Polak z Czechem dwa bratanki? Najbardziej lubimy Czechów, Słowaków i Włochów

CBOS zbadał preferencje Polaków. Najbardziej lubimy Czechów (fot. Jamie McDonald/Getty Images)

Czesi, Słowacy, Włosi, Węgrzy i Amerykanie to wg CBOS nacje najbardziej lubiane przez Polaków. Niechęć budzą najczęściej Arabowie, Romowie, Turcy, Rosjanie i Rumuni.

Polacy lubią południowych sąsiadów

zobacz więcej

Centrum Badania Opinii Społecznej, które pytało o nastawienie do 25 narodów i grup etnicznych, stwierdziło, że ponad dwie piąte ankietowanych przychylnie odnosi się do Francuzów, Chorwatów, Duńczyków, Japończyków, Niemców, Greków i Litwinów. Ponad jedna trzecia deklaruje sympatię wobec Białorusinów, Chińczyków, Estończyków, Żydów, Ukraińców i Wietnamczyków.

Czechów darzy sympatią 59 proc. respondentów, niechęć deklaruje 10 proc. a obojętność co czwarty pytany. Sympatię do Słowaków deklaruje 57 proc., niechęć 10 proc., a obojętność 24 proc. ankietowanych.

Również Włosi budzą sympatię 57 proc. i niechęć jednego na dziesięciu pytanych przez CBOS. Amerykanie cieszą się sympatią 54 proc. badanych, budzą niechęć u 13 procent. Węgrów lubi 54 proc., niechęć do nich deklaruje 12 proc. ankietowanych. 51 proc. deklaruje sympatię do Anglików, równo połowa respondentów darzy sympatią Holendrów.

Do sympatii wobec Niemców przyznaje się niespełna połowa ankietowanych. Ukraińców lubi 36 proc. pytanych.

Polacy najbardziej lubią Włochów i Hiszpanów, najmniej Turków i Rumunów

Spośród 32 narodów największą sympatią Polaków cieszą się Włosi, Hiszpanie, Czesi, Słowacy, Szwedzi, Węgrzy, Szwajcarzy i Holendrzy, a niechęcią...

zobacz więcej

Nie lubimy Arabów i Romów

Wobec pięciu nacji uwzględnionych w sondażu przeważa niechęć. Wobec Arabów deklaruje ją 59 procent ankietowanych. Co drugi badany deklaruje niechęć wobec Romów, w przypadku Turków niechęć wyraża ponad dwie piąte – 42 proc. – respondentów. Wobec Rosjan niechęć deklaruje 38 proc. badanych, Rumuni budzą niechęć 35 proc. uczestników sondażu.

W 2017 r. CBOS odnotowało poprawę nastawienia do wszystkich nacji uwzględnionych w sondażu w porównaniu z badaniami z lat ubiegłych. Największe zmiany in plus zarejestrowane w ciągu ostatniego roku zaszły w stosunku do Romów, Rumunów i Żydów.

Odsetki deklarujących sympatię do Czechów, Słowaków, Białorusinów i Niemców są najwyższe od 1993 r., od kiedy CBOS monitoruje nastawienie do innych narodów. W nastawieniu do wszystkich sąsiadów z wyjątkiem Rosjan sympatia przeważa nad niechęcią.

Badanie z cyklu „Aktualne problemy i wydarzenia” CBOS przeprowadziło między 7 a 15 stycznia na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski, liczącej 1045 osób.

źródło:

Zobacz więcej