Raport

Epidemia koronawirusa

„DGP”: kryzys wartości na Zachodzie sprzyja renesansowi prawosławia

W krajach prawosławnych silnie zakorzeniona jest duma narodowa (fot. Rob Stothard/Getty Images)

Amerykański ośrodek badawczy Pew Research Center sporządził portret religijności Europy Środkowo-Wschodniej. Wyłania się obraz katolicyzmu w głębokiej defensywie i renesansu propaństwowego prawosławia, które jest zaprzeczeniem Zachodu – czytamy w dzisiejszym „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

Papież Franciszek: Europa jest zagrożona rozpadem

– W sprawie kryzysu wokół Korei Północnej zatrzymajmy się – tak papież Franciszek odniósł się w sobotę do sytuacji na Półwyspie Koreańskim. Podczas...

zobacz więcej

Odsetek Rosjan określających się jako prawosławni wzrósł po upadku ZSRR z 37 proc. do 71 proc. Trend nie ogranicza się tylko do Rosji. Podobne zjawisko można zaobserwować na Ukrainie i w Bułgarii.

– Prawosławie jest dziś w Europie Wschodniej, szczególnie w Rosji, elementem tożsamości narodowej oraz systemu politycznego. Cerkiew rosyjska zawsze była blisko związana z instytucjami państwowymi i po latach komunizmu obserwujemy odbudowę takiej roli – idei łączenia społeczeństw obszaru postsowieckiego w oparciu o kulturę i język rosyjski – komentuje Anna Maria Dyner, kierownik programu Europa Wschodnia w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.

– Podobne wnioski płyną z badania Pew Reasarch. W przeważającej części państw z większością prawosławną, Rosja jest postrzegana jako bufor chroniący przed Zachodem. W krajach prawosławnych jest też silniej zakorzeniona duma narodowa niż w krajach katolickich.

źródło:
Zobacz więcej