RAPORT

Kampania 2020

Większość Polaków nie chce uchodźców. Nowy sondaż CBOS

74 proc. badanych sprzeciwia się przyjmowaniu przez nasz kraj uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki, przybywających do krajów UE. 22 proc. uważa, że powinniśmy ich przyjmować, a 5 proc. nie ma opinii w tej sprawie – wynika z sondażu CBOS.

CBOS: Polacy czują się bezpiecznie. Jak nigdy dotąd

80 proc. badanych uważa, że Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie – wynika z najnowszego sondażu CBOS. Zmniejsza się też poczucie...

zobacz więcej

W sondażu zwrócono uwagę, że relokacji sprzeciwia się trzy czwarte ankietowanych (wzrost o 7 proc. w porównaniu do poprzedniego badania), co jest najwyższą wartością spośród dotąd notowanych; przy czym dominującą odpowiedzią jest zdecydowany sprzeciw (43 proc.).

Za przyjęciem uchodźców opowiada się nieco więcej niż jedna piąta Polaków (spadek o 6 punktów procentowych w stosunku do grudnia 2016 roku).

Wyborcy PiS i Kukiz’15 na nie

W badaniu CBOS podkreślono, że stosunek do przyjmowana uchodźców jest związany z preferencjami partyjnymi. Wśród osób, które w hipotetycznych wyborach zagłosowałyby na PO lub na Nowoczesną, zdania są podzielone - niemal taki sam odsetek opowiada się za relokacją uchodźców, jak przeciw niej.

Z kolei zwolennicy PiS oraz ruchu Kukiz'15 są bardziej jednomyślni - większość spośród nich sprzeciwia się przyjęciu części uchodźców (odpowiednio 88 proc. i 90 proc.).

CBOS: 54 proc. Polaków nie chce uchodźców

54 proc. Polaków wyraża sprzeciw wobec przyjmowania przez nasz kraj uchodźców z krajów objętych konfliktami zbrojnymi, a 40 proc. uważa, że nasz...

zobacz więcej

Miasto kontra wieś

Najczęściej za przyjmowaniem uchodźców opowiadają się mieszkańcy największych miast (39 proc.), posiadający wyższe wykształcenie (33 proc.) oraz badani o najwyższych dochodach (29 proc.). Przeciwnikami relokacji najczęściej są respondenci najmłodsi (87 proc. przeciwników wśród osób w wieku 18-24 lata) i osoby uczestniczące w praktykach religijnych, co tydzień (77 proc.) lub częściej (86 proc.).

Jak wynika z sondażu CBOS, Polacy są zdecydowanie przychylniej nastawieni do przyjmowania uchodźców ze wschodniej Ukrainy. Obecnie za udzieleniem im schronienia opowiada się ponad połowa (55 proc.) badanych, a przeciwnych jest 40 proc. respondentów. Za przyjęciem Ukraińców z zagrożonych regionów częściej opowiadają się mieszkańcy większych miast, posiadający wyższe wykształcenie, badani z gospodarstw domowych o wyższych dochodach, a także rzadziej uczestniczący w praktykach religijnych.

źródło:

Zobacz więcej