RAPORT:

#FabrykahejtuPO

Agenci CBA zbierali dowody w krakowskim magistracie

Prokuratorzy i funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli w poniedziałek do krakowskiego magistratu. Wykonywali czynności w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowość i korupcji w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Adwokat obiecywał korzystny wyrok za łapówkę dla sędziego i ławników

Adwokat z Ostródy został zatrzymany przez funkcjonariuszy CBA niedługo po tym jak przyjął 30 tys. zł łapówki od mężczyzny, któremu prowadził sprawę...

zobacz więcej

– Prokuratura zwróciła się do urzędu o udostępnienie dokumentów dotyczących postępowań administracyjnych, związanych z budynkiem po dawnym hotelu Cracowia. Takie dokumenty zostały dzisiaj przygotowane i przekazane – powiedziała Monika Chylaszek, rzeczniczka prezydenta Krakowa.

Piotr Kaczorek z Wydziału Komunikacji Społecznej powiedział, że agenci rzeszowskiej delegatury CBA wykonywali w magistracie czynności na rzecz mazowieckiego wydziału PK.

– To normalne działania w śledztwie: gromadzenie dokumentów – w jednym z wątków sprawy dotyczącej nieprawidłowości w pracy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – ale nie w jego głównym nurcie – wyjaśnił naczelnik wydziału w Warszawie prok. Włodzimierz Burkacki. – Nawet nie wydawano polecenie przeszukania – dodał.

– Poprosiliśmy o wydanie dokumentów potrzebnych w śledztwie. Od razu na miejscu trwają przesłuchiwania świadków w tej sprawie, żeby nie przedłużać postępowania i nie wzywać do Warszawy – mówił szef mazowieckiego wydziału.

CBA w kolejnym samorządzie. 2 mln zł wydane niezgodnie z prawem?

Centralne Biuro Antykorupcyjne twierdzi, że małopolski Urząd Marszałkowski wydał 2 mln zł niezgodnie z prawem. Pieniądze dostała prywatna fundacja...

zobacz więcej

Przekroczone umowy, nierówne traktowanie

W maju po audycie, który potwierdził nieprawidłowości w grupie programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, wicepremier minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin skierował do CBA wniosek o zbadanie sprawy. Audyt w obszarze finansowania NCBR zleciła jeszcze poprzednia minister – Lena Kolarska-Bobińska.

Gowin wyjaśnił, że audyt potwierdził nieprawidłowości związane z grupą programów „BRIdge”, których celem było wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych. Chodziło o przekroczenie umów na finansowanie o 90 mln zł, których nie było w budżecie NCBR. Dochodziło m.in. do konfliktu interesów i do nierównego traktowania wnioskodawców; do nieprawidłowości mogło dojść też przy wydawaniu środków na promocję.

Zatrzymani za łapownictwo

W połowie 2015 r. CBA zatrzymali w tej sprawie b. wiceprezesa b. szefa NCBR Krzysztofa K. Postawiono mu zarzut przyjęcia korzyści majątkowej znacznej wartości w zamian za wsparcie finansowe ze środków publicznych dla spółek.

CBA zatrzymało wtedy też członka zarządów i rad nadzorczych szeregu spółek związanych z przemysłem chemicznym, drzewnym oraz budownictwem – Krzysztofa K. To jemu zarzucono m.in. wręczenie korzyści majątkowej znacznej wartości b. dyrektorowi NCBR.

Śledztwo dotyczące m.in. przyjmowania korzyści majątkowych przez osoby pełniące funkcje publiczne w NCBR prowadzi mazowiecki wydział zamiejscowy departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji PK. Postępowanie dotyczy również powoływania się na wpływy i podjęcie się pośrednictwa w załatwieniu korzystnych decyzji administracyjnych w instytucjach państwowych oraz samorządowych w zamian za korzyści majątkowe. Postępowanie prowadzone jest wspólnie z funkcjonariuszami CBA z Rzeszowa.

CBA prowadziło działania w tej sprawie m.in. w biurach Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Politechniki Warszawskiej oraz dwóch firm informatycznych w Krakowie i Warszawie. Zarzuty usłyszała również Anna K., według nieoficjalnych informacji żona b. szefa NCBR.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej