RAPORT

Koronawirus: mapy, statystyki, porady

Przedsiębiorcy mają sposób na ucieczkę przed ZUS-em. Budżet traci miliony

Bardziej opłaca się płacenie grzywny niż składek (fot. tvp.info/Paweł Chrabąszcz)

ZUS jest bezbronny wobec szarej strefy – alarmuje „Dziennik Gazeta Prawna”. To efekt urzędniczej interpretacji przepisów. Wystarczy brak wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, by przedsiębiorstwa mógł unikać płacenia składek. To oznacza milionowe straty dla budżetu.

ZUS nie upadnie. Polaków czeka dłuższy okres pracy

Optymistyczne prognozy dla ZUS do 2060 roku nie uwzględniają zakładanego obniżenia wieku przechodzenia na emeryturę – informuje Dziennik Gazeta...

zobacz więcej

Według przepisów przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą albo w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Tak wynika z art. 14 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Zdaniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz ZUS, przepis ten jasno przesądza, że podmiot gospodarczy, które nie wpisze się do CEIDG, nie podlega ubezpieczeniom społecznym. – Mamy związane ręce. Widzimy, że ktoś okrada państwo, a nic nie możemy zrobić – stwierdza jeden z urzędników, zajmujący się sprawami zaległości składkowych.

Za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu grozi grzywna do 5 tys. zł. Gdyby przyjąć, że grzywa ta byłaby nakładana na przedsiębiorców raz na pół roku, finansowo jest to bardziej opłacalne niż regularne płacenie składek.

źródło:
Zobacz więcej