Reduta Dobrego Imienia pozwała Facebooka

Pozew przeciwko Facebookowi został złożony w grudniu 2016 roku (fot. Dan Kitwood/Getty Images)

Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że pozew złożony przez prezesa Reduty Dobrego Imienia Macieja Świrskiego przeciwko firmie Facebook będzie rozpatrywany przed polskim sądem i według polskiego prawa. Ma on odpowiedzieć za dyskryminację z uwagi na przekonania polityczne, światopogląd oraz wyznanie. W oświadczeniu przesłanym przez Facebook Polska czytamy, że standardy nie blokują możliwości wyrażania poglądów, ale na platformie nie ma miejsca na mowę nienawiści.

Reduta Dobrego Imienia w grudniu ubiegłego roku w odpowiedzi na liczne zawiadomienia o blokowaniu profili katolickich i narodowościowych, a także tolerowaniu treści nawiązujących do symboli komunistycznych, złożyła pozew do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez spółkę Facebook.

Sąd Okręgowy w Warszawie zajął się sprawą. Obecnie jak informuje RDI trwa tłumaczenie pozwu na język angielski, następnie dokumenty zostaną wysłane do USA i Irlandii. Spółka musi odpowiedzieć i ustosunkować się do wezwania sądu. Oznacza to, że na tym etapie Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że sprawa powinna być rozpoznawana przed polskim sądem i według polskiego prawa.

Reduta Dobrego Imienia wprowadziła system do wykrywania zniesławień Polski

Reduta Dobrego Imienia wprowadziła internetowy system do wykrywania, a w rezultacie ograniczenia, zniesławień Polski. Od 19 września br. nowe...

zobacz więcej

„Sprawa jest wyjątkowa, bo to spółka o zasięgu globalnym”

– Dla nas jest to wielki sukces. To pierwsza tego rodzaju sprawa. Facebook, spółka amerykańska, z główną siedzibą w USA, będzie odpowiadała za naruszenie prawa i konstytucji kraju w którym prowadzi działalność. Sprawa jest tym bardziej wyjątkowa, że jest to spółka o zasięgu globalnym, ponieważ funkcjonuje w przestrzeni internetowej – mówi Urszula Wójcik, rzecznik Reduty Dobrego Imienia.

Dodaje, że Facebook blokując informacje według kryteriów, które wykluczają ze względu na narodowość, przekonania polityczne bądź religijne, narusza prawo do pozyskiwania informacji, uzyskiwania rzetelnych, prawdziwych treści – wolnych od ingerencji zewnętrznej, swobody komunikacji i do godności Do pozwu Reduty Dobrego Imienia w sprawie Facebooka przyłączył się senator Waldemar Bonkowski.

W grudniu 2016 roku senator umieścił na swoim oficjalnym profilu post dotyczący jego wystąpienia w sprawie deubekizacji. Po tym wpisie jak twierdzi konto zostało zablokowane, zaś w styczniu jego wiadomość została całkowicie skasowana. Facebook został poproszony o wyjaśnienia i przyznał, że jeden z pracowników omyłkowo skasował post. Tym samym Facebook przyznał, że za analizę zgłaszanych postów i blokowanie profili odpowiadają pracownicy, a nie algorytmy internetowe.

– Zgromadzona dokumentacja dowodowa, potwierdza że Facebook nie blokuje ani treści o charakterze propagującym totalitaryzm komunistyczny, ani żadnych profili, na których znajdują się komunistyczne symbole. Z zaangażowaniem natomiast zawiesza profile i strony sławiące Żołnierzy Wyklętych czy zdarzenia ich upamiętniające, a także wydarzenia o charakterze katolickim czy narodowym – mówi Wójcik.

Sprawa „Newsweeka”: sąd uznał zażalenie RDI na działania prokuratury

Sąd Okręgowy w Warszawie uznał zażalenie Reduty Dobrego Imienia, złożone na działania prokuratury w sprawie znieważenia przez „Newsweek”...

zobacz więcej

„Te standardy nie blokują możliwości wyrażania poglądów”

O prawie do pozyskiwania informacji (swobody komunikacji) i to informacji prawdziwych, rzetelnych mówi art. 54 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483). Konstytucja zapewnia każdemu wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Zasada prawa do pozyskiwania infor macji wyartykułowana została również w art. 19 ust. 2 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167), zgodnie z którym „każdy człowiek ma prawo do swobodnego wyrażania opinii; prawo to obejmuje swobodę poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania wszelkich informacji i poglądów, bez względu na granice państwowe, ustnie, pismem lub drukiem, w postaci dzieła sztuki bądź w jakikolwiek inny sposób według własnego wyboru”. Rzeczpospolita Polska ratyfikowała także w 1993 r. Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 z późn. zm.).

Wolność wypowiedzi związaną z otrzymywaniem informacji gwarantuje art. 10 ust. 1 Konwencji, który stanowi że każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe.

Reduta Dobrego Imienia żąda przeprosin Macieja Świrskiego za naruszenie jego praw do pozyskiwania informacji wolnych od cenzury i dyskryminacji oraz udzielenia Facebookowi zakazu stosowania cenzury, dyskryminacji i blokowania swobody informacji na platformie spółki.

Portal tvp.info poprosił o komentarz w tej sprawie Facebooka. –Standardy Społeczności Facebooka zostały stworzone w taki sposób, by zapewniać bezpieczeństwo osobom korzystającym z platformy i jednocześnie umożliwiać swobodną dyskusję na tematy, które są dla nich ważne – pisze biuro prasowe Facebook Polska. W nadesłanym oświadczeniu czytamy, że „te standardy nie blokują możliwości wyrażania poglądów dotyczących polityki i religii, ale nie ma miejsca na naszej platformie na groźby, promowanie przemocy, terroryzmu oraz mowy nienawiści. Zachęcamy wszystkich do korzystania z narzędzi do raportowania, gdy uważają, że trafili na treści naruszające zasady Facebooka, co umożliwia nam szybką reakcję”.

Reduta Dobrego Imienia żąda przeprosin Macieja Świrskiego (fot. arch.PAP/ Jacek Bednarczyk)

źródło:
Zobacz więcej