RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Papież poświęcił Sagrada Familia

Benedykt XVI złożył wizytę w Hiszpanii, podczas której w wystąpieniach zawarł wszystkie niepokoje, z jakimi Kościół katolicki obserwuje zmiany obyczajowe i politykę socjalistycznego rządu wobec rodziny i związków homoseksualnych w tym nowym bastionie laicyzmu.

Podczas pierwszego etapu wizyty, w Santiago de Compostela, w sobotę papież pielgrzym wezwał Europę, by ożywiła i pielęgnowała swe chrześcijańskie korzenie oraz tożsamość. W niedzielę w Barcelonie, dokonując poświęcenia jednej z najsłynniejszych budowli sakralnych świata – Sagrada Familia – apelował o poszanowanie życia ludzkiego i wspieranie przez państwo instytucji małżeństwa.

Cele i jednocześnie tło podróży Benedykt XVI przedstawił dziennikarzom w samolocie lecącym do Hiszpanii. Podkreślił, że w kraju tym, który zrodził się z wiary i miał wielu świętych, rozwinęły się „laickość, antyklerykalizm, sekularyzm silny i agresywny”. Mówił też o potrzebie odnowy wiary na zachodzie Europy.

Na aspekt chrześcijańskiej tożsamości kontynentu papież położył szczególny nacisk w przemówieniu powitalnym na lotnisku w Santiago de Compostela, gdzie przypomniał, że w tym samym miejscu w 1982 roku papież Polak apelował do Europy, aby pamiętała o swych chrześcijańskich korzeniach.

Tak, jak Sługa Boży Jan Paweł II, który z Composteli wzywał Stary Kontynent, aby ożywił swe chrześcijańskie korzenie, ja też chciałbym zachęcić Hiszpanię i Europę, by budowały swą teraźniejszość i planowały swą przyszłość, wychodząc od autentycznej prawdy o człowieku, od wolności szanującej tę prawdę i nigdy jej nie raniącej i sprawiedliwości dla wszystkich, poczynając od najbiedniejszych i bezbronnych – powiedział Benedykt XVI.

Apel ten wzmocnił w homilii wygłoszonej podczas mszy przed miejscową katedrą. Wezwał: „Europa musi otworzyć się na Boga, wyjść na spotkanie z Nim bez lęku, pracować z Jego łaską dla tej godności człowieka, którą odkryły najlepsze tradycje: oprócz tej biblijnej, fundamentalnej pod tym względem, także te z epoki klasycznej, średniowiecznej i nowoczesnej, z których narodziły się wielkie dzieła filozoficzne i literackie, kulturowe i społeczne Europy”.

Tragedią jest to, że w Europie, zwłaszcza w XIX wieku, umocniło się i rozpowszechniło przekonanie, że Bóg jest antagonistą człowieka i wrogiem jego wolności – mówił papież. Wskazał: „Konieczne jest to, by Bóg na nowo radośnie rozbrzmiewał pod europejskim niebem”. – O błogosławiony Krzyżu, błyszcz zawsze na ziemiach Europy – mówił Benedykt XVI w czasie mszy dla 20 tysięcy wiernych.

Miejscem, w którym Benedykt XVI przypomniał o konieczności obrony życia oraz instytucji małżeństwa kobiety i mężczyzny, był kościół Sagrada Familia w Barcelonie, arcydzieło architekta Antonio Gaudiego, wznoszone przez 128 lat. Podczas mszy z okazji poświęcenia świątyni papież przypomniał, że „Kościół sprzeciwia się wszelkim formom negacji życia ludzkiego i wspiera to, co krzewi porządek naturalny w środowisku instytucji rodziny”.

Potrzebny jest postęp moralny, taki jak troska, obrona i pomoc dla rodziny, ponieważ szczodra i nierozerwalna miłość mężczyzny i kobiety jest skutecznym kontekstem i fundamentem życia ludzkiego w okresie ciąży, w narodzinach, wzroście i swym naturalnym końcu – podkreślił.

Słowa te były wyraźnym komentarzem do polityki hiszpańskiego rządu socjalistów i przyjętych z jego inicjatywy ustaw o małżeństwach osób tej samej płci, zgodzie na adopcję dzieci przez pary homoseksualne i depenalizacji aborcji.

Dlatego Kościół apeluje o odpowiednie środki ekonomiczne i społeczne, aby kobieta mogła w pełni realizować się w domu i w pracy, aby mężczyzna i kobieta, którzy łączą się w małżeństwie i zakładają rodzinę, byli w zdecydowany sposób wspierani przez państwo, aby broniono jako świętego i nienaruszalnego życia dzieci od momentu ich poczęcia, aby przyrost naturalny był szanowany, ceniony i popierany w wymiarze prawnym, społecznym i ustawodawczym – oświadczył Benedykt XVI.

Ostatnim punktem pielgrzymki była wizyta w ośrodku dobroczynnym Dzieciątka Bożego w Barcelonie, gdzie papież spotkał się z chorymi, niepełnosprawnymi i lekarzami. W wygłoszonym tam przemówieniu Benedykt XVI stwierdził z naciskiem: „Potrzebą istoty ludzkiej jest to, aby rozwój technologii w dziedzinie medycyny nie odbywał się nigdy ze szkodą dla szacunku dla życia i godności człowieka”.

źródło:

Zobacz więcej