RAPORT

Tusk kontra Tusk

IPN odtajni zbiór zastrzeżony. W tym akta z PRL „aktualne dla bezpieczeństwa państwa”

Materiały należące do zbioru zastrzeżonego IPN w większości będą jawne. Od marca przyszłego roku dziennikarze i badacze będą mogli przeglądać PRL-owskie archiwa, które do tej pory określane były jako „aktualne dla bezpieczeństwa państwa”.

„Kiszczak wiedział, po co gromadzi dokumenty i jaką mają wartość”

– Stawiałbym, że dokumenty zgromadzone przez gen. Kiszczaka dotyczą Okrągłego Stołu i ludźmi z nim związanych. To takie haki okrągłostołowe. Ta...

zobacz więcej

W tej sprawie w poniedziałek władze Instytutu, w tym Kolegium IPN, spotkały się z przedstawicielami m.in. MON, MSWiA i służb specjalnych.

Spotkanie było poświęcone kryteriom nadawania klauzul tajności w ramach przeglądu dokumentów z wyodrębnionego, tajnego zbioru z archiwum IPN. Znajdują się tam tajne akta służb PRL. Przewodniczący Kolegium IPN profesor Jan Draus podkreślił, że na mocy nowelizacji ustawy o IPN zbiór zastrzeżony został zlikwidowany, ale może być udostępniony wówczas, gdy służby dokonają jego przeglądu.

Przegląd dokumentów do marca 2017

Minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński powiedział po spotkaniu, że przegląd dokumentów z tego zbioru, którymi dysponują służby cywilne, zakończy się wcześniej niż przed końcem marca przyszłego roku. Mariusz Kamiński dodał, że osobiście będzie podejmował decyzję w sprawie ewentualnego utajnienia materiałów.

– Jeżeli będziemy występowali [o zastrzeżenie dokumentów], to będą to sytuacje absolutnie realne dotyczące bezpieczeństwa dzisiaj (...) Biorę odpowiedzialność na siebie za to, co będzie dalej zastrzeżone, jeśli w ogóle będzie – powiedział.

Zdjęcia z szafy Kiszczaka udostępnione historykom i dziennikarzom

Instytut Pamięci Narodowej udostępnił ponad 1300 zdjęć z archiwum gen. Czesława Kiszczaka. To ostatnia część materiałów zabezpieczonych w połowie...

zobacz więcej

Prezes IPN Jarosław Szarek podkreślił, że wolą zarówno Instytutu, jak i ministrów jest jak najszersze ujawnienie PRL-owskich dokumentów.

– Na mocy ustawy zbiór zastrzeżony przestał istnieć. Jest tylko kwestia nadawania klauzul tajności pewnym dokumentom ważnym ze względu na bezpieczeństwo państwa. Ustaliliśmy, że praktycznie to jest margines – powiedział doktor Jarosław Szarek, dodając, że takie dokumenty mogą dotyczyć ewentualnie infrastruktury wojskowej czy cywilnej związanej z bezpieczeństwem kraju.

Na początku roku Instytut poinformował, że zbiór zastrzeżony liczył 417 metrów bieżących akt, a w ubiegłym roku zmniejszył się o ponad 6800 jednostek archiwalnych. Znajdują się tam archiwalia przekazane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencję Wywiadu (wcześniej UOP), Straż Graniczną oraz Służbę Kontrwywiadu Wojskowego i Służbę Wywiadu Wojskowego (wcześniej WSI).

Są to zarówno akta w formie teczek: administracyjnych, operacyjnych i osobowych, jak i dokumentacja w postaci kart z kartotek operacyjnych oraz różnorodnych dzienników ewidencyjnych. W zbiorze tym znajduje się ponadto 655 taśm magnetycznych, zawierających bazy danych Służby Bezpieczeństwa z lat 80. XX wieku.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej