Euroland z osobnym budżetem? To zła wiadomość dla Polski

Budżet miałby wspierać inwestycje i sprzyjać tworzeniu nowych miejsc pracy (fot. Pixabay/moerschy)

Komisja Europejska potwierdza, że w maju przedstawi pomysł na utworzenie osobnego budżetu dla strefy euro. Doniosła o tym o agencja Reutera, powołując się na rozmowę z wiceprzewodniczącym Komisji. Plany te, jeśli zostaną zrealizowane, byłyby niebezpieczne dla krajów bez wspólnej waluty, m.in. Polski, i mogą usankcjonować podział Europy.

Budżet Unii za 2012 wykonany w 99,9 proc.

Budżet UE na 2012 rok został wykonany w 99,9 proc., co jest rekordowym, najwyższym w historii Unii stopniem jego wdrożenia – powiedział komisarz...

zobacz więcej

Osobny budżet Eurolandu miałby wspierać inwestycje i sprzyjać tworzeniu nowych miejsc pracy. Do ustalenia pozostaje m.in. jego wysokość i sposób finansowania.

Pomysł utworzenia osobnego budżetu strefy euro nie jest nowy. Kilka lat temu mówiła o tym poprzednia jeszcze Komisja Europejska. Plany te były wówczas krytykowane, jednak co jakiś czas powracały. Za każdym razem były oprotestowywane przez kraje spoza Eurolandu.

Strona polska obawiała się nie tylko zmniejszenia finansowego wsparcia z budżetu całej UE, ale też ściślejszej integracji strefy euro i podziału Wspólnoty.

źródło:
Zobacz więcej