RAPORT

Prorosyjska era Tuska

Strażnicy dostaną podwyżki i nową broń, więźniowie mogą liczyć na remont

Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa zakładów karnych (fot. Facebook/Służba Więzienna)
Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa zakładów karnych (fot. Facebook/Służba Więzienna)

Zakup nowego uzbrojenia, sprzętu specjalnego i pojazdów, remonty i przebudowy więzień, modernizację systemów informatycznych i łączności oraz podwyżki dla funkcjonariuszy i pracowników – przewiduje projekt Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-20.

Zieliński: z policji odejdzie 474 funkcjonariuszy, którzy zaczynali służbę w MO

Do końca roku ze stanowisk kierowniczych w policji odejdzie 474 funkcjonariuszy, którzy swoją służbę zaczynali w MO lub ZOMO. Jak mówi nadzorujący...

zobacz więcej

Na realizację programu mają być przeznaczone w sumie ponad 2 mld zł. Jego celem jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa zakładów karnych i aresztów śledczych przez ich doposażenie w odpowiedni sprzęt oraz poprawa warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy Służby Więziennej i pracowników cywilnych więziennictwa – napisano w uzasadnieniu projektu na stronach legislacyjnych rządu.

Obecnie projekt odpowiedniej ustawy, opracowany w resorcie sprawiedliwości, czeka na opinię Stałego Komitetu Rady Ministrów. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r. – Należy podkreślić, że Służba Więzienna jako jedyna formacja mundurowa w kraju od czasów zmiany ustroju politycznego w 1989 r. nie została objęta programem modernizacyjnym, mimo podejmowania przez resort sprawiedliwości kolejnych inicjatyw w tym zakresie w ostatnich latach – stwierdza uzasadnienie.

Nowa broń

Planuje się zakup m.in. 1200 subkarabinków automatycznych za 4,8 mln zł oraz 400 granatników za 2,4 mln zł. Łączna kwota zaplanowanych zakupów uzbrojenia wynosi 12 mln zł. Zakup subkarabinków i granatników jest związany z wycofaniem z wyposażenia SW w 2015 r. karabinków kałasznikowa oraz ręcznych wyrzutni granatów łzawiących – w związku z koniecznością wyposażania SW w „broń o mniejszej sile rażenia, a tym samym wyrządzającą mniejszą szkodę osobie, względem której jej użyto".

Sprytna dostawa do więzienia, czyli narkotyki w bucie

zobacz więcej

Ponadto ma być kupionych m.in. 1000 zestawów ochronnych udaroodpornych, 1500 kasków ochronnych z osłoną twarzy, 1000 kamizelek kuloodpornych, 500 kajdanek na ręce i nogi oraz 500 pałek typu Tonfa. Łączna kwota zaplanowanych zakupów sprzętu i wyposażenia specjalnego wynosi 8,7 mln zł. – Posiadany obecnie sprzęt cechuje znaczny stopień wyeksploatowania oraz duża awaryjność – głosi uzasadnienie zakupów.

Ma również nastąpić modernizacja systemów informatycznych i systemów łączności SW. Uzasadnienie powołuje się m.in. na fakt, że system łączności radiowej SW z 2000 r. stał się przestarzały. Dodano, że ze względu na brak szyfrowania nie gwarantuje on wymaganego poziomu bezpieczeństwa i jest narażony na możliwość podsłuchu. – Aktualnie obowiązującym standardem jest łączność oparta na technologii cyfrowej – podkreśla uzasadnienie.

W planie remonty więzień

Wskazano, że daje ona np. możliwość lokalizacji konwojów z wykorzystaniem GPS. Konieczność zakupu urządzeń do wykrywania telefonów komórkowych uzasadniono zakazem posiadania przez osadzonych środków łączności. – Podejmowane próby przemytu na teren jednostek organizacyjnych telefonów komórkowych, wciąż rozwijające się technologie telefonii oraz fakt posiadania urządzeń przestarzałych, które niejednokrotnie straciły swoją funkcjonalność, wskazują na ważność zadania – głosi uzasadnienie.

Program zakłada poprawę stanu infrastruktury więziennej. Wytypowano więzienia, które wymagają poprawy w trybie pilnym; chodzi np. o wymianę dachów, remonty lub przebudowy budynków, wymianę sieci cieplnych i wodno-kanalizacyjnych. Ponadto przewiduje się termomodernizację budynków, co wpłynie na obniżenie kosztów funkcjonowania więzień. Szacowany koszt poprawy stanu technicznego więzień wynosi 823 mln zł.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej