RAPORT

Wojna na Ukrainie

Koniec bezczynności skazanych. Rezultaty programu „Praca dla więźniów”

Zatrudnienie więźniów w Polsce wzrosło o 32 proc. To efekt prowadzonego od kwietnia 2016 roku programu „Praca dla więźniów”. W środę nastąpi podsumowanie tego programu przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Centralny Zarząd Służby Więziennej.

Więźniowie łatają dziury na rynku pracy. Odpłatnie pracuje już 12,5 tys. skazanych

Rośnie odsetek pracujących więźniów – pisze „Rzeczpospolita”. Do niedawna było to nieco ponad 30 proc., podczas gdy w innych krajach nawet 80 proc....

zobacz więcej

– Dzięki pracy w czasie odbywania kary więzień może spłacać powstałe wskutek przestępstwa długi, jak grzywny czy odszkodowania; może też wywiązywać się z obowiązków alimentacyjnych. W sytuacji, gdy koszty utrzymania więźniów są wysokie, swoją pracą więźniowie częściowo zdejmują ten ciężar z barków podatników – powiedział wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.

Hale produkcyjne przy więzieniach i aresztach

Program „Praca dla więźniów” ogłoszono 27 kwietnia 2016 r. Jednym z jego założeń jest plan budowy w latach 2016-2023 40 hal produkcyjnych przy zakładach karnych i aresztach śledczych, w których osadzeni będą mogli pracować.

W 2016 r. otwarto hale produkcyjne w zakładach karnych w Krzywańcu (znalazło tam pracę 150 osadzonych, w tym 50 kobiet); w Potulicach (gdzie pracuje 84 osadzonych) oraz w oddziale zewnętrznym Aresztu Śledczego w Poznaniu (praca dla 25 osób).

MS podkreśla, że w tym programie na budowę hal podatnik nie ponosi żadnych kosztów – pochodzą one ze środków wypracowanych przez samych więźniów. W większości pochodzą one z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Więźniowie zaczną produkować meble. Praca dla 250 skazanych

We włodawskim Zakładzie Karnym ma ruszyć produkcja mebli tapicerowanych. Nowa hala stanie na pustej działce należącej do tego zakładu. Producent...

zobacz więcej

Ulgi podatkowe za zatrudnienie więźniów

Drugi filar programu polega na rozszerzeniu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów. Dotychczas więźniowie mogli wykonywać na rzecz samorządów jedynie prace porządkowe. Trzecim filarem jest wprowadzenie większych ulg dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają więźniów. Ulga ta obecnie funkcjonuje jako ryczałt dla przedsiębiorcy i finansowana jest ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Według danych na koniec marca br., zatrudnionych jest ogółem 31,5 tys. osadzonych (to wzrost o 7,6 tys. w porównaniu ze styczniem 2016 r.). Odpłatnie pracuje 12,6 tys. (wzrost o 2,9 tys.), a nieodpłatnie – 18,9 tys. (wzrost o 4,7 tys.). Wskaźnik zatrudnienia więźniów wynosi 46,2 proc. – co oznacza wzrost o 32 proc. w porównaniu ze styczniem 2016 r.

W państwach Europy Zachodniej ten wskaźnik zatrudnienia sięga 60 proc. Program MS zakłada zwiększenie liczby pracujących więźniów do poziomu innych krajów UE.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej