisji, miało dojść do pominięcia praw jednej ze spadkobierczyń, Edith S. Wartość nieruchomości szacuje się na 20 mln zł.

Reprywatyzacja w stolicy. Prokuratura wniosła sprzeciwy, dotyczą trzech nieruchomości

Prokuratorzy wnieśli sprzeciwy w sprawach dotyczących trzech nieruchomości w Warszawie – na pl. Defilad (dawny adres ul. Sienna 29), przy ul....

zobacz więcej

Zatrzymania CBA

W maju CBA zatrzymało osiem osób, które miały wyrządzić Skarbowi Państwa i spadkobiercom szkodę na ponad 46 mln zł. To Maciej M. i Maksymilian M., adwokat Andrzej M., dwoje adwokatów występujących jako kuratorzy Grażyna K.-B. i Tomasz Ż., dwóch rzeczoznawców majątkowych Michał Sz. i Jacek R. oraz Andrzej K. Postawiono im zarzuty oszustwa na mieniu znacznej wartości, za co grozi do 10 lat więzienia.

Zdaniem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, w wyniku przestępczego procederu adwokat Andrzej M. przejął za rażąco zaniżoną cenę prawa i roszczenia do nieruchomości. Miał tego dokonać na rzecz reprezentowanych przez niego spadkobierców, a faktycznie na rzecz Macieja i Maksymiliana M. Sprawa dotyczy nieruchomości przy ul. Twardej 8, Twardej 10, Królewskiej 39 i na pl. Defilad (d. adres Sienna 29).

Jaki mówił, że po zaplanowanych rozprawach ws. Twardej 8 i 10 zostanie zamknięte postępowanie administracyjne, a strony będą miały czas na złożenie uwag. – Następnie zostanie wydana decyzja – zapowiadał. W międzyczasie - dodał - będą toczyły się postępowania dotyczące innych nieruchomości. – Przewiduję, że pierwsze „twarde” decyzje zostaną podjęte w lipcu – powiedział Jaki.

Cezary Jurkiewicz: prezydent Gronkiewicz-Waltz jest beneficjentem reprywatyzacji

– Pani Gronkiewicz-Waltz jest beneficjentem reprywatyzacji, rodzinnie jest obciążenie dla pani prezydent (…). Nieustannie wnoszę o to, by pani...

zobacz więcej

Czym zajmuje się komisja?

Komisja bada zgodność z prawem decyzji administracyjnych ws. reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. Wiąże się to z tzw. dekretem Bieruta z 1945 r., którego skutkiem było przejęcie wszystkich gruntów przez miasto stołeczne Warszawę, a w 1950 r. - po zniesieniu samorządu terytorialnego - przez Skarb Państwa. Objęto nim ok. 12 tys. ha gruntów, w tym ok. 20-24 tys. nieruchomości.

Właściciele zabranych nieruchomości mieli pół roku na złożenie wniosku o przyznanie im prawa wieczystej dzierżawy z czynszem symbolicznym, ale w praktyce większość wniosków nie była rozpatrywana lub rozpatrywano je odmownie. Po zmianie ustrojowej w 1989 r. właściciele i spadkobiercy przejętych nieruchomości zaczęli zabiegać o zwrot własności.

Komisja może utrzymać w mocy decyzję reprywatyzacyjną (uznać słuszność zwrotu nieruchomości), albo uchylić ją i podjąć decyzję merytoryczną, która pozwoli odebrać bezprawnie pozyskaną nieruchomość. Może uchylić decyzję reprywatyzacyjną i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi, który ją wydał, wraz z wiążącymi wskazaniami co do dalszego postępowania. Od decyzji komisji przysługuje skarga do sądu administracyjnego

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej