Sprawa „Newsweeka”: sąd uznał zażalenie RDI na działania prokuratury

Chodzi o okładkę, na której znalazło się rozbite godło RP (fot. newsweek.pl)

Sąd Okręgowy w Warszawie uznał zażalenie Reduty Dobrego Imienia, złożone na działania prokuratury w sprawie znieważenia przez „Newsweek” polskiego godła narodowego.

Reduta Dobrego Imienia wprowadziła system do wykrywania zniesławień Polski

Reduta Dobrego Imienia wprowadziła internetowy system do wykrywania, a w rezultacie ograniczenia, zniesławień Polski. Od 19 września br. nowe...

zobacz więcej

W styczniu 2016 r. Reduta Dobrego Imienia złożyła zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z publikacją przez tygodnik „Newsweek” okładki, na której znalazło się rozbite godło Rzeczpospolitej Polskiej.

– Złożyliśmy zawiadomienie, ponieważ wykorzystane zdjęcie nie było edytorską przeróbką graficzną. Naszym zdaniem do celów sesji zdjęciowej zostało zakupione godło Rzeczypospolitej, a następnie celowo je rozbito. Takie działanie jest niemoralne, nieetyczne i obrażające nasz Naród – komentuje Maciej Świrski, prezes Reduty Dobrego Imienia.

Umorzone postępowanie

Prokuratura wszczęła śledztwo, jednak umorzyła postępowanie, nie przedstawiając uzasadnienia takiego rozstrzygnięcia, a jedynie informując o wydaniu postanowienia o umorzeniu. Na to postanowienie Reduta Dobrego Imienia złożyła zażalenie. Prokuratura odmówiła jego przyjęcia. Wydając zarządzenie, w którym stwierdziła, że Reduta Dobrego Imienia nie jest podmiotem uprawnionym do składania wniosku o wszczęcie postępowania.

Odmowa przyznania statusu pokrzywdzonego zamknęłaby możliwość podejmowania jakichkolwiek dalszych czynności. Na to zarządzenie Prokuratury zostało złożone przez Redutę Dobrego Imienia zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie.

To zażalenie rozpatrzył w czwartek Sąd Okręgowy w Warszawie. Uznał je za zasadne. W ustnym uzasadnieniu wyroku wskazał m.in., iż w obowiązującym stanie prawnym pojęcie narodu ma charakter normatywny i obejmuje wszystkich obywateli RP. Nie można wykluczyć, iż przy przestępstwach z art. 133 kk lub 137 kk pokrzywdzonymi są obywatele, w tym ci zrzeszeni wokół grup społecznych/instytucji.

W konsekwencji orzeczenie sądu nakazuje przyjęcie złożonego zażalenia jako pochodzącego od pokrzywdzonego, tj. podmiotu, którego interes może być naruszony przez przestępstwo z art. 133 kk oraz art. 137 kk., czyli znieważenie narodu oraz godła i barw narodowych.

źródło:
Zobacz więcej