RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Sędzia Muszyński: sprawa wyboru prezes TK jest poza jurysdykcją sądownictwa powszechnego

W sprawie tej oświadczenie złożył sędzia Mariusz Muszyński (fot.PAP/Tomasz Gzell)

Warszawski sąd apelacyjny zadał Sądowi Najwyższemu pytanie prawne dotyczące „umocowania” sędzi Julii Przyłębskiej jako prezesa Trybunału Konstytucyjnego oraz problemu, czy kwestia ta może być przedmiotem oceny sądu. Oświadczenie w tej sprawie wydał sędzia Mariusz Muszyński.

„Chciałabym przywrócić Trybunał Konstytucyjny obywatelom”

– Chciałabym, aby Trybunał Konstytucyjny zaczął pełnić swoją funkcję, żeby odszedł od polityki i zajął się sprawami, z którymi zwracają się...

zobacz więcej

Były prezes TK Andrzej Rzepliński powiedział, że zagadnienie prawne do SN sąd apelacyjny skierował na jego wniosek. Sąd Apelacyjny w Warszawie sformułował to zagadnienie prawne w środę, na kanwie rozpatrywania zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z 30 listopada zeszłego roku. Wówczas SO odrzucił wniosek ówczesnego prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego o nakazanie w trybie cywilnym „powstrzymania się od wykonywania czynności sędziego TK” trzem sędziom, których Rzepliński nie dopuszczał do orzekania.

„Brak merytorycznego rozeznania”. Sędzia Przyłębska odpowiada „Gazecie”

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska poczuła się dotknięta artykułem w „Gazecie Wyborczej” na swój temat, w którym zasugerowano między...

zobacz więcej

Wniosek o cofnięcie zażalenia

Rzepliński jeszcze jako prezes TK wniósł o udzielenie przez sąd, w myśl prawa cywilnego, tzw. zabezpieczenia pozwu poprzez nakazanie sędziom wybranym w grudniu 2015 r. (Mariuszowi Muszyńskiemu, Henrykowi Ciochowi i Lechowi Morawskiemu) powstrzymania się od orzekania w TK i od udziału w Zgromadzeniu Ogólnym TK – do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia zapowiadanego pozwu Rzeplińskiego o stwierdzenie nieważności lub ustalenie nieistnienia oświadczenia o złożeniu przez nich ślubowania przed prezydentem RP.

W początkach grudnia 2016 r. Rzepliński wniósł zażalenie na postanowienie SO, ale 11 stycznia nowa prezes TK Julia Przyłębska złożyła oświadczenie o cofnięciu tego zażalenia. Jednak – jak wskazał SA – „dotychczasowi pełnomocnicy wnioskodawcy zakwestionowali skuteczność wypowiedzenia pełnomocnictw oraz oświadczenia o cofnięciu zażalenia i wskazali na naruszenie przepisów prawa przy powołaniu Julii Przyłębskiej na stanowisko prezesa TK”. W związku z tym SA przekonany, że „odpowiedzi na postawione pytania powinny być udzielone na najwyższym poziomie kompetencji”, skierował zagadnienie prawne do SN.

Julia Przyłębska dla TVP Info: nie widzę nawet maleńkich ognisk konfliktu

– Nie widzę powodów do jakichkolwiek sporów. Zgodnie z apelem prezydenta zamierzam wprowadzić spokój i olbrzymi namysł. Nie widzę żadnych, nawet...

zobacz więcej

„Trybunał ufa, że Sąd Najwyższy przerwie te działania”

Sędzia Mariusza Muszyńskiego, jeden z nowo wybranych sędziów TK wydał w tej sprawie oświadczenie. Pisze w nim, że: „Trybunał Konstytucyjny ze zdziwieniem przyjmuje fakt, że sąd cywilny prowadzi sprawę z powództwa osoby nie posiadającej żadnej legitymacji procesowej do zajmowania się problemem funkcjonowania TK, a taką osobą jest były już prezes TK Pan Andrzej Rzepliński”.

Ponadto Trybunał przypomina, że „poza jurysdykcją sądu cywilnego, a nawet całego sądownictwa powszechnego, leżą sprawy dotyczące wyboru przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego i Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, oraz możliwość oceny działania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym zakresie. Tego rodzaju aktywność sądu apelacyjnego wpisuje się w dostrzegane ostatnio publicznie, niebezpieczne dla państwa prawa, próby przekraczania konstytucyjnych i ustawowych kompetencji przez pracowników wymiaru sprawiedliwości. Trybunał ufa, że Sąd Najwyższy przerwie te działania”.

źródło:

Zobacz więcej