Uczeni, publicyści, pisarze. List „100.” w obronie reformy edukacji

Ludzie nauki wystosowali list w obronie reformy edukacji (fot. arch.PAP/Adam Warżawa)

Stu wybitnych przedstawicieli polskiej nauki, literatów i publicystów podpisało się pod listem „Poparcia dla dobrej zmiany w polskiej oświacie”. „Reforma edukacji napotyka silny opór przedstawicieli wcześniej dominującego układu. Ataki te, politycznie inspirowane, mają charakter ideologiczny” – napisano w liście. Wśród jego sygnatariuszy znaleźli się m.in. Krzysztof Kłopotowski, prof. Andrzej Nowak, prof. Jarosław Marek Rymkiewicz, prof. Maria Dzielska oraz Antoni Libera. Reforma edukacji wchodzi w życie 1 września 2017 roku.

„Reforma edukacji w końcowej fazie, odwracanie jej spowoduje chaos”

– Wniosek o przeprowadzenie referendum było trzeba złożyć w odpowiednim momencie, obecnie jesteśmy w końcowej fazie wdrażania reformy i ktoś, kto...

zobacz więcej

„Od roku trwają prace reformujące polską oświatę. Autorami tych działań są liczne osoby, środowiska, instytucje – Ministerstwo Edukacji Narodowej, akademiccy profesorowie, aktywni nauczyciele, rodzice zatroskani dotychczasowym niskim poziomem nauczania” - czytamy w liście.

Silny opór

Autorzy zwracają uwagę, że reforma „napotyka silny opór”, a ataki są „politycznie inspirowane”. „(...) mają charakter ideologiczny i przedstawiają zachodzące zmiany w języku partyjnych rozgrywek” - napisali.

„W rzeczywistości główne cele reformy w zakresie przedmiotów humanistycznych, to przekazanie rzetelnej wiedzy, zwłaszcza o kulturowym dorobku ludzkości, zachodniej cywilizacji i Polski, umocnienie naszej tożsamości narodowej, kształtowanie postaw obywatelskich i kreatywności uczniów, a także przywrócenie autorytetu nauczycielom i wpływu rodziców na treści przekazywane w szkołach ich dzieciom” - podkreślono w piśmie.Reforma edukacji – prezentujemy, co zmieni się w roku szkolnym 2017/2018

1 września 2017 r. wrócą 8-letnie szkoły podstawowe i rozpocznie się wygaszanie gimnazjów – tak stanowią ustawy reformujące system edukacji, które...

zobacz więcej

Autorzy wskazują też, że metody osiągnięcia celów reformy „polegają na odejściu od jednostronnie pragmatycznego nastawienia (produkcji wykwalifikowanej siły roboczej na rynek pracy) oraz na zwiększeniu przekazywanej wiedzy o kulturze i historii narodowej (zwłaszcza najnowszej), umacnianiu podstaw aksjologicznych, utworzeniu kanonu literackich lektur, który umożliwi lepszą komunikację symboliczną wspólnocie Polaków”.

Aprobata działań MEN

„Dlatego popieramy działania MEN oraz tych środowisk, które tworzą nowe podstawy programowe, listy lektur oraz struktury organizacyjne, czyli podnosząc poziom oświaty, ratują ogólnoludzkie dziedzictwo oraz polską kulturę w epoce postmodernistycznej globalizacji” – zakończono list.

Podpisało się pod nim stu wybitnych przedstawicieli polskiej nauki, literatury, czy publicystyki, m.in. dr Tomasz Burek, dr Przemysław Dakowicz, Zuzanna Dawidowicz, prof. dr hab. Maria Dzielska, Wacław Holewiński, Andrzej Horubała, prof. dr hab. Krzysztof Kawalec, Krzysztof Kłopotowski, dr Andrzej Tadeusz Kijowski, Antoni Libera, Filip Memches, prof. dr hab. Andrzej Nowak, Jan M. Ruman, prof. dr hab. Jarosław Marek Rymkiewicz, dr hab. Wawrzyniec Rymkiewicz, Wojciech Starzyński, prof. dr hab. Włodzimierz Suleja, prof. dr Ewa M. Thompson, Wojciech Tomczyk, dr hab. Maciej Urbanowski i Wojciech Wencel.

Reforma edukacji, w ramach której zmieniona zostanie m.in. struktura szkół, rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018. W miejsce obecnie istniejących typów szkół zostaną wprowadzone stopniowo: 8–letnia szkoła podstawowa, 4–letnie liceum i 5–letnie technikum oraz dwustopniowe szkoły branżowe; gimnazja mają zostać zlikwidowane.

Chcą referendum

Plany MEN budzą sprzeciw części nauczycieli i rodziców. W czwartek w Sejmie złożono ponad 910,5 tys. podpisów zebranych pod obywatelskim wnioskiem o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie reformy edukacji. Pytanie referendalne, pod którym zbierano podpisy, brzmi: „Czy jest Pani/Pan przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku?”. Z inicjatywą przeprowadzenia referendum wystąpił Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Premier Beata Szydło podkreśla, że „obywateli trzeba w ważnych sprawach pytać o zdanie i zdania nie zmienia”, ale nie ma już na to czasu. – Wniosek o przeprowadzenie referendum było trzeba złożyć w odpowiednim momencie, obecnie jesteśmy w końcowej fazie wdrażania reformy i ktoś, kto chce to odwracać, będzie powodował chaos – mówi.

źródło:
Zobacz więcej