Papieskie ordery dla czwórki Polaków

Odznaczeni: Katarzyna Suborak, prof. Wiesław Chrzanowski, prof. Adam Strzembosz i podróżnik Jacek Pałkiewicz w towarzystwie abp. Nycza podczas uroczystości w Archidiecezji Warszawskiej (fot. East News)

Profesor Wiesław Chrzanowski, prawnik i pierwszy prezes Sądu Najwyższego Adam Strzembosz, podróżnik i odkrywca Jacek Pałkiewicz oraz Katarzyna Suborak, która jest notariuszem w procesie beatyfikacyjnym księdza Jerzego Popiełuszki i kustoszem muzeum księdza Jerzego zostali uhonorowani w sobotę Orderami Świętego Grzegorza Wielkiego przyznawanymi przez Benedykta XVI.

O tym, że krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice ma być odznaczony podróżnik Jacek Pałkiewicz jako pierwszy informował portal tvp.info. Pałkiewicz, Chrzanowski, Strzembosz oraz Suborak, odznaczenia odebrali z rąk metropolity warszawskiego, arcybiskupa Kazimierza Nycza w siedzibie Archidiecezji Warszawskiej.

Pałkiewicz złoty krzyż zasługi otrzymał za wybitny dorobek w promocji człowieka i zaangażowanie w pracę charytatywną oraz edukacyjno-wychowawczą. Dokonania Jacka Pałkiewicza ukazuje nowo wydana biografia „Pałkiewicz, droga odkrywcy”, autorstwa Andrzeja Kapłanka, który pisze, że Jacek Pałkiewicz, twórca survivalu w Europie i odkrywca źródła Amazonki z pasją podejmował także krucjaty w obronie zdrowia naszej planety. Wspomagał misjonarzy w najbardziej odległych zakątkach świata, a w okresie stanu wojennego, przebywając we Włoszech, zaangażował się w pomoc charytatywną dla Polski.

Prof. Wiesław Chrzanowski jest specjalistą w zakresie prawa cywilnego i spółdzielczego. Jako żołnierz Armii Krajowej walczył w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie był aresztowany za działalność opozycyjną. W więzieniu przesiedział 6 lat. W latach 1965-81 był członkiem nieformalnego zespołu informacyjnego przy prymasie Stefanie Wyszyńskim. Od połowy lat 70. należał do opozycji, był m.in. doradcą Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, współtwórcą statutu „Solidarności” i pełnomocnikiem związku w postępowaniu rejestracyjnym. W latach 80. był nieoficjalnym doradcą Sekretariatu Episkopatu Polski oraz członkiem Prymasowskiej Rady Społecznej. Był ministrem sprawiedliwości w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego (1991), w latach 1991-1993 marszałkiem Sejmu RP, natomiast w latach 1997-2001 - senatorem. Prof. Chrzanowski zakładał Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, a następnie przez 5 lat był jego prezesem. Jest odznaczony orderem Orła Białego.

Prof. Adam Strzembosz w 1956 r. brał udział w odbudowie struktur przedwojennego Związku Harcerstwa Polskiego. W latach 80. był członkiem Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” i delegatem na I zjazd „Solidarności”. Był represjonowany w okresie stanu wojennego. Usunięto go z zajmowanych stanowisk i utrudniano mu pracę naukową. W latach 1982-1990 był wykładowcą na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL. Podczas obrad „okrągłego stołu” doradzał z zespole zajmującym się reformą prawa i sądów. W III RP z woli sejmu został pierwszym prezesem Sądu Najwyższego i przewodniczącym Trybunału Stanu. Był członkiem Klubu Inteligencji Katolickiej. Został odznaczony orderem „Ecclesiae populoque servitium praestanti” – „Wyróżniającemu się w posłudze dla Kościoła i Narodu” oraz Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

Katarzyna Suborak od 26 lat związana jest z parafią św. Kostki na Żoliborzu, gdzie znajduje się grób bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Założyła Biuro Informacji dla pielgrzymów, ma swój udział w tworzeniu Muzeum Księdza Popiełuszki, od lat prowadzi archiwum jego kultu, była też notariuszem w diecezjalnym etapie procesu beatyfikacyjnego kapelana ludzi pracy.

Order Świętego Grzegorza Wielkiego jest czwartym w hierarchii odznaczeniem papieskim, przyznawanym za szczególne zasługi dla Kościoła. Został ustanowiony w 1831 przez papieża Grzegorza XVI dla uhonorowania obywateli Watykanu, jak i cudzoziemców.

Do tej pory Order Świętego Grzegorza Wielkiego otrzymało siedmiu Polaków, wśród nich Władysław Bartoszewski, Karolina Lanckorońska, Andrzej Przewoźnik i Andrzej Stelmachowski.

źródło:

Zobacz więcej