„Polska jednym z liderów w wykorzystaniu środkow z Planu Junckera”

– Polska jest jednym z europejskich liderów jeśli chodzi o wykorzystywanie Planu Junckera - powiedział wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego Vazil Hudák. Dodał, że spośród krajów tzw. nowej Unii Polska radzi sobie pod tym względem najlepiej.

Budownictwo społeczne, realizacja programu Mieszkanie plus i finansowanie samorządów

Zrównoważony rozwój, czyste powietrze i środowisko oraz kreatywne podejście do myślenia o mieście to niektóre z tematów XIII ogólnopolskiej...

zobacz więcej

Wsparcie dla Polski z tzw. Planu Junckera, czyli Planu Inwestycyjnego dla Europy, według wiceprezesa EBI trafia zarówno do sektora publicznego, jak i prywatnego. Jego zdaniem Polska jest „jednym z liderów jeśli chodzi o wykorzystanie funduszy”.

– Spośród krajów „nowej Unii” radzi sobie najlepiej – zapewnił. Vazil Hudak wyjaśnił, że wsparcie trafia także przez Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych. To wspólna inicjatywa Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego oraz Komisji Europejskiej. Jej celem jest niesienie pomocy w rozwiązaniu luki inwestycyjnej w UE.

– W ubiegłym roku za pośrednictwem Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych udzieliliśmy w Polsce wsparcia na kwotę około 600 mln euro – powiedział.

Wśród inwestycji, w których finansowanie zaangażowany był EBI, jego wiceprezes wymienił modernizację i rozbudowę szpitala w Toruniu, czy współpracę na rzecz budownictwa socjalnego w Poznaniu.

Vazil Hudák przypomniał, że z końcem 2018 roku nastąpi koniec pierwszej fazy planu. – Myślimy o wydłużeniu Planu Junckera do roku 2020. Na półmetku udało się uruchomić 60 proc. funduszy przeznaczonych na realizację planu, więc wyprzedzamy jego założenia – dodał.

Juncker: wszyscy muszą przyjąć minimum uchodźców, bez wyjątku

– Nigdy nie zaakceptuję tego, że jeden z premierów mówi: „nie przyjmę w kraju muzułmanina”. To są stwierdzenia, które negują całą europejską...

zobacz więcej

Plan Junckera remedium na kryzys

EBI to instytucja UE udzielająca kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. W ubiegłym roku EBI udzielił kredytów o wartości 4,44 mld euro na realizację projektów w Polsce. Vazil Hudák jest wiceprezesem Europejskiego Banku Inwestycyjnego od 2016 roku. Wcześniej był między innymi ministrem gospodarki w słowackim rządzie.

Plan Inwestycyjny dla Europy, zwany potocznie Planem Junckera, to przygotowany przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny plan pobudzenia inwestycji w gospodarce europejskiej. Miał być odpowiedzią na spowolnienie gospodarcze Europy wywołane kryzysem finansowym.

źródło:

Zobacz więcej