„Sytuacja w Europie sprawia, że musimy wzmacniać współpracę na forum całej UE”

– Cieszę się, że mieliśmy okazję do wymiany poglądów na wiele ważnych tematów w przededniu szczytu w Brukseli – powiedziała premier Beata Szydło po poniedziałkowych rozmowach premierów państw Grupy Wyszehradzkiej i Beneluksu w Warszawie.

– Współpraca wyszehradzka ma 25-letnią tradycję. Przez ostatni rok Polska podejmowała aktywne działania przewodniczącego państw V4 – powiedziała premier podczas wygłoszonego oświadczenia po spotkaniu.

– Sytuacja w Europie sprawia, że musimy wzmacniać współpracę na forum całej UE – podkreśliła premier. Jak dodała, omawiano dziś „wiele ważnych tematów m.in. dotyczących przyszłości UE, Brexitu, wspólnego rynku i polityki bezpieczeństwa”. Zaznaczyła, że tego typu konsultacje służą wypracowywaniu wspólnych stanowisk w ramach Unii Europejskiej.

– Przyszłość Europy jest ważna dla wszystkich naszych krajów, musi być oparta o jedność w Unii Europejskiej – zaznaczyła premier. – Wsparcie dla przemysłu obronnego musi być dostępne dla wszystkich – dodała. – Polska widzi możliwości, żeby Polska odnosiła większą rolę w polityce obronnej w Europie – powiedziała premier.

Spotkanie szefów rządów Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Luksemburga, Belgii i Holandii odbyło się z inicjatywy premier Beaty Szydło.


Przyszłość UE i Brexit. Spotkanie szefów rządów państw V4 i Beneluksu

Szydło: przyszłość Europy musi być oparta o reformy i jedność UE

Podsumowując spotkanie, premier stwierdziła, że „możemy potwierdzić zbieżność naszych stanowisk w odniesieniu do polityki wschodniej UE”. – Widzimy potrzebę angażowania się w rozwój Partnerstwa Wschodniego oraz wspierania reform na Ukrainie

– Usłyszeliśmy dzisiaj o wielu istotnych dla naszych państw i obywateli sprawach, i problemach. Jednym z zagadnień będących ważnym elementem debaty o przyszłości i kształcie Unii Europejskiej i jej relacji z najbliższym sąsiedztwem, jest kwestia polityki wschodniej – dodała polska premier.

Przekonywała, że dla wszystkich krajów, które uczestniczyły w poniedziałkowym spotkaniu, ważna była przyszłość Europy. – Ta przyszłość musi być oparta o reformy i jedność Unii Europejskiej. Podziały Unii oznaczają osłabienie Europy – oświadczyła szefowa polskiego rządu.

Mówiła też o pilnej potrzebie nie tylko obrony, ale też rozwijania wspólnego rynku UE. Jej zdaniem, protekcjonizm nie jest właściwą odpowiedzią na problemy gospodarcze Europy. – Polska widzi możliwości, by Europa odgrywała większą rolę w polityce bezpieczeństwa – podkreśliła Szydło.

Jak dodała, nowa odsłona polityki obronnej musi być oparta o współpracę z NATO, a także o wspólne definicje zagrożeń, które – według niej – dziś przychodzą do Europy w takim samym stopniu z południa, jak i ze wschodu. – Unijne wsparcie dla przemysłu obronnego musi być dostępne dla wszystkich, w tym dla polskiego przemysłu – zaznaczyła polska premier.

Szydło potwierdziła przy tym zbieżność stanowisk państw V4 i Beneluxu co do polityki wschodniej UE, w tym programu partnerstwa Wschodniego. – Widzimy potrzebę aktywnego angażowania się w rozwój Partnerstwa Wschodniego oraz wspierania reform, m.in. na Ukrainie – powiedziała.

– Opowiadamy się za otwartą polityką wobec tych krajów wschodniego sąsiedztwa, które chcą bliżej współpracować ze wspólnotą i implementować proeuropejskie reformy – dodała szefowa polskiego rządu.

Przypomniała też, że rozpoczęły się przygotowania do 5. szczytu Partnerstwa Wschodniego, który odbędzie się w listopadzie w Brukseli. – Chcemy podkreślić tam jedność wszystkich zainteresowanych stron w trudnym politycznie momencie. Polska będzie zabiegać o to, aby deklaracja, którą przyjmiemy, miała możliwie konkretny, a zarazem strategiczny charakter – zadeklarowała Szydło.


Orban: zachęcamy UE do stworzenia wspólnej koncepcji polityki migracyjnej

– Mimo bardzo różnych opinii udało się nam uzgodnić pewne kwestie i z tego jestem zadowolony i wdzięczny w stosunku do moich kolegów – podkreślił Orban na briefingu.

Wskazał, że kraje Grupy Wyszehradzkiej i Beneluksu mają inne tło kulturowe, a co za tym idzie różnią się politykami migracyjnymi. – Cały czas zachęcamy UE, pomimo tych bardzo różnych stanowisk, do stworzenia pewnej wspólnej koncepcji (polityki migracyjnej) – mówił premier Węgier.

– Ustaliliśmy, że musimy nadal chronić naszych zewnętrznych granic, zgodziliśmy się co do tego, że najlepiej byłoby, gdybyśmy byli w stanie oddzielić migrantów od uchodźców tak wcześnie, jak to możliwe, że będziemy musieli podpisać umowę z każdym krajem tranzytowym – relacjonował szef węgierskiego rządu.

– Zgodziliśmy się co do tego, że musi istnieć wspólna lista bezpiecznych krajów i krajów pochodzenia – dodał Orban.

Premier Belgii: spotkanie w Warszawie było otwarte bez tematów tabu

Na konferencji prasowej po spotkaniu Charles Michel podziękował premier Beacie Szydło za jego zorganizowanie. – Nasze spotkanie było bardzo intensywne, bardzo otwarte bez żadnych tematów tabu – podkreślił.

Jak zaznaczył, w ciągu 50 lat projektu europejskiego był prowadzony dialog tak, żeby wzmocnić porozumienie. – Zawsze w ramach tego projektu udawało się podejmować decyzje. Dzisiaj również stwierdziliśmy, że są pewne kwestie co, do których się zgadzamy. Są również takie, co do których się nie zgadzamy, ale staramy się lepiej zrozumieć, jakie są możliwości zbliżenia niektórych naszych stanowisk – mówił premier Belgii.

– To co mnie również uderzyło, to poczucie, które jest naszym wspólnym poczuciem krajów V4 i Beneluksu, a mianowicie, że w ciągu nadchodzących miesięcy będziemy mieli odpowiedni moment polityczny dotyczący przyszłości projektu europejskiego – dodał Michel.

– Musimy ponad to mieć wolę, żeby raz jeszcze uruchomić projekt europejski mówiąc jasno o wielu różnych kwestiach, w oparciu, o które będzie można podejmować decyzje, aby porzucić to uczucie braku mobilności tego letargu, którego nasi obywatele nie tolerują – zaznaczył Michel. Jak dodał „ważne jest to, żeby podejmować decyzje, żeby działać i pokazywać Europejczykom, że podejmujemy działania”.

Rutte: Łączy nas dbałość o wspólny rynek i rozwój gospodarczy

Premier Holandii Mark Rutte na początku swojej wypowiedzi nawiązał do ataku, do którego doszło przed meczetem w Londynie. – Wczoraj wieczorem ludzie pokojowo świętowali swoje tradycje, swoją religię i zostali zaatakowani poprzez ślepą nienawiść. Nasze myśli i serca są ze wszystkimi, którzy ucierpieli – powiedział.

Rutte podkreślił, że poniedziałkowe spotkanie w Warszawie jest bardzo ważne, bo odbywa się w szerszym formacie niż grono sąsiadów. Zaznaczył, że przyszłość UE po Brexicie będzie przedmiotem decyzji wszystkich krajów członkowskich. – Podchodzimy do tego dialogu z otwartym umysłem. Bardzo ważne są także rozważania nad przyszłością UE – ocenił.

Holenderski premier wskazał, że większość państw uczestniczących w spotkaniu to ważni partnerzy handlowi Wielkiej Brytanii. – Wielu obywateli mieszka w Zjednoczonym Królestwie, nasze gospodarki odczują skutki wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Uważamy, że Brexit powinien prowadzić do ambitnego i wszechstronnego porozumienia, określającego relacje z Wielką Brytanią – podkreślił.

– Grupa V4 i Beneluks nie zawsze się ze sobą we wszystkim zgadzają, chociażby jeśli chodzi o kwestię migracji, gdzie nasze stanowiska są bardzo odmienne. Ale – zważywszy na to jak ważne są przed nami decyzje dot. przyszłości UE - powinniśmy kontynuować dialog – powiedział Rutte. Zaznaczył, że „są też liczne tematy, w których V4 i kraje Beneluksu mają bardzo zbliżone poglądy - wspólny rynek, rozwój gospodarczy, tworzenie miejsc pracy”. – Zgadzamy się też co do tego iż niezbędne są reformy strukturalne UE – zaznaczył Rutte.

Według niego, „Polska jest najlepszym przykładem tego, że reformy prowadzą do wzrostu gospodarczego”. – Zazdrościmy Polsce wspaniałych wyników gospodarczych –powiedział premier Holandii.

Premier Czech: V4 w okresie polskiej prezydencji – bardzo aktywna

Premier Czech Bohuslav Sobotka dziękował szefom rządów krajów Beneluksu i Grupy Wyszehradzkiej za historyczne spotkanie w Warszawie. – Myślę, że to bardzo istotny wkład do spójności Unii Europejskiej – dodał.

Sobotka podziękował też premier Beacie Szydło za polską prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej. – Grupa Wyszehradzka, pod przywództwem Polski, pokazała, że jest bardzo aktywnym ciałem, współpracowaliśmy bardzo intensywnie w wielu wspólnych tematach – podkreślił.

Jak ocenił, Grupa Wyszehradzka jest częścią europejskiego społeczeństwa, które podziela te same wartości i dąży do realizacji tych samych celów – stabilności i dobrobytu. Zwrócił jednocześnie uwagę na duże różnice w płacach obywateli państw V4, w porównaniu z obywatelami innych krajów unijnych. – To tworzy pewne bariery i problemy – zaznaczył premier Czech.

Sobotka wyraził także nadzieję, że inwestorzy i przedsiębiorcy z krajów Beneluksu, „będą mogli wnieść wkład do wzrostu wysokości płac i standardów życia naszych obywateli”

Premier Luksemburga: w relacjach z Rosją nie powinniśmy mówić jedynie o sankcjach

Premier Luksemburga Xavier Bettel powiedział, że jako obywatel tego kraju z wielu powodów cieszy się, że spotkanie w Warszawie się odbyło. Jak zauważył, to drugie spotkanie pomiędzy krajami Grupy Wyszehradzkiej i Beneluksu – pierwsze odbyło się w 2001 r. w Luksemburgu.

– Dzisiaj mówiliśmy o wszystkim i to jest bardzo ważne, nie co do wszystkiego osiągnęliśmy porozumienie, ale podkreśliliśmy wspólne poglądy na wiele kwestii – zaznaczył Bettel.

Podziękował za wolę kontynuacji dialogu. – To nie jest jednorazowe spotkanie. Wszyscy przy stole zgodziliśmy się co do tego, że chcemy kontynuować nasze rozmowy w tym formacie, tak aby przybliżyć nasze stanowisko i poglądy. Nasze zespoły, nasi eksperci będą kontynuowali prace nad tymi tematami, abyśmy wypracowali dalsze postępy – zapowiedział.

Wśród tematów rozmów – jak dodał – znalazły się kwestie UE, rządów prawa i Brexitu. – Wartości i rządy prawa to część DNA UE – podkreślił szef rządu Luksemburga.

Rozmowy dotyczyły także relacji z Rosją. – Uważam, że bardzo ważne jest, aby kontynuować dialog. Trzeba ze sobą rozmawiać, nie powinniśmy mówić jedynie o sankcjach i nie powinniśmy reagować wyłącznie kolejnymi sankcjami. Powinniśmy znaleźć wyjście z sytuacji, powinniśmy znaleźć rozwiązanie dla kryzysu krymskiego. Oczywiście nie akceptujemy aneksji Krymu, nie akceptujemy presji wywieranej na Ukrainę, ale musimy wypracować wspólne rozwiązanie – powiedział premier Bettel.

Fico: przyszłość UE może być pozytywna jeśli utrzymamy jedność 27 państw członkowskich

Fico pogratulował premier Beacie Szydło sukcesu prezydencji Polski w grupie Wyszehradzkiej. – Grupa Wyszehradzka to udany format, format który jest w stanie przyciągnąć ważnych partnerów z Unii Europejskiej – zaznaczył premier Słowacji na konferencji prasowej.

Jak dodał, otrzymał zadanie odniesienia się do przyszłości Unii Europejskiej. – Jestem przekonany, że przyszłość Unii Europejskiej może być pozytywna tylko jeśli utrzymamy jedność wszystkich 27 państw członkowskich. Wymaga to jednak kilku istotnych warunków, które muszą zostać spełnione – mówił Fico.

Podkreślił również, że cieszy się z tego iż konkluzje Rady Europejskiej, która odbędzie się pod koniec tego tygodnia zapowiadają się bardzo pozytywnie. – Bardzo ważne jest przesłanie wzajemnego szacunku, zrozumienia i specyfiki tej odmienności każdego kraju – dodał premier Słowacji.

Przyznał też, że od dawna nie był uczestnikiem tak otwartej dyskusji. – Dawno nie widziałem tak otwartej dyskusji (...). Mówiliśmy bardzo uczciwie, bardzo otwarcie o problemach. W niektórych kwestiach zbliżamy się do siebie, w niektórych nie. Reprezentujemy różne światy pod pewnym względem – zauważył Fico.

Polska przekaże Węgrom prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej

– Dziś przed nami jeszcze spotkanie Grupy Wyszehradzkiej i przekazanie prezydencji w V4 stronie węgierskiej – poinformowała premier Szydło.

Przed godz. 16.00 premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej udadzą się na Zamek Królewski, gdzie odbędzie się ceremonia oficjalnego przekazania przewodnictwa w tej Grupie.

Polska sprawuje prezydencję do końca czerwca tego roku, od 1 lipca pracami V4 pokierują Węgry.

źródło:
Zobacz więcej