Prezydent: ustawa metropolitalna to coś wyjątkowego dla Górnego Śląska

– To specyficzny moment z wielu powodów. Stanowi pewne odstępstwo od reguły. Jako prezydent nie podpisuję tej ustawy w Warszawie, ale tutaj w sercu Górnego Śląska, w Katowicach, dlatego, że jest to ustawa specjalnie dla Górnego Śląska – powiedział prezydent Andrzej Duda, który we wtorek podpisał ustawę o związku metropolitalnym dla woj. śląskiego.

– Ta ustawa to coś wyjątkowego dla Górnego Śląska – powiedział podczas uroczystości prezydent Andrzej Duda.

Prezydent zaznaczył, że przez ostatnie kilkadziesiąt lat słyszeliśmy, że Górny Śląsk jest zaniedbywany, zapominany i eksploatowany. – Wierzę w to głęboko, że sytuacja właśnie w tej chwili ulega radykalnej zmianie – powiedział. Wyraził nadzieję, że ustawa metropolitalna zostanie natychmiast opublikowana, wejdzie w życie i będzie realizowana.

Duda mówił, że szansa regionu polega na dobrym współdziałaniu. – Na współdziałaniu, o którym można mówić z uśmiechem, że ono przełamie może nawet te tradycyjne zagłębiowsko-śląskie podziały – zaznaczył.

Prezydent podkreślił, że nowe regulacje dają szanse na lepszy rozwój i strategiczne planowanie. Podkreślił, że nowoczesny rozwój jest zgodny z zasadami rozwoju zrównoważonego. – Oznacza, że są miejsca pracy i wypoczynku. Oznacza dbałość o środowisko naturalne, dbałość o mądry rozwój sieci transportowej, drogowej – powiedział Duda.

Wyraził przekonanie, że ustawa wyznacza początek nowej drogi dla Górnego Śląska i części Zagłębia.

Prezydent podziękował rządowi za przygotowanie ustawy oraz posłom i senatorom ze wszystkich stron sceny politycznej za jej poparcie.

Po spełnieniu przewidzianych ustawą wymogów, metropolia w woj. śląskim powinna powstać 1 lipca 2017 r., a zacząć działać 1 stycznia 2018 r.Powstanie związek metropolitalny w woj. śląskim. Senat przyjął ustawę

„Całe województwo śląskie potrzebuje rozwoju

– Całemu województwu potrzebny jest rozwój, zatem nie może być takiej sytuacji, że metropolia będzie się rozwijała kosztem innych dużych miast województwa takich jak Częstochowa, która pozostaje poza metropolią – mówił prezydent Duda.

Podkreślił wagę dużych miast Górnego Śląska, które pozostają poza metropolią, a są – jak zaznaczył – niezwykle ważnymi ośrodkami gospodarczymi i życia społecznego. – Chciałbym, byśmy ten rozwój zapewniali. Chciałbym, abyśmy wśród szans dawanych wielkiej metropolii górnośląsko-zagłębiowskiej stwarzali także szanse rozwojowe dla tych miast pozostałych – zaznaczył Duda.

Według niego wielu ludzi w Polsce, także i polityków, obawia się, że „jeżeli postawimy absolutnie na metropolie, oto one zassają w siebie wszystko nie pozostawiając nic wokół” i że wówczas „wokół metropolii stworzy się pustynia” i nic poza nią nie będzie w stanie się przebić.

– Otóż metropolia ma działać razem po to, by stwarzać dla siebie większe szanse rozwojowe, lepsze warunki dla mieszkańców metropolii. Ale poza metropoliami również muszą być centra życia społecznego, centra życia politycznego i gospodarczego, one są niezwykle potrzebne – zaznaczył prezydent.

Zainteresowanie metropolią zgłosiło 37 miast i gmin

Przygotowana przez MSWiA ustawa o związku metropolitalnym dla woj. śląskiego zastąpi dotychczasową, przyjętą przez rząd PO-PSL i podpisaną przez prezydenta ustawę z 2015 r. o charakterze uniwersalnym. Według rządu tamta ustawa zawierała szereg wad i nie została wdrożona.

Zgodnie z intencją rządu i samorządów związek metropolitalny w woj. śląskim powinien powstać na gruncie nowej ustawy 1 lipca 2017 r., a zacząć działać - 1 stycznia 2018 r. Stanie się tak, jeżeli Rada Ministrów do 30 czerwca br. wyda rozporządzenie tworzące metropolię. Wcześniej samorząd Katowic przygotuje stosowny wniosek, zawierający m.in. wynik konsultacji wśród mieszkańców zainteresowanych miast.

Według ustawy związek metropolitalny ma być zrzeszeniem gmin woj. śląskiego, charakteryzujących się istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, położonych na obszarze spójnym pod względem przestrzennym. Jednym z kryteriów jest też liczba mieszkańców przyszłej metropolii – określona na co najmniej 2 mln osób.

Związek ma wykonywać zadania publiczne w zakresie: kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru związku, planowania, koordynacji, integracji oraz rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w tym transportu drogowego, kolejowego oraz innego transportu szynowego, a także zrównoważonej mobilności miejskiej, metropolitalnych przewozów pasażerskich, współdziałania w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku oraz promocji związku i jego obszaru.

We wtorek prezydent Świętochłowic Dawid Kostempski poinformował, że w dotychczasowych konsultacjach dotyczących m.in. delimitacji przyszłego związku, chęć jego współtworzenia zgłosiło dotąd 40 miast i gmin regionu. Liczą one łącznie 2,3 mln mieszkańców, co powinno przekładać się na środki dla metropolii – określone w ustawie 5-procentowym udziałem w podatku PIT – na poziomie 280-300 mln zł.

Ustawa wchodzi w życie następnego dnia po publikacji.


Sejm przyjął w czwartek ustawę metropolitalną dla woj. śląskiego
Metropolia w woj. śląskim powinna powstać 1 lipca 2017 r. (fot. flickr.com/Robert Skorek)

źródło:
Zobacz więcej